Etsi:

Anteliaisuus

ANTELIAISUUS: sitä harjoittakoot kaikki, erinomattain rikkaat, San. l. 22:2. 3:27. Luuk. 3:11, 16:9. 2. Kor. 8:12, 14. 1. Tim. 6:17, 18. 1. Joh. 3:17. Niin myös köyhät, Mark. 12:43. Luuk. 21:3. Työväki myös, Eph. 4:28. Esimerkit anteliaisuudesta, 2. Kor. 8:9. Luuk. 8:3. 12:3. 13:29. Gal. 2:10.

Kenelle annettakoon, 3. Mos. 25:25, 35. 5. Mos. 15:7, 11. Jes. 58:7. Matt. 25:35, 36. Eph. 4:28. Jak. 2:16. 1. Joh. 3:17. Anto tapahtukoon ilman muotoa katsomatta, Matt, 5:42. Luuk. 6:30. San. l. 25:21. Luuk. 14:12-14. 6:35. Kuitenkin otettakoon vaari kenelle annetaan, Sir. 12:1-6. 2. Tess. 3:10, 12. 1. Tim. 5:8, 16. Matt. 10:40, 41. 25:40. Rom. 12:13. Gal. 6:10. 5. Mos. 15:7, 11.

Mitä sinun tulee antaman? Omastas, Jes. 58:7. Luuk. 11:41. Tob. 4:7, 18.Luuk. Luuk. 19:8. Jumala vihaa ryövättyä polttouhria, Jes. 61:8. Sovita tähän Rom. 3:8.

Kuinka paljo on annettava? Varan ja aineen jälkeen, Tob. 4:9. Sir. 14:13. 29:27. 1. Kor. 16:2. 2. Kor. 8:13, 14. 9:5. 6:7. Sovita tähän Jes. 58:7. Esimerkki: 2. Kor. 8:2, 3, 4, 7.

Kuinka annettakoon? Uskossa, Rom. 14:23, Hebr. 11:6. Rakkaudessa, 1. Kor. 13:3. Säälivästi, Job 30:25. 1. Joh. 3:17. 4:21. Mieluisesti ja iloisesti, vakaisella ja yksinkertaisella sydämmellä, 2. Kor. 9:7. Sir. 35:10-12. 1. Aika K. 29:17. Tob. 4:9. Rom. 12:8. 2. Kor. 8:3, 12. Matt. 6:1, 2, 3. 23:5. Luuk. 6:33-35. Ilman viivytystä, Job 31:16. San. 3:27, 28. Sir. 4:1, 3. Yhdistä tähän Luuk. 18:4, 5. Ystävällisesti, Sir. 4:8. 18:15-18. 20:13- 15. Runsaasti ja lempiästi, 2. Kor. 9:5, 6, Suuttumattomasti, Gal. 6:9, 10. Hebr. 13:15, 16. 1. Kor. 13:8. 2. Tess. 3:13. Ps. 37:26.

Minkä tähden? Jumalan käskyn tähden, Sir. 29:11, 12, e. 5. Mos. 15:7, 8, 10, 11. San. l. 3:27. 14:31. Sir. 4:1-5, 35. 7:11, 35, 37. 14:13, e. Matt. 5:42. Hebr. 13:16. Tob. 4:7, 8. Vielä myös armopalkitsemisen tähden täällä ajallisesti, 5. Mos. 15:10. 24:19-21. Ps. 41:2, e. 112:9. San. l. 19:17. 21:21. 22:9. 28:27. Matt. 5:7. 6:3, 4. 10:42. Luuk. 6:38. Ap. T. 20:35. 2. Kor. 9:6. Sir. 12:2. 3:34. 7:35, 37. 14:13- 16. 35:12. Tob. 4:7-10. San. l. 3:9, 10. 11:24, 25. Siellä ijankaikkisesti, Luuk. 6:35. 12:33. 16:9. 18:22. Gal. 6:9. Matt. 25:35, e. 19:21. 1. Tim, 6:18, 19.

Anteliaisuus on luonnollinen velvollisuutemme, Matt. 17:12. Luuk. 6:31. 1. Aika K. 29:14, 16. Anteliaiset kunnioittavat Jumalaa, San. l. 14:31. Heidän rukouksensa tulee kuultuksi, Jes. 58:7, 10. Ap. T. 10:4, 31. Jumala uhkaa kovasti kaikkia armottomia, Job 20:19, 21. 24:21, 22. San. l. 21:13. 28:27. Am. 2:6, 7. 8:4-8. Sir. 4:5, 6. Matt. 25:41, 42. Hes. 16:49, 50. Luuk. 16:21, 24, e.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu