Etsi:

Anteeksi antamus

ANTEEKSI ANTAMUS, katso, Sopivaisuus, Katumus. Veljellinen ja kristillinen anteeksi antamus osoitetaan, Matt. 6:14, 15, 18:35. Sen esimerkki: Josef, 1. Mos. 45:1, e. 50:15, e. Moses, 4. Mos. 12:10. Stefanus, Ap. T. 7:60. Kristus, Luuk. 23:34.

Kuinka? Kaikesta sydämestä, 1. Joh. 3:18. Niinkuin Jumala meille Kristuksessa on anteeksi antanut, Eph. 4:32. Kol. 3:13. Jer. 31:34.

Minkä tähden? Että saisimme anteeksi saamisen, Matt. 6:12, 14, 15. Sir. 28:1-7.

Kuinka usein? Niin usein kuin lähimmäisemme rikkoo, Matt 18:21, 22. Luuk. 17:3, 4. Senkaltaiseen veljelliseen ja kristilliseen anteeksi antamiseen vaaditaan nöyrä anteeksi rukoileminen sen puolelta, joka rikoksen on tehnyt, Matt. 5:23, 24. Jak. 5:16. Mutta sen puolelta, joka vihoitettu on, vaaditaan ystävällinen ja veljellinen nuhtelemus, 3. Mos. 19:17. Matt. 18:15, 16. Sen pitää rikkojan kärsivällisesti ja siviästi vastaanottaman, Ps. 141:5. San. l. 9:8, 9. Sitä pitää veljellisen anteeksi antamuksen seuraaman, Matt. 5:25, 26. Luuk. 17:3, 4. Sitä edistetään parhain niin, että kuoletamme vihan, kostonpyynnön, riidat ja haikeuden, 3. Mos. 19:17, 18. Rom. 12:19-21. Ps. 94:1. Hebr. 10:30. San. l. 18:1. Ja ahkeroitsemme rakkaudesta, nöyryydestä, siveydestä, pitkämielisyydestä ja rauhallisuudesta, San. l. 10:12. 1. Piet. 4:8. Kol. 3:12-15. Gal. 5:22, 23. 6:1. Jumalan tykönä on paljo anteeksi antamusta, Jes. 55:6, 7, Ps. 130:4, 7.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu