Etsi:

Ehtoollinen

EHTOOLLINEN. Herran ehtoollinen on toinen Uuden Test. sakramentti: sen saattaja ja asetussanat löydetään, Matt. 26:26. Mark. 14:22. Luuk. 22:19. 1. Kor. 11:23, e Kutsutaan Herran Ehtoolliseksi, 1. Kor. 11:20. Minkä tähden? 1. Kor. 11:23. Herran pöydäksi, 1. Kor. 10:20, 21. Kuvattu pääsiäislampaalla, 2. Mos. 12:13, e. Mannalla, 2. Mos. 16:15. Niin myös vedellä, joka kalliosta iskettiin, 2. Mos. 17:6. Yhdistä Joh. 6:48, e. 1. Kor. 10:3-6. Asettaja Kristus on sen kuolemallansa vahvistanut; sentähden ei pidä siinä mitään muutettaman, Gal. 3:15. Hebr. 9:17. Sen toimittajan tulee välttämättömästi olla laillisesti kutsuttu ja asetettu pappismies; sillä Kristus on sen apostoleille käskenyt: Tämä tehkäät, e. Luuk. 22:19. 1. Kor. 11:24, 25. Matt. 28:19. 1. Kor. 4:1. 2. Kor. 5:19, 20. H. Ehtoollisen aine: maallinen on oikia luonnollinen leipä, vedestä ja jauhoista leivottu, joko hapan eli kaltiainen, (vaikka ensimmäisessä Ehtoollisessa, niinkuin pääsiäislampaan syömisessä 2. Mos. 12:18, e. happamatointa syötiin). Matt. 26:26. Mark. 14:22. Luuk. 22:19. Niin myös oikia luonnollinen, viinapuun hedelmästä tullut viini, joko punainen eli valkia, Matt. 26:29. Mark. 14:25. Luuk. 22:18. Taivaallinen aine on Jesuksen totinen ja olennollinen ruumis, niin myös Jesuksen totinen ja olennollinen veri, joita leivässä ja viinissä ja leivän ja viinin alla ja kanssa, meille annetaan, suulla otettavaksi, ei luonnollisella vaan ylönluonnollisella tavalla syötäväksi ja juotavaksi, Matt. 26:27, 28. Mark. 14:22, 24. 1. Kor. 11:24-29.

On siis aineellisena kappaleena Jesuksen totinen ruumis ja veri Ehtoollisessa olennollisesti läsnä, ja leivän ja viinin kanssa sakramentillisesti ylönluonnollisella tavalla yhdistetty, Luuk. 22:20. 1. Kor. 10:15-17. 11:27, 29.

Tähän tulee eroitus V. ja U. Test. välillä; V.T. oli Kristus kuvattu; mutta U.T. on kristus itse olennollisesti saapuilla, Kol. 2:17. Hebr 8:5, 6. 9:9, e. 10:1, e. H. E. vieraat ovat taikka mahdolliset, jotka edeltäkäsin koettelevat itsensä, sekä lain että evankeliumin jälkeen, 1. Kor. 11:28, 2. Kor. 13:5. Taikka myös mahdottomat ja ulkokullatut, niinkuin Juudas, joka myös oli ensimäisellä Ehtoollisella, Matt. 26:25. Mark. 14:21, 22. Luuk. 22:19-21. Ja ehkä mahdottomat ei tule osalliseksi tämän sakramentin omista hengellisistä armolahjoista, hedelmästä ja hyödytyksestä, sillä heiltä puuttuu usko, joka sen ottaa vastaan, Joh. 1:12. Kuitenkin, ettei heidän epäuskonsa Jumalan uskoa turhaksi tee, Rom. 3:3, ettei myös Jesuksen ruumiin ja veren läsnäoleminen Ehtoollisessa ripu heidän uskostansa eli epäuskostansa; muutoin ei seisoisi sakramentti asettajan tahdossa, vaan ihmisen uskossa ja mahdollisuudessa: niin saavat hekin siunatun leivän ja viinin kanssa Jesuksen totisen ruumiin ja veren, 1. Kor. 11:27, 29. Sillä viini ja leipä on Jesuksen veren ja ruumiin osallisuus, 1. Kor. 10:15-17. Tämä nähdään myös siitä, että pääsiäislammasta söivät niin mahdottomat kuin mahdollisetkin, ja tulivat sen verellä priiskoitetuksi, 2. Mos. 24:8

Kalkkia eli siunattua viiniä ei saa kieltää niiltä, jotka ei pappeja ole, niinkuin Paavin lahkokunnassa tapahtuu; sillä Kristus on asetuksessa molemmat sekä syömisen että juomisen yhdistänyt, jonka tähden niitä kahta ei saa eroittaa Matt. 19:6. On myös apostoleista, jotka Ehtoollisessa kaikkein kristittyin Ehtoollisen vierasten siaisina olivat, ja nimeä kantoivat, kirjoitettu, että he Kristuksen käskyn jälkeen, Matt. 26:28. joivat siitä kaikki, Mark. 14:23. ja niinkuin syöminen juuri niin myös juominen on suuresti tarpeellinen Jesuksen muistoksi, Luuk. 22:19, 20. 1. Kor. 11:24, 25. Korinton seurakunnassa oli niin muita ihmisiä kuin pappejakin: se oikeus siis kuin sillä seurakunnalla oli kalkkiin, pitää myös kaikilla kristillisillä seurakunnilla oleman, 1. Kor. 10:16, 21. 11:26. Tulee myös muiden niin hyvin pappeinkin julistaa Herran kuolemaa, ja koetella itsiänsä: niin ei ole ketään kalkin s.o. viinin osallisuudesta suljettava ulos, 1. Kor. 11:26, 27.

Ei leipä ja viini muutu Jesuksen ruumiiksi ja vereksi, niinkuin Paavin lahkokunnassa opetetaan; sillä evankelistat, niin myös Paavali, ei ainoastansa Ehtoollisen toimituksessa mutta myös siunauksen edellä ja jälkeen, kutsuvat leivän leiväksi ja viinin viiniksi, Matt. 26:26, 29. Mark. 14:22, 25. Luuk. 22:19. 1. Kor. 10:17. 11:23, 26- 28. Ja että leipä ja viini ovat välikappaleet, joissa ja joiden kanssa Jesuksen ruumis ja veri annetaan, niin eivät taida nämät välikappaleet olennossansa muuttua siksi, joka niiden kanssa annetaan: kussa osallisuus on siinä pitää vähimmiksikin oleman kaksi erinäistä kappaletta, toinen on Kristuksen ruumiin osallisuus joka on leipä, ja toinen on Kristuksen ruumis, 1. Kor. 10:16, 17. Vaikka Jesuksen ruumis ei ole ilman veretä; kuitenkin niinkuin sakramentillinen yhdistys tapahtuu ainoastansa leivän ja Kristuksen ruumiin välillä, niin myös viinin ja Kristuksen veren välillä: ja että Kristus on erittäin leivässä antanut meille ruumiinsa, ja viinissä verensä, niin on se oppi turha kuin Paavilaiset kutsuvat yhdessä seuraamiseksi jossa he sanovat, että koska leivässä saadaan Kristuksen ruumis, niin saadaan siinä Kristuksen veri, 1. Kor. 11:26-29.

Leivän murtaminen ei ole Ehtoolliseen suuresti tarpeellinen pääkappale, niinkuin Kalvinilaiset opettavat; vaan se on kristillisessä vapaudessa, joka on ainoastansa edellä käyväinen valmistus jakamiseen, koska ei erinäistä leipää siihen ole valmistettu, sillä sen leivän kuin silloin käsillä oli, joka oli leviäksi leivottu mursi Kristus jakamisen tähden, ja antoi heille sanoen: ottakaat, syökäät, Matt. 26:26. Mark. 14:22. Luuk. 22:19. 1. Kor. 11:24. Ei Jesuksen ruumistakaan ristin päällä rikki murrettu, Joh 19:36. 2. Mos. 12:46. 4. Mos. 9:12.

Paavilaisten Messu-uhri, joka on se, että he sanovat leivän ja viinin olennollisesti muuttuvan Jesuksen ruumiiksi ja vereksi, jonka hän vasta uudesta uhraa Jumalalle syntein sovittamiseksi elävien ja kuolleiden edestä, ei ole Raamatussa ollenkaan perustettu; sillä Kristus on yhden kerran ijankaikkisen uhrin toimittanut, joka on ijankaikkisesti voimallinen, Hebr. 7:27. 9:12, 25, 26, 28. 10:10, 12, 14. Rom. 6:10, 1. Piet. 3:18. Muutoin olis Kristuksen uhri sillä tapaa vajava, Hebr. 10:1-4, 11, 18. Vielä ei Paavilaisten Messuuhrissa vuodateta verta; sentähden ei se ole mikään oikia uhri, Hebr. 9:22, 25, 26. Viimeiseksi Raamattu opettaa meille, että verinen uhri, Kristus, on täydellinen syntiä ottamaan pois, Joh. 19:30. Hebr. 1:3. 5:9. 10:12, 14.

H. Ehtoollisen hengellinen hedelmä, josta uskovaiset tulevat osalliseksi, on syntein anteeksi saaminen, Matt. 26:28. Mark. 14:24. Yhdistys Kristuksen kanssa, Joh. 6:56. 1. Kor. 10:17. 12:12, 13.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu