Etsi:

Aviokäsky

AVIOKÄSKYN on itse kolmiyhteinen Jumala, jo ennen synnin lankeemusta, suurella juhlallisuudella asettanut, 1. Mos. 1:27. 2:18, 24. Matt. 19:4-6, Ps. 128:3, 4. Jumala itse rakensi vaimon miehen kylkiluusta, 1. Mos. 2:21-23. Vei itse hänen Adamin eteen, 1. Mos. 2:22. Itse vihki ja siunasi heidät, 1. Mos. 1:28. Teki itse aviokäskyn säännön, 1. Mos. 2:24. Matt. 19:5, 6. Adam iloitsee morsiamestansa, 1. Mos. 2:23. Aviokäsky on syntiin lankeemisen jälkeen vastuullisesti säännöillä ja siunauksella vahvistettu, 1. Mos. 3:16, 17. 8:17. 9:1-4, 7. 1. Kor. 7:2-5. Kristus on kihlatusta neitseestä syntynyt ja sillä aviokäskyn pyhittänyt ja vahvistanut, Luuk. 1:27. Aviokäskyn tulee olla yhden miehen ja yhden vaimon välillä, 1. Mos. 2:24. Matt. 19:4, 5, 6. Sovita tähän 1. Kor. 7:2,

Aviokäskyyn tarvitaan keskenäinen suostumus, 1. Mos. 24:37, 57, 58. Tuom. 14:7. Aviokäskyn tarkoitus on lisääntyminen, 1. Mos. 1:27, 28. 9:1. Tob. 8:9. 1. Tim. 2:15. Keskinäinen avullisuus 1. Mos. 2:18. Saarn. 4:9, 10. Hämmentää haureuden himoa, 1. Kor. 7:2, 9. Sir. 7:26, 27. Aviokäskyn side on ratkaisematoin, paitsi huoruuden tähden, 1. Mos. 2:24. Matt. 5:31, 32. 19:3, e. Mark. 10:2, e. Luuk. 16:18. 1. Kor. 7:10, 11, Jumala on suonut kullekin hänen oman aviopuolisonsa, 1. Mos. 24:14. Tuom. 14:4. San. l. 18:22. 19:14. Sir. 26:3. Ps. 128:4. Matt. 19:6. Aviokäskyä auttavat enkelit, 1. Mos. 24:1, 7, e. Tob. 6:11-13. 7:1, 12.

Laki äsken naineista, 5. Mos. 24:5. 20:7. Kiivaus eli epäluulo hengestä, 4. Mos. 5:12, e. Eroitetusta parikunnasta 5. Mos. 24:1-4. Aviokäsky on aljettava rukouksella ja Herran pelvolla, Tob. 6:16-19. 8:4, 5, 9. Sir. 26:3. 1. Kor. 7:39. On kunniallisesti pidettävä, San. l. 2:16, 18, 19. 5:20. Tob. 4:13. Rom. 7:2, 3. Hebr. 13:4.

Sovinnosta ja rakkaudesta avioparien väliltä, San. l. 5:18, 19. 15:17. 17:1. Sir. 25:1, 2. Eph. 5:25, 28, 33. 1. Kor. 7:15. Sir 36:24, 25.

Aviosääty on tarpeellinen taloudelle, 1. Mos. 2:18. Tob. 8:8. San. l. 18:22. Sir. 36:26-28. Saarn. 4:8-12. San. l. 14:1. 31:11-13.

Toimellinen ja hyvä vaimo on miehellensä iloksi, Sir. 26:1-4. Suloinen vaimo virvottaa miehensä sydämen, Sir. 26:16. Toimellinen vaimo on kalleempi kultaa, Sir. 7:21. Hyvin opetettu, häveliäs, puhdas, vakainen vaimo, Sir. 26:18-24.

Aviomiehen käytös eli velvollisuus, Saarn. 9:9. Sir. 4:34, 35. 7:28. 9:2-6, 1. Piet. 3:7. Kol. 3:19. Mal. 2:14-16. Alati rukoilla, 1. Tim. 2:8. Pitää murhetta omistansa, Ps. 128:2. 1. Tim. 5:8. Ei kantaa epäluuloja vaimostansa, Sir. 9:1.

Aviovaimon menetys ja velvollisuus, 1. Mos. 3:16. 1. Kor. 11:7-9. Eph. 5:22- 24. Kol. 3:18. 1. Tim. 2:12, 13. 5:14. Tit. 2:4, 5. 1. Piet. 3:1, 6. Est. 1:20.

Aviovaimoin oikia kaunistus, 1. Piet. 3:3-5. 1. Tim. 2:9, 10. San. l. 31:25. Pahasta ja riitaisesta vaimosta, San. l. 19:13. 21:9. 27:15. Sir. 25:22-31. Viriästä ja laiskasta vaimosta, San. l. 12:4. 14:1. 31:13, e. Sir. 26:2. Vaimot eivät saa pukea itsiänsä miesten vaatteisiin, 5. Mos. 22:5. Aviovelvollisuutta ei ole kiellettävä, 1. Kor. 7:3-5.

Kielletyt polviluvut aviossa, 3. Mos. 18:6, e. 20:10, e. Mark. 6:18. 1. Kor. 5:1.

Kieltää aviokäskyä, on antikristuksen ja perkeleellinen oppi, 1. Tim. 4:1-3. Dan. 11:37. Viis. 14:24.

Aviokäsky on papeille sallittu, 1. Tim. 3:2, 3, 12. Tit. 1:6. Esimerkki siihen on apostoleissa Pietarissa, 1. Kor. 9:5. Matt. 8:14. Luuk. 4:38. Philippuksessa, Ap. T. 21:8, 9. Sakariassa, Luuk. 1:13, 14, 24. 3. Mos. 21:13, 14. Hes. 44:22.

Aviokäskyyn tarvitaan vanhempain suostumus, 2. Mos. 20:12. Eph. 6:2, 3. Kol. 3:20. Jer. 29:6. Sir. 7:27. 1. Kor. 7:36- 38. Se osoitetaan esimerkeillä, sekä niistä, jotka ovat naittaneet lapsensa, että lapsista, jotka ovat vanhempainsa suostumista pyytäneet, 1. Mos. 21:21. 24:3, e. 28:1, e. 29:19. 34:8. 38:6. 2. Mos. 34:16. 5. Mos. 7:3. Tuom. 1:12, 13. 12:9. 14:2, 3. 21:1, 7. 2. Sam. 13:13. Tob. 6:13. 7:15. Vanhempain vallassa on heidän tietämätänsä tehty avioliitto tyhjäksi tehdä, 2. Mos. 21:8-10. 22:16, 17. 4. Mos. 30:4-6.

Onnentoivotus aviosäätyyn, 1. Mos. 28:3, 4. Ruut 4:11, 12.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu