Etsi:

Ahneus

AHNEUS: on tytymätöin tavarain halu, ja sopimatoin kokoominen, San. l. 30:15, e. 27:20. Saarn. 4:8. 5:9. Sir. 14:9, 10, Jes. 56:11. Niin myös sydämen kiinnitys niihin, Luuk. 12:16-21. Job 31:24.

Ahneutta ja tytymättömyyttä pitää vihattaman, ja tytyväisyydestä ahkeroittaman seuraavaisten syiden tähden: (1) Jumala käskee tytyväisyyden, ja varoittaa ahneudesta, 2. Mos. 20:17. 22:25. 3. Mos. 25:36. 5. Mos. 23:20. San. l. 23:4, 5. Sir. 29:28, 30. 31:3-5. Matt. 6:19, 31-33. Luuk. 3:14. 12:15. 21:34. Eph. 5:3. Kol. 3:5. 1. Tim. 6:6-8, 17. Hebr. 13:5. (2) Ahneuden karttaminen ja tytyväisyys on suuri rikkaus, 1. Tim. 6:6. San. l. 13:7. Sir. 31:3, 4. San. l. 17:1. 2. Kor. 6:10. Ps. 15:5. San. l. 28:16. Jes. 33:15-17. Ps. 55:23. (3) On pyhäin oikia omaisuus, Ps. 119:36. San. l. 13:25. 30:8. Phil. 4:11-13. 1. Tess. 2:5. Hebr. 11:13. (4) Ruumiillisen elämän lyhykäisyys ja kuolevaisuus peljättäköön meitä ahneudesta, Ps. 39:6, 7. Ps. 90:10, 11. Sir. 11:17-20. Ps. 49:17, 18. Job 27:8. Hab. 2:6. Jer. 17:11. Sir, 14:11- 17 Luuk. 12:15-20. Jak. 1:11 (5). Ylönpalttisuus on autuudelle esteeksi, eikä mihinkään hyödyllinen, San. l. 11:4. Zeph. 1:18. Matt. 16:26, 27. 19:21- 24. Mark. 10:24. Luuk. 12:15, 21. Saarn. 5:10, 11. (6) Vatsan murheella ei saada mitään aikoin, Matt. 6:27. Saarn. 3:9. 4:8. Sir. 11:11-14. Ps. 127:2. (7) Ahneus on viimeisen maailman suuri synti, 2. Tim. 3:2, e. Jak. 5:1, e. Juud. Ep. v. 11, 16. (8) Se on synti, joka vissimmän kadotuksen myötänsä tuo, 1. Kor. 6:9, 10. Eph. 5:3, 5. 1. Tim. 6:9. 1. Tess. 4:6. 2. Piet. 2:3, 14. (9) Se on synti, joka kutsutaan epäjumalanpalvelukseksi, Eph. 5:5. Kol. 3:5, 6. Luuk. 12:19, e. Job 31:24. 1. Tim. 6:17. (10) Se on pakanallinen synti, Rom. 1:29. Eph. 4:19. Matt. 6:32. (11) Se on hulluuden synti, joka ahnetta itseä vahingoitsee, San. l. 13:7. 11:17. Saarn. 5:15, 16. 6:1, 2, e. Sir. 14:3-17. (12) Se on synti, joka maan ja valtakunnan turmelee: erinomattain jos sitä esivallassa on, San. l. 29:4. Sir. 10:8. 1. Sam. 8:3, e. 1. Kun. K. 12:11, e. 21:2, 18, e. Jes. 32:5, 7. Jer. 6:11-13. 51:13. Hes. 22:12, Am. 5:11, e. 8:4, e. Hab. 2:9, e. San. l. 29:4.

Ahneet ovat tytymättömät, Sir. 14:9, 10. Saarn. 4:8. 5:9, 15, 16. Bar. 3:17, e. Jes. 56:11. San. l. 27:20. 30:15. Vahingoitsevat itsensä, Sir. 11:12. San. l. 1:18, 19. 28:6. 8. Kerskuvat tavarastansa, Ps. 49:7, 12, e. Ps. 62:11. Vetävät Jumalan vihan rangaistuksen ja kirouksen päällensä, Ps. 49:7, 12.* San. l. 11:26-28. 21:6. Jes. 5:8, 9. 57:17. Jer. 8:10. Hes. 22:12-15. Am. 8:5, e. 9:1, e. Hab. 2:9. Miik. 2:2, 3. Job 20:19, 20, e. 27:8-10.

Ahneus on kaiken pahuuden juuri, 1. Tim. 6:10. Sentähden saattaa se paljon syntiä matkaan, San. l. 28:20. Sir. 31:5. 1. Tim. 6:9. Jumalan ja hänen sanansa ylönkatseen, Ps. 10:3. Hes. 33:31. Job 27:8-10. Hab. 1:16. Matt. 6:24. 13:22. Luuk. 8:14. 16:13, 14. Armottomuuden, Sir. 14:5, 8. San. l. 12:10. Vääryyden, valapattouden ja valheen, Miik. 6:10-12. Sir. 27:1-3. Murhan ja tapon, 1. Kun. K. 21:10. San. l. 1:19. Hes. 22:25, 27. Kavaluuden ja petoksen, Miik. 2:1, 2.

Ahneus tuo myötänsä rangaistuksenkin ahneille, San. l. 28:22. Sir. 31:6, 7. Sydäntä surettavaisen murheen ja levottomuuden, Saarn. 2:22, 23. Sir. 31:1, 2. Kansan kiroilemisen ja pahan puheen, San. l. 11:26. Sir. 31:29. Ahneen huoneen hävityksen ja hänen tavaransa hajotuksen, Hab. 2:9, 10. San. l. 15:27. Job 20:10, 15, 18-21. Jer. 17:11. San. l. 28:8. Sir. 14:4. Ijankaikkisen kadotuksen, 1. Tim. 6:9.

Ahneuden hillitsemiseksi on vatsamurhe pantava pois, Matt. 6:25. Luuk. 12:22, 26-33. 21:34, 35. Voittohimo tukahutettava, Viis. 15:12. 1. Tim. 3:8. Tutkittava ja ajateltava kuolevaisuutta, Ps. 39:5. Ps. 90:12. Uskollisesti ruokoiltava, Ps. 119:2, 7. Maailman rakkautta vastaan, 1. Joh. 2:15-17.

Ahneuteen ovat vikapäät olleet: Laban, 1. Mos. 31:1, 2, e. Bileam, 4. Mos. 22:7, 8. 2. Piet. 2:15. Juud. Ep. v. 11. Akan, Jos. 7:1. Samuelin pojat, 1. Sam. 8:3. Saul, 1. Sam. 15:19. Nabal, 1. Sam. 25:11. Akab, 1. Kun. K. 21:2. Gehasi, 2. Kun. K. 5:20. Nuori mies, Mark. 10:22. Luuk. 18:23. Juudas, Matt. 26:15. Joh. 12:6. Ananias ja Safira, Ap. T. 5:2. Simon velho, Ap. T. 8:19, 20. Feliks, Ap. T. 24:26.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu