Etsi:

Evankeliumi

EVANKEIIUMI kirjoitetaan, Rom. 16:25, 26. Sen lyhempi kirjoitus, Rom. 1:16.

Se on Kristuksen pää-oppi, Joh. 1:17. Luuk. 24:47. Ap. T. 4:12. 10:43. Sen ovat apostolit koko maailmaan levittäneet, Mark. 16:15. Ps. 19:5. Rom. 10:8. Kol. 1:23. Ap. T. 26:17, 18. Ja viimeisen päivän edellä pitää saarnattaman, Matt. 24:14. Synnin murhe tulee laista, Rom. 3:20. 7:23. 5. Mos. 27:26. Gal. 3:10. Mutta ilo tulee evankeliumista, joka on suloinen sanoma, Luuk. 2:10. Jes, 52:7. Nah. 1:15. Ja lohdullinen saarna, Jes. 40:1. 61:1-3. 66:11. Jer. 15:16. Sef. 3:9. Jumalan armosta, Joh. 1:14, 16, 17. Ap. T. 20:24. Rom. 5:15, 17, 20, 21. 11:5, 6. Gal. 2:21. 5:4. Eph. 2:7, 8. Tit. 2:11. Ja armollisesta syntein anteeksi antamisesta, Luuk. 24:46, 47. Ps. 32:2. Rom. 4:6-8. Ap. T. 5:31. Sovinnosta ja rauhasta Jumalan kanssa, 2. Kor. 5:18, e. 1. Joh. 2:1, 2. Rom. 5:1. Vanhurskaudesta, Rom. 1:16, 17. 3:24-28. Gal. 2:21. 5:4. Phil. 3:9. Tit. 3:4-7. Elämästä ja autuudesta, Joh. 6:47. 10:9. 1. Kor. 15:1-3. Ap. T. 2:21. 16:31. Rom. 4:6. 6:23. Joka armosta saadaan uskon kautta Jesuksen Kristuksen kalliisen ansiohon, Joh. 3:16, 17, e. 6:40. 12:46. Rom. 3:22. 4:4, 5, 13, 14, 16. Mark. 16:16. Joh. 1:12. Ap. T. 10:43.

Kutsutaan viraksi, joka Hengen antaa, 2. Kor. 3:6-10. Uudeksi liitoksi, Jer. 31:31-34. Niiden rangaistus, jotka eivät sitä usko ja tottele, Rom. 3:3. 10:16. 2. Tess. 1:8, 9. 2:11, 12. Vaatii uskoa, Rom. 1:16, 17. Eph. 1:13. 1. Kor. 1:21. Joh. 20:31. 3:15-18. Rom. 10:4. Gal. 3:22. Phil, 3:9. Se on salaisuus, joka on ollut kätketty, Rom. 16:25, 26. Eph. 3:4-6. Kol. 1:25-17. Mutta Jesuksen kautta tuotu edes, Eph. 1:9. Joh. 1:16- 18. Peitetty kadotetuilta, 2. Kor. 2:14, 15. 4:3, 4. Se on kirottu, joka toista saarnaa, Gal. 1:6-9. Sitä älköön hävettäkö, Mark. 8:38. Luuk. 9:26. Rom. 1:16. 2. Tim. 1:8. Yhtäläinen evankeliumi Vanh. ja Uud. Test., Ap. T. 4:12. 10:43. 15:11. 1. Mos. 3:15. Hebr. 2:14, 15. Osoitetaan uskon yhteydestä molemmissa Testamenteissa, Eph. 4:4, 5. Niin myös yhtäläisestä muodosta autuaaksi tulla, Hab. 2:4. Rom. 1:17. Gal. 3:11. Hebr. 10:38. Ps. 32:1, 2. Rom. 4:6, 7. Sentähden se kutsutaan ijankaikkiseksi evankeliumiksi, Ilm. K. 14:6. Yhdistä Ilm. K. 13:8. Evankeliumin lupaukset ei ole ehdolliset, meidän töittemme ja niiden ansion puolesta; vaan ne ovat kokonansa sulasta armosta; kuitenkin niin, ettei ne uskoa sulje pois, Joh. 3:16. Rom. 11:5, 6. 4:16. 3:21. Ap. T. 20:24. Rom. 4:13, 14. Gal. 3:18, 19.

Evankeliumi itsessänsä ja oikein ei ole parannus-, vaan lohdutussaarna armollisesta syntein anteeksi saamisesta, niin kuin sen nimet tietää antavat, Ap. T. 20:24. Luuk. 2:10. 4:22. Ef. 6:15. 2. Kor. 5:18. Rom. 4:13. Eph. 2:5, 7. Sentähden se on saarnattava särjetyille, Jes. 61:1-3. Matt. 11:5. 1. Tim. 1:9.

Evankelistat lähettää Kristus, Eph. 4:11.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu