Etsi:

Jumala

JUMALA. Että yksi Jumala on, taitaa ihminen myötäluodusta luonnollisesta valkeudesta, niin myös luomisen töistä, kyllä hyvin tietää, Rom. 1:18-20, 2:14, 15. Ap. T. 17:27, 28. Job 12:7. Ps. 19:1.

Jumalan olennollinen ja oma nimi, jolla hän itsensä muista, jotka jumaliksi kutsutaan, eroittaa, on se nimi Johovah, niin myös Ehjeh, jotka molemmat merkitsevät olentoa, 2. Mos. 3:14, 15. 6:2, 3. Jes. 42:8. Hos. 12:5. Ps. 83:12. Neh. 9:6.

Jumala on henki, s.o. hengellinen olento, Joh. 4:24. Luuk. 24:39. Jumala on yksin ainoa jumalallisessa olemisessansa, ja paitsi häntä ei ole yhtää jumalaa, 5. Mos. 4:35. 6:4. 7:9. 10:17. 32:39. 1. Sam, 2:2, 2. Sam. 7:22. 1. Kun. K. 8:60. Jes. 37:16. 43:10, 11. 44:6. 45:5, 21. 46:9. Hos. 13:4. Viis. 12:13. Mark. 12:29. Joh. 17:3. 1. Kor. 8:5, 6. 12:6. Gal. 3:20. Eph, 4:5, 6, 1. Tim. 2:5.

Ainoan Jumalan olennaisista ominaisuuksista: Hän on yksin ijankaikkinen Jumala, jolla ei ole alkua eikä loppua; vaan on itse alku ja loppu, 1. Mos, 21:33. 3. Mos. 15:18. Job 36:26. Ps. 90:2. 102:25-28. Jes. 40:28. 41:4. 43:10, 11. 44:6. 48:12. Dan. 6:26. Rom. 16:26. 1. Tim. 1:17. Tit. 1:2. Hebr. 1:8, 12. Ilm. K. 1:8, 17. 21:6. 22:13. Ei hän ole johonkuhun aikaan sidottu, 2. Piet. 3:8. Hän on määrätöin ja käsittämätöin Jumala; joka paikassa läsnä olevainen; ei mihinkään paikkaan suljettu eli mistään suljettu ulos, 1. Kun. K. 8:27. 2. Aika K. 6:18. Job. 11:8, 9. Ps. 139:8-10. Jes. 6:3, 4. 66:1. Jer. 23:23, 24. Am. 9:2, 3. Viis. 1:7. Ap. T. 7:48. Muuttumatoin, Jak. 1:17. Mal. 3:16. Näkymätöin, 1. Tim, 6:16. Ei kenestäkään, vaan itsestänsä olevainen, Jes. 43:10, 11. Majesteetillinen, peljättävä ja suuri Jumala, 5. Mos. 7:21. Ps. 47:3. Jes. 57:15. Luuk. 1:32. Suurimmassa mitassa täydellinen ja autuas, 1. Tim. 1:11, 17. 6:15. Kaikkivaltias Jumala, 1. Mos. 17:1. 18:14. 35:11. 2. Mos. 6:3. 4. Mos. 11:23. Job 42:2. Jer. 32:17, 27. Sak. 8:6. Viis. 11:22. Matt. 19:26. Mark, 10:27. 14:36. Luuk. 1:37. 18:27. Eph. 3:20. Ilm. K. 15:3. Se on Jumalalle yhtäläinen auttaa monen taikka harvain kautta, 1. Sam. 14:6. 2. Aika K. 14:11. Jes. 50:2. 59:1. Jumala on uskollinen ja totinen, 2. Mos. 34:6. 5. Mos. 7:9. 32:4. 1. Sam. 15:29. 2. Sam. 7:28. Ps. 25:10 Joh. 17:17. 3:33. 8:26. Rom. 3:4. 1. Kor. 1:9. 10:13. 1. Tess. 5:24. 2. Tim. 2:13, Tit. 1:2. 1. Joh. 1:9. Hebr. 6:18. 10:23. Ps. 33:4. Yksi pyhä Jumala, 3. Mos. 11:44, 45. 1. Piet. 1:15, 16. Jes. 6:3. Ps. 77:14. 3. Mos. 19:2. 1. Sam. 2:2. Ilm. K. 15:4. Kaikkitietävä Jumala, joka tietää, kuulee ja näkee kaikki, 5. Mos. 31:21. 1. Sam. 2:3. 2. Aika K. 16:9. Job 28:24. 31:4. 34:21. 42:2. Ps. 38:10. 94:9. 139:2, e. San. l. 5:21. 15:3. 24:12. Jes. 29:15, 16. 40:26, 27. 41:22, 23. Jer. 1:5. 7:11. 23:24. 32:19. Sir. 16:15, e. 17:13. 23:25-29. Matt. 6:4. Mark. 2:8, 14:18. Joh. 1:47, 48. Rom. 8:27. Hebr. 4:13. Joka myös tutkistelee, koettelee ja tietää mitä sydämessä on, 1. Aika K. 29:17. 1. Sam. 16:7. Ps. 7:10. Jer. 17:10. 20:12. Sir. 23:27, 28. 1. Tess, 2:4. Ilm. K. 2:23. Laupias Jumala, Ps. 86:5. 103:8. Joel 2:13. Jon. 4:2. Ps. 145:8. 2. Mos. 34:6. Neh. 9:17. Miik. 7:18, 19. Val. v. 3:22, 23. Sir. 2:22. Hos. 11:8. Eph. 2:4, 5. Jak. 5:11. Luuk. 6:36. Rom. 12:1. katso Laupius.

Yksi Jumala, joka on itse hyvyys ja rakkaus, Matt. 19:17. Mark, 10:18. Jak. 1:17. 1. Joh. 4:8, 16.

Kärsivällinen ja pitkämielinen Jumala, hidas vihaan, 1. Mos. 6:3. 2. Mos. 34:6. 4. Mos. 14:18. Ps. 86:15. 103:8, 145:8. Jes. 30:18. Joel 2:13. Jon. 4:2. Nah. 1:3. Viis. 11:24, 25, Rom. 2:4. 9:22, 23. 1. Tim. 1:16. 2. Piet. 3:9. Vanhurskas Jumala, Ps. 11:5-8. 119:137. 145:16, 17. 7:12. San. l. 17:15. Joka hyvän ja pahan maksaa jokaisen ansion jälkeen. Katso Työt.

Tämä Jumala, joka äsken nimitetyillä jumalallisilla ominaisuuksilla on kirjoitettu, joka myös jumalallisessa olemisessansa ei ole monta, vaan yksin yksi ainoa olento Jumala, on antanut Raamatussa tietää, itsensä olevan kolminaisen personaissa; niin että yhdessä ainoassa jumalallisessa olemisessa on kolme persoonaa, eli, että se yksi ainoa totinen Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki: se osoitetaan V. T. 1. Mos. 1:2-4. Ps. 33:6. 2. Sam. 23:2, 3. Jes. 48:16. (Sovita tähän Jes. 61:1.) 4. Mos, 6:24-26. Jes. 6:3, 4. Osoitetaan myös U. T. Matt. 3:16, 17. Mark. 1:10- 12. Matt. 28:19. 1. Joh. 5:7. Yhdistä Luuk. 4:18. Joh, 14:16, 26. 15:26. Matt. 10:20.

Nämät kolme erinäistä persoonaa ovat yksi ainoa totinen Jumala, jumalallisessa olemisessa, jotka ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki, 1. Joh. 5:7. Näiden personain järjestys vaikutuksessa annetaan tietää näillä sanoilla: Hänestä, Hänen kauttansa, ja Hänessä, Rom. 11:36. Hänestä, tulee Isälle, Hänen kauttansa, tulee Pojalle, 1. Kor. 8:6. Joh. 1:3. Hebr. 1:2. Mutta Hänessä, tulee P. Hengelle, 2. Tess. 2:13, 14. Kuitenkin sen yhtätasaisen osallisuuden tähden, joka kaikilla kolmella jumaluuden personalla yhdessä jumalallisessa olemisessa on, tulevat nämät sanat Hänestä, Hänen kauttansa ja Hänessä, myös Raamatussa, ilman eroitusta, kolmelle personalle omistetuksi; niinkuin havaitaan, 1. Kor. 1:9. Rom, 6:4. Hebr. 2:10. Joh. 16:15. Kol. 1:14, 16. Juud. Ep. v. 1. Yhtätasaisen osallisuuden tähden yhdessä jumalallisessa olemisessa on yksi persona toisessa, Joh. 10:20, 36, 38. 14:9- 11. 17:21. Yhdenkaltaiset majesteetissa, kunniassa ja korkeudessa, Joh 17:5. 5:23. Niin myös jumalallisissa vaikutuksissa, Joh. 5:17, 19

Ensimmäinen persona ei ole kenestäkään, vaan itsestänsä, ja kutsutaan Isäksi, että hän ijankaikkisuudessa, jumalallisesta olennostansa, Pojan synnyttänyt on, Ps. 2:7. Miik. 5:2. San. 1. 8:22.

Toinen persona tämän ijankaikkisen syntymisen tähden, kutsutaan Pojaksi, Joh. 1:14, 18. 3:16, 18. Rom. 8:32. Matt. 3:17. katso Kristus.

Kolmas persona, Pyhä Henki, on Isästä ja Pojasta. Katso Pyhä Henki.

Tämä yksi kolmeyhteinen Jumala, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki, säätää ja hallitsee kaikki kappaleet, pitää surun kaikista, ja tekee oman tahtonsa ja suosionsa jälkeen, 1. Mos. 45:5. 50:19, 20. 5. Mos, 8:18, 19. Job 9:4. 11:10. 12:15, 16. Ps. 103:19. San. l. 16:4. 19:21. 20:24. 21:1, 30. Saarn. 3:14. Jes. 45:7. Jer. 10:23. 27:5. Jes. 14:27. Dan. 2:21. 5:18. Viis. 12:13. Tob. 7:12. Matt. 6:25, e. 10:29. 11:26. Joh. 5:17, Ap. T. 11:17. Dan. 4:32. Rom. 9:15. Phil. 2:13. Hebr. 13:21. Ilm. K. 4:11. Jumala lupaa olla Israelin ja kaikkein vakain armollinen Jumala, 1. Mos. 17:7. 2. Mos. 6:2, 3. 29:45. Jer. 31:33. 32:38. Hes. 37:23. Jumala on kaikkein Isä, jotka uskovat häneen, 5. Mos. 32:6. Ps. 103:13. Jes. 63:16. Jer. 3:4, 19. Mal. 1:16. Matt. 6:9, 26, 32, 18:14. 23:9. Joh. 20:17. Rom, 8:15. 1. Kor. 8:6. 2. Kor. 6:16, 18. Eph. 4:6.

Jumala lupaa olla, ja on jumalisten suojelus, kilpi, kallio, linna, e. p. 1. Mos. 15:1. Ps. 18:3, 31. 27:1, 2. 28:7, 8. 31:3, 4. 33:20. 37:39. 71:3, 5. 115:9-11. Jes. 43:1, e. Sir. 2:13. 34:19. 51:2.

Jumala on kaikkein jumalisten turva, 2. Sam. 22:3. Ps. 9:10, 11. 18:3, 144:2, Jer. 16:19. Jumalaa ja hänen jumalallisia töitänsä ei käsitetä ihmisellisellä ymmärryksellä, vaan jumalallisen ilmoituksen kautta, 2. Mos. 33:20. Job 32:8, 9. Ps. 94:10. 119:* 143:8, Matt. 11:27. 16:17. Luuk. 10:21. Joh. 1:9. 3:2. 6:44, 65. 14:17. 17:6. Ap. T. 16:14. Rom. 1:19. 11:33, e. Saarn. 8:17. Job 33:13, 14. 1. Kor. 2:14, e. Gal. 1:11, 12. 1. Tim. 6:16. Ilm. K. 3:7.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu