Etsi:

Enkelit

ENKELIT: olemisensa puolesta kokonansa hengelliset, ovat Jumalan luomat, Ps. 104:4. Hebr. 1:7, 14. Luuk. 24:39. Kol. 1:16. Kuuden luomisen päivän kululla, 1. Mos. 1:31. 2:1, 2. Ymmärtäväiset henget, vapaalla tahdolla lahjoitetut, 2. Sam. 14:20. Mark. 13:32. Tuom. 13:16. Job 1:6. 1. Piet. 1:12.

Enkelien suuri väkevyys osoitetaan (1) nimistä, 1. Mos. 32:2. Ps. 103:20. Matt. 12:29. Luuk. 11:21. 1. Piet. 5:8. (2) Heidän vaikutuksestansa, 2. Sam. 24:15, 16. Job 1:19. 2. Kun. K. 19:35. Matt. 8:32. Luuk. 22:43. Ap. T. 5:19. 12:7. Eph. 2:2. 2. Piet. 2:11. Kuitenkin on se voima rajoitettu, 2. Mos. 8:18. Job 1:12. Matt. 8:31.

Heitä on paljo, Job 25:3. Dan. 7:10. Matt. 26:53. Hebr. 12:22. Ilm. K. 5:11.

Heidän järjestyksensä muoto, meille tietämätöin, kuitenkin itsessänsä vissi, 1. Kor. 14:33. Eph. 1:21. Kol. 1:16. 1. Tess. 4:10. 1. Piet, 3:22. Juud. Ep. v. 9.

Kaikki alussa hyväksi luodut, 1. Mos. 1:31. Muutamat lankesivat, Joh. 8:44. 2. Piet. 2:4. Juud. Ep. v. 6.

Ne jotka eivät luopuneet alkuperäisestä hyvyydestänsä, tulivat niin vahvistetuiksi hyvässä, etteivät he enää syntiä tehdä eli langeta taitaneet, Matt. 6:10. 18:10. Luuk. 20:36. Gal. 1:8. 1. Tim. 5:21. Sentähden annetaan heille kauniit kunnia-nimet, Mark. 8:38. 2. Kor. 11:14. 1. Tim. 5:21.

Hyväin enkelein virka, Ps. 103:20. 148:2. Jes. 6:3. Dan. 7:10. Ilm. K. 4:8. 1. Piet. 3:22. Luuk. 1:19. Ilm. K. 7:11. Ps. 34:8. 91:11. Luuk. 16:22.

Pahat enkelit: Syy heidän luopumiseensa oli heidän vapaan tahtonsa vapaehtoinen väärin käyttämys, Joh. 8:44. 2. Piet. 2:4. Juud. Ep. v. 6. Katso Perkele.

Hyvät enkelit eivät tahdo heille uhrattavan, Tuom. 13:15. Eikä että heitä palvellaan, Ilm. K. 19:10. 22:8, 9.

Enkelit eivät ole puhtaat Jumalan suhteen, Job. 4:18. Enkeliksi kutsutaan opettajat, Jes. 33:7. Mal. 2:7. 3:1. Matt. 11:10. Mark. 1:2. Luuk. 7:27. Gal. 4:14. Ilm. K. 1:* 3:* Enkeliksi kutsutaan myös Kristus itse,ennen miehuuttansa, Jes. 63:7. Mal. 3:2. Yhdistä tähän 1. Mos. 48:16. Miehuudessansa, Ilm. K. 7:2. 8:3.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu