Etsi:

Henki

HENKI. Pyhä Henki on kolmas persona jumaluudessa, Matt 28:19.

Ei hän ole ominaisuus, voima ja vaikutus Jumalassa, vaan totinen itsessänsä oleva persona jumalallisessa olennossa, Isän ja Pohjan personista eroitettu: joka osoitetaan (1) Hänen persanallisista nimistänsä, Ap. T. 5:3, 4. Joh. 14:16, 26. 15:26. 16:7. 1. Joh. 5:7. (2) Hänen personallisista teoistansa: luomisesta, Job. 33:4. Ps. 33:6. Seurakunnan hallitsemisesta, Ap. T. 15:28. 28:26, 28. Messiaksen lähettämisestä ja voitelemisesta, Jes. 61:1. Luuk. 4:18. Lahjain jakamisesta, 1. Kor. 12:11. Jumalan syvyyden tutkimisesta, 1. Kor. 2:10. Jumalallisesta opistansa, Luuk. 12:12. Joh. 14:26. Rukouksemme toimittamisesta, Rom. 8:26. Pyhän Hengen puheesta ja vastauksesta, Ap. T. 1:16. Luuk. 2:24. Joh. 16:13. (3) Personallisista ilmestyksistä ja näyistä, Luuk. 3:21, 22. Joh. 1:32. Ap. T. 2:3, 4. (4) Personallisista omaisuuksista ymmärryksestä ja tahdosta, Ap. T. 15:28. Mitkä personallisen vaikutuksen kyllin osoittavat. (5) Personallisista tapauksista, Matt. 12:31. 1. Kor. 3:16. Ap. T. 5:9. 7:51. Eph. 4:30. Jes. 63:10. Matt. 28:19. 2. Kor. 13:13. Jotka kaikki, ei jostakusta voimasta ja ominaisuudesta, vaan itsessänsä olevasta ja erinäisestä personasta sanoa taidetaan.

Käy ulos Isästä, Joh. 15:26, Jonka tähden hänelle annetaan semmoiset nimet, 1. Kor. 2:12. Matt. 10:20.

Käy ulos myös Pojasta: joka näytetään nimistä, Jes. 11:4, 2. Tess. 2:8. Gal. 4:6. Rom. 8:9, 10. Puhaltamisesta, puhumisesta ja ottamisesta, Joh. 20:22, 23. 16:13-15. Lähetyksestä ajassa, joka on voimallinen perustus ijankaikkiseen käymiseen Isästä ja Pojasta, Joh. 15:26. 16:7.

On jumalallisessa olemisessa ynnä Isän ja Pojan kanssa yksi totinen Jumala, kuin nimistä taidetaan osoittaa, 2. Sam. 23:2, 3. Jes. 1:2. Hes. 1:3. (yhdistä Sak. 7:12.) Ap. T. 5:3, 4. 1. Joh. 5:7, 9. 2. Kor. 3:17, 18. 1. Kor. 12:4, 5. Jumalallisista ominaisuuksista, Hebr. 9:14. Luuk. 11:20, 1. Kor. 12:11. 2:10. Neh. 9:20. Ps. 139:7. Jumalallisista teoista ja töistä, 1. Mos. 1:2. Job 33:4. Ps. 33:6. 2. Tess. 2:13. Joh. 3:5, 6. Tit. 3:5. Jes. 11:2.

Hänellä on Raamatussa moninaiset nimet, Eph. 1:13, 14. 1. Kor. 5:5. Rom. 8:15, Joh. 14:17. 16:13. Sak. 12:10.

Hän asuu jumalisissa, Hagg. 2:6. Rom. 8:9-11. 1. Kor. 3:16. 6:19. 2. Tim. 1:14. Jak. 4:5. Joh. 14:16.

Hänen vaikutuksensa uskovaisissa kirjoitetaan, Rom. 5:5, 8:1, 13-16, 23, 26, 27. 14:17. 1. Kor. 12:3. Gal. 4:6. 5:22. Eph. 3:16. 5:9. 1. Joh. 3:24, 4:13. 5:6. Lukitsee ja vahvistaa, 2. Kor. 1:21, 22. 5:5. Eph. 1:13, 14. 4:30. Ps. 51:12-14. 143:10. Joh. 14:26. 16:13. Mark, 13:11. Luuk. 12:12. 1. Joh. 2:20, 27. Todistaa Kristuksesta, Joh. 15:26.

Hän on puhunut profetain ja apostolien kautta, Matt. 10:20. Ap. T. 28:25. 1. Piet. 1:10, 11. 2. Piet. 1:21. Hebr. 3:7.

Hän on kristillisen seurakunnan jäsenille luvattu, Jes. 44:2, 3. 57:16. 59:21. Hes. 11:19. 36:26, 27. Joel 2:28. Sak. 12:10. Luuk. 11:13. 24:49. Joh. 15:26.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu