Etsi:

Autuus

AUTUUS ja ijankaikkinen elämä: sen kunnia on tässä elämässä käsittämätöin ja sanomatoin, Jes. 64:4. 1. Kor. 2:9. 2. Kor. 12:2-4. Määrätöin ja verratoin, 2. Kor. 4:17, 18. Rom. 8:18. Se on pelastus kaikesta pahasta, mikä synnistä tulee, Jer. 50:20. Hos. 13:14. Miik. 7:19. Jes. 25:6, 9. 35:10. 49:10. 65:16- 19. Ilm. K. 7:14, 15. 20:14, 15. 21:4. 1. Kor. 15:54-56. Se on autuaallinen katseleminen, Job 19:26, 27. Ps. 17:15. Matt. 5:8, 1. Kor. 13:12. 2. Kor. 5:7, 8. 1. Joh. 3:2. Ilm. K. 22:3, 4. Sanomatoin ilo ja riemu, Ps. 16:11. 36:9, 10. Jes. 35:10. 60:20. 65:17-19. Joh. 16:22. 1. Piet. 1:8. Ijankaikkinen Jumalan kiittäminen ja ylistäminen, Ps. 84:5. 149:5, 6. Jes. 60:19. Kadotetun Jumalan kuvan täydellinen jälleen saaminen, Ps. 17:15. Rom. 8:29. 1. Kor. 15:49. 1. Joh. 3:2. Sielun ymmärrys ja täydellinen Jumalan tunteminen, joka Jumalan katselemisesta käy ulos, Jes. 54:13. Jer. 31:34. 1. Kor. 13:9, 10, 12. Sielun tahdon täydellinen uudistus ja pyhitys, Ps. 17:15. Jes. 60:21. Joel 3:17. Sovita tähän Eph. 5:27. Kol. 1:22. 1. Tess. 5:23. 2. Piet. 3:13. 1. Joh. 3:2, 3. Tämä taivaallinen kunnia verrataan valkeisiin vaatteisiin, Ilm. K. 3:5. 4:4. 7:9, 13, 14. 19:8. 21:2. Valittuin ruumiit ovat hengelliset, 1. Kor. 15:40, 44. e. Phil. 3:20, 21. Kuolemattomat, turmelemattomat, kunnialliset ja voimalliset, 1. Kor. 15:42-44, 53, 54. 2. Kor. 5:4. Kaikellaisesta kärsimisesta vapahdetut, Ilm. K. 7:16. 21:4. Kokonansa hohtavaiset ja kiiltäväiset, Dan. 12:3. Matt. 13:43. 1. Kor. 15:41, 42. Autuaiden kanssa-käyminen ja yhteys on Jumalan ja Jesuksen Kristuksen kanssa, Luuk. 23:43. Joh. 12:26. 14:3. 16:22. 17:24. 2. Kor. 5:8. Phil. 1:23. 1. Tess. 4:17. Ilm. K. 21:3. Pyhäin enkelien ja valittuin pyhäin kanssa, Matt. 8:11. 22:30. Luuk. 13:28. Hebr. 12:22.

Autuaiden kunniallinen asuinsija kirjoitetaan, Ilm. K. 21:1, e. Jossa riemu on ijankaikkisesti oleva, Dan. 12:2. 2. Kor. 5:1. Luuk. 16:9. 1. Piet. 1:4. 2. Piet. 1:11. Hebr. 5:9. 9:15. 2. Kor. 4:17. Gal. 6:9. Jes. 61:7. Joka heitä suurimmassa täydellisyyden mitassa huvittava ja ravitseva on, Ps. 36:9. 17:15. Jes. 65:13, 14, 17-19. 66:11-14. Ilm. K. 7:17.

Tämä taivaallinen kunnia antaa meille tarpeellisen varoituksen synnistä; sillä se kadotetaan synnin kautta, Rom. 8:12-14. Gal. 5:19-21. 1. Kor. 6:9, 10. 2. Kor. 6:16-18. Jes. 52:11. Ilm. K. 21:27. 22:15. Sen pitää myös kehoittaman pyhitykseen, jumalisuudessa ja pyhyydessä pyrkimään edespäin, Gal. 6:7-9. 2. Kor. 7:1. Hebr. 12:1, 2. 1. Kor. 9:24-26. 1. Tim. 1:18, 19. 2. Tim. 2:5. Ilm. K. 2:10, 17. Matt. 7:13, 14. Luuk. 13:24. Phil. 2:12. 2. Piet. 1:10, 11. 3:13, 14. 1. Joh. 3:3. 1. Tim. 6:17-19. Sen pitää myös meissä vaikuttaman kärsivällisyyttä, Rom. 8:17. 2. Kor. 4:17. 2. Tim. 2:5, 11, 12. Ap. T. 14:22. Hebr. 10:32, e. Niin myös sytyttämän meissä ylönkatseen kaikkiin ajallisiin kappaleihin, Phil. 3:13, 14. Ja siinä sivussa sydämellisen ikävöitsemisen taivaallisten ja ijankaikkisten perään, Ps. 42:2, 3. 84:2, 3. Matt. 6:21. Phil. 3:20. 2. Kor. 5:1, e. Rom. 8:23. Ja uskollisesti sitä rukoilemaan, Eph. 1:17, 18. Juud. Ep. v. 20-24, Tätä kunniallista autuutta emme taida töillämme ansaita; vaan se lahjoitetaan ja annetaan sulasta Jumalan armosta, uskon kautta Jesukseen Kristukseen, Luuk. 17:7-10. Tit. 3:5. 2. Tim, 1:9.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu