Etsi:

Alamaiset

ALAMAISET, ja heidän velvollisuutensa: he ovat esivaltaa kohtaan velvolliset osoittamaan (1) arvoa ja kunniaa, Rom. 13:7. 1. Piet. 2:17. 1. Tim. 6:1. Ei ainoasti kunnia- ja siivo-puheilla, 2. Sam. 14:17. 19:27. Ap. T. 26:25. 24:2, 3. vaan myös nöyrillä käytöksillä, 1. Mos. 41:43. 42:6. 1. Kun. K. 1:23, 31. 2. Sam. 14:4. Ei kirota esivaltaa sydämessänsäkään, 2. Mos. 22:28. Ap. T. 23:5. Saarn. 10:20. Vaan kunnioittaa niinkuin lapset vanhempiansa, Sir. 3:9, 15. Peittää heidän ihmisellistä heikkouttansa, 1. Piet. 2:18. (2) Alamaisuutta, kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta, Rom. 13:1, 2, 5. 1. Mos. 41:40, 46. 1. Piet. 2:13. 5. Mos. 17:12. Jos. 1:16, 17. Tit. 3:1. Mutta tähän alamaisuuteen vaaditaan mieluinen kuuliaisuus, Herran ja omantunnon tähden, 1. Piet. 3:12. Rom. 13:1. Vilpitöin rakkaus, 1. Sam. 18:5. Lapsellinen pelko, 1. Kun. K. 3:28. San. l. 24:21. Rom. 13:3, 7. Vilpitöin uskollisuus, 1. Sam. 22:14. Kuitenkin, että Herran tähden ollaan esivallalle alamainen, 1. Piet. 2:13, 17. On enämpi toteltava Jumalaa, kuin ihmisiä, Matt. 22:21. Ap. T. 4:19. 5:29. Esimerkit siihen, 2. Mos. 1:17. 2:2. Hebr. 11:23. 1. Sam. 22:17. Dan. 3:17-19. 6:10. Tob. 2:9. 2. Makk. 7:l.* Senkaltaisen kuuliaisuuden on Jumala armoissa maksanut, 2. Mos. 1:21. Dan. 3:19, e. 6:21-23. Sitä vastaan on Jumala kovasti rangaisnut ne, jotka enemmin esivallan kuin Jumalan käskyä noudattaneet ovat, 4. Mos. 22:22. 31:8. 1. Kun. K. 12:30. Dan. 6:24. 1. Piet. 2:16. (3) Veroa ja tullia antaa, Rom. 13:6, 7. 1. Sam. 8:9, e. Ei kuitenkaan saa esivalta kiskoa nahkaa kansalta, Miik. 3:1, e. (4) Kansan velvollisuus on pitää rukouksia ja esirukouksia esivallan puolesta, 1. Tim. 2:1-3. Jer. 29:7. Dan. 6:21. Bar. 1:11. Minkätähden tämä velvollisuus on? Jumalan käskyn tähden, 1. Piet. 2:13, 15, 17. Rom 13:1, 5. Että esivalta on pyhä sääty, Jumalan asettama, San. l. 8:15, 16. Dan. 2:21. Viis. 6:4, 5. Sir. 10:4, 17. 17:14. Rom. 13:1, 2. Korkia arvosääty, josta he kutsutaan jumaliksi, Ps. 82:6. Jumalan palveliaksi kostajaksi, Rom. 13:4. Jumalan virkamieheksi, Viis. 6:5. Heidän tuomiovirkansa on Jumalan, 5. Mos. 1:17. Jumala on heidän kanssansa tuomiossa, 2. Aika K. 19:6, 7. Alamaisten velvollisuus on tarpeellinen velvollisuus, Rom. 13:5. 1. Piet. 2:13, 15, 17, 18.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu