Etsi:

Kääntymys

KÄÄNTYMYS. Kääntymisen armo on kyllä yksi ja yhtäläinen, kuitenkin ihmisten puolesta, jotka käännetyksi tulevat, taidetaan sitä niinkuin kolmellaisena tutkistella. Ensimmäinen on, kuin uskottomat kääntyvät, jotka ei vielä ole olleet hengellisesti vasta-uudesta syntyneet; vaan on saatanan valtakunnan, Jumalan vihan ja armottomuuden alla, Ps. 22:28. Ap. T. 9:35. 11:21. 14:15. 26:18. 1. Tess. 1:9. Toinen kääntymys, joka muutoin kutsutaan jokapäiväiseksi katumukseksi ja parannukseksi, on se, kuin hengellisesti vasta uudesta syntyneet, jotka kääntymisen armossa seisovat, pyrkivät aina edespäin kääntymyksessä, Jer. 31:18, 19. Val. v. 5:21. Ps. 51:15. Kolmas lai kääntymyksestä on, koska se, joka tosin on ollut hengellisesti vasta-uudesta syntynyt, vaan on ehdon syntein kautta siitä armosta langennut pois, jälleen Jumalan armon kautta kääntyy Jumalan tykö; ja sentähden kutsutaan oikein vasta-uudesta aljetuksi kääntymiseksi: tästä puhutaan, 5. Mos. 30:2. Jer. 3:7, 12, 13. Hes. 18:30, 32. Joel 2:12, 13. Matt. 13:15. Mark. 4:12. Joh. 12:35.

Ensimäisestä kääntymisen laadusta puhutaan tässä nyt erinomattain: sen vaikuttavainen syy, alku ja loppu, ja ainoa alottaja on kolmeyhteinen Jumala: erinomattain Pyhä Henki, Joh, 3:5. 1. Kor. 6:11. 12:3. Tit. 3:5. Joka Isän ja Pojan kanssa kääntymyksen niin yksinänsä vaikuttaa, että vasta-uudesta syntymättömän ihmisen luonnollinen väki ja voima peräti siitä suljetaan ulos, 5. Mos. 29:4. 30:6. Jer. 31:18. Hes. 11:19. 36:26. Eph. 2:5, 6. 5:14. Ap. T. 16:14. Ps. 51:12. 2. Tim. 2:25. Phil. 2:13. Joh. 6:29, 44. Ap. T. 15:9. 2. Tess. 3:5. Phil. 1:6. Hebr. 12:2. Jak. 1:17. Matt. 23:37. Joh. 1:9. Itse meistämme emme ole mihinkään hyvään soveliaat, 2. Kor. 3:5. Kääntymys tapahtuu silloin, koska Jumala meissä ja meidän tykönämme vaikuttaa sen, joka seuraavista Raamatun paikoista nähdään, Ap. T. 2:37. 2. Sam. 24:10. Ap. T. 16:14. Hes. 11:19. 36:26. Ps. 51:12. Koska sen pimitetyn ymmärryksen, Eph. 4:18. Jesus valaisee, Joh. 1:9. Eph. 5:8, 14. Josta seuraa, että Jumalan kääntämät vaeltavat valkeudessa, Joh. 12:35, 36. Tekevät valkeuden töitä, Joh. 3:21. Heittävät pois pimeyden työt, e. Rom. 13:12, 13. Syy, joka Jumalan kehoittaa vaikuttamaan kääntymystä, on: taikka sisällinen, Jumalan sula armo ja laupius, Eph. 2:4, 5, 6. 1. Piet. 1:3. Taikka ulkonainen, Kristuksen kallis ansio ja makso, 2. Tim. 1:9. Joh. 1:17. 1. Kor. 1:4.

Kääntymyksen välikappale on Jumalan sana, 1. Kor. 1:21. 1. Piet. 1:23. Joko sitä luetaan eli kuullaan. Palveliat, joidenka kautta Jumala kääntymystä edistää, ovat säädylliset Jumalan sanan palvelijat, 2. Kor. 5:20. 1. Kor. 3:9. 9:22. 1. Tim. 4:16. 1. Kor. 4:15. Gal. 4:19. Ei Jumala käännä ihmisiä väkivaltaisella tavalla ja muodolla, vaan jumalallisen kääntymyksen armon estävät usiasti ihmiset ja seisovat sitä vastaan, Jes. 5:1-4. San. l. 1:24, 25. Jes. 65:2. Hes. 12:2. Matt. 23:37. Luuk. 7:30. Joh. 5:40, 43. 12:37. Ep. T. 7:51. 13:46. 24:25. 26:27-29. Sak. 7:11. Kysytään, taitaneeko ihminen tähän kääntymiseensä jotakin tehdä? Vastataan: mitä ulkonaisiin toimituksiin tulee, jotka kääntymisen edellä käyvät, nimittäin: mennä Jumalan huoneesen, kuulla jumalan sanaa, aikomisella siitä jotakin oppia mikä oppi se hyvänsä olis, se on ihmisen voimassa, ja osoitetaan Raamatun perustuksilla, 2. Tim. 3:7. Rom. 9:31. Am. 8:11, 12. Ap. T. 13:7. 28:22-25. 1. Kun. K. 10:1. Niin myös esimerkeillä: Herodes, Mark. 6:20. Sergius, Ap. T. 13:7. Mutta itse kääntymisen sisällisiä toimituksia, nimittäin: ottaa sana mieluisesti vastaan, hartaasti ja uskollisesti rukoilla, ja tehdä sen kuullun sanan jälkeen, Ap. T. 16:14, 17:10, 11. Joh. 13:17. 14:21, 23, 24. 15:14. ja muuta senkaltaista halullisuutta, joka itse kääntymiseen tulee, niitä ei taida vasta-uudesta syntymätöin ihminen toimittaa; joka osoitetaan seuraavaisilla Raamatun todistuksilla, joista seuraa, ettei vasta-uudesta syntymättömällä ihmisellä ole yhtään tointa hengellisissä hyvissä töissä, jotka kääntymykseen ja autuuteen sopivat; vaan hän on kokonansa ja peräti lihallinen, Joh. 3:6. Synnin orja myyty synnin ala eikä taida hyvää tehdä, Rom. 6:16, 17, 19, 20. 7:14, 18, 23, 25. Hengellisesti kuollut, Joh. 5:25. Eph. 2:1, 2, 5. Kol. 2:13. Ymmärryksen puolesta sokia, Eph. 5:8. 1. Kor. 2:14. 2. Kor. 3:5. Rom. 1:21, 22. Eph. 4:18. Tahdonpuolesta vastahakoinen, 1. Mos. 6:5. 8:21. Rom. 3:12. 8:7. 2:5. 6:17, 20. Joh. 8:34. Sopimatoin minkäänlaiseen hyvään, Ps. 14:1-3. Matt. 7:18, 12:34, 35. Joh. 15:5. 2. Kor. 3:5. Kaikkeen pahaan mieluinen, Rom. 7:8. 8:5-7. Eph. 2:2, e. 4:22.

Sitä vastaan omistetaan kääntymys, ja kaikki mitä siihen itsessänsä tulee, ainoasti Jumalan armolle ja armolliselle vaikutukselle, Ps. 119:34. 5. Mos. 29:4. Hes. 11:19. 36:26. Ps, 51:12. 2. Tim. 2:25. Luuk. 8:10. Ap. T. 26:18. 16:14. 2. Kor. 3:5, 6. 1. Kor. 12:3. Taas kysytään mitä ihmiseltä vaaditaan, että hän kääntymykseen sovelias olisi? Vastataan. Ei vaadita, että hän sitä varten rupeisi kuulemaan Jumalan sanaa, että hän sen kautta tulis käännetyksi, koska sana hänelle on hulluus, 1. Kor. 2:14. Hänen mielensä on viha Jumalaa vastaan, Rom. 8:7. Sillä niin taitaisi ja voisi ihminen jotakin hyvää itsestänsä ajatella, joka vasta-uudesta syntyneellekin on mahdotoin, 2. Kor. 3:5. Hänellä olisi myös itsestänsä tahto siihen kuin hyvä on, jonka kuitenkin ainoastansa Jumala vaikuttaa, Phil. 2:13. Sitä vähemmin vaaditaan, että uudesta syntymätöin ihminen jumalalliseen vaikutukseen itsensä taivuttaa: tämä mahdottomuus on jo näytetty; muutoin ei yksikään ihminen tulisi käännetyksi: vielä on kääntymisen laita semmoinen, kuin kalan, joka lipolla vedestä vedetään ylös, Matt. 4:19. 13:47.

Mitä siis vaaditaan? tämä ainoastansa, nimittäin: koska kaikki luonnostamme olemme jumalallista vaikutusta vastaan, 1. Kor. 2:14. jolla tapaa ei yksikään tulisi käännetyksi: ettemme siis, sitä jumalallista vaikutusta vastaan, joka sanan kautta tapahtuu, vastahakoisilla esteinä itsiämme aseta, ja kääntymystämme estä, Luuk. 8:14. 14:18, e. Niin myös ettemme jumalallista vaikutusta lykkää pois, Ap. T. 26:28, e. Emmekä seiso Jumalan henkeä vastaan, Ap. T. 7:51. Esimerkit: Fariseukset, Matt. 12:31, 32. Vaan otamme järkemme vangiksi Kristuksen kuuliaisuuden ala, 2. Kor. 10:5. Rom. 16:26.

Kääntymisen hedelmä on tahdon vapaus, Rom. 6:12, 13. 8:13, 14. Eph. 2:10. On kuitenkin kääntyneen ihmisen vapaus, niinkuin kaikki muutkin tässä elämässä, vajava, Rom. 7:14, e. Gal. 5:17.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu