Etsi:

Kärsivällisyys

KÄRSIVÄLLISYYS: käsketään, San. l. 3:11. Sir. 2:2-4. Luuk. 21:19. Rom. 12:12. 2. Kor, 6:4, 5. 1. Tim. 6:11. Tit. 2:2. 2. Piet, 1:6. Jak. 5:7. Se on Jumalalle otollinen San. l. 3:12. Sir. 1:35. Jumala rakastaa niitä, joita kuritetaan ja kärsivällisyydessä harjoitetaan, San. 1. 3:11, 12. Tob. 12:13. Hebr. 12:5-10. Ilm. K. 3:19. Ei Jumala anna ketään yli voimansa kiusata, 1. Kor. 10:13. Ps. 57:4. Kehoitukseksi meille kärsivällisyyteen, antaa Jumala kaikille ristin kantajille kauniit lupaukset armollisesta läsnäolemisestansa, Ps. 91:15, 16. Jes. 43:2. 41:10, 13, 14. 54:10. Voimallisesta lohdutuksesta ja virvoituksesta, Ps. 42:12. 138:7. Jes. 66:13. 2. Kor. 1:3-5. Armollisesta lievityksestä ja muutoksesta, Val. v. 3:31-35. 1. Kor. 10:13. Ps. 68:20, 21. Armollisesta palkitsemisesta, Matt. 5:11, 12. Rom. 8:18. 2. Kor. 4:17. Hebr. 11:25, 26. Ja Jumalan kaikkitietäväisyydestä, joka tietää kaiken tuskamme, 2. Mos. 3:19. Ps. 10:13, 14, 17. 69:20, 21. Jer. 15:15 Ilm. K. 2:9. 3:9. Kärsivällisyyteen kehoittaa meitä meidän kutsumisemme muoto, Eph. 4:1, 2. 1. Piet. 2:20-24. Matt. 16:24. Kärsivällisyyden kaunis ylistys, 2. Piet. 1:5-8, 11. Saarn. 7:9. San. l. 16:32. Val. v. 3:26, 28. Kärsivällisyyden tarpeellisuus, Luuk. 14:27. Tob. 12:13, Ap. T. 14:22. Ps. 34:20. 2. Tim. 3:12. Rom. 2:7. Luuk. 8:15. Hebr, 10:35, 36. Jak. 1:3. Kärsivällisyyden hyödytys yhteisesti, 2. Kor. 1:6, 5. Erinomattain Jumalan rakkaus, lempi ja armo, Val. Val. v. 3:25, 26. Hebr. 12:6-8. Viisaus, San. l. 14:17, 29. 19:11. Hengellinen harjaantuminen, Hebr. 12:11. Rom. 5:3, 4. Sir. 34:9, 10. Sielun levollisuus, Jes. 30:15. Matt. 11:29. Ijankaikkinen autuus, Hebr. 6:12. Jak. 1:12. Ilm. K. 1:9. 2. Kor. 4:10. 2. Tim. 2:10. Oikiaan ja kristilliseen kärsivällisyyteen vaaditaan totinen katumus ja parannus, Jer. 30:11, 15. Jes. 64:6, 9. Dan. 9:5, 6. Judit 8:26, 27. Totinen usko ja turvaaminen, 2. Tess. 1:4. Hebr. 6:12. Jak. 1:3. Rom. 5:1-3. 15:4. Hyvä omatunto, 1. Tim. 1:18, 19. Ps. 7:4, 5. 17:1. 18:21- 25. Jes. 38:3. 1. Piet. 4:15, 16, 19. Vahva toivo Jumalaan, 2. Makk. 7:20. Rom. 5:4. 8:25. 15:4. 1. Tess. 1:13. Rakkaus Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan, Kol. 3:12, 13. 1. Tess. 5:14. Sisällinen sydämen ilo, Tob. 2:13, 14. Ps. 118:21, 119:71. Matt. 5:11, 12. Ap. T. 5:41. 1. Piet. 4:13. Jak. 1:2. Vahvana pysyväisyys, Jak. 1:4. Kerskaus rististä, Rom. 5:3-5. Kärsivällisyyteen on sydämemme valmistettava, Sir. 2:1-4.

Kärsivällisyyden esimerkit: Job, Jak. 5:11. Tobias, Tob. 2:12. Eleatsar, 2. Makk. 6:19. Apostolit ja profetat, Jak. 5:10. (Jonkatähden se kutsutaan pyhäin kärsivällisyydeksi, Ilm. K. 13:10. 14:12.) Judit 8:23. Kristus, Hebr. 12:1- 3. 1. Piet. 2:23.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu