Etsi:

Katumus

KATUMUS ja parannus, oikia ei tapahdu paljaalla ulkonaisella suuntunnustuksella, Jes. 29:13. Matt. 15:8. 1. Sam. 16:7. Jak. 2:14, 17. 1. Joh. 3:18. Ei ulkonaisilla käytöksillä, 1. Kun. K. 21:27. Sir. 1:36, 37. 15:20. Vaan sydämen sisällisellä muutoksella, Joel 2:12, 13. 2. Aika K. 6:37. 1. Sam. 7:3. Jes. 46:8. Jer. 4:1-4. Katumuksessa on kaksi osaa: (1) Valitus ja vaikeroitsemus synnistä, (2) Autuaaksi tekeväinen usko, Ap. T. 19:4. 21:21. 26:18. Matt. 11:28. Mark. 1:15. Luuk. 7:38, 50. Rom. 5:2. Katumus ei ole ihmisen oma teko, 2. Kor. 3:5, 6. Vaan kolmeyhteisen Jumalan armotyö, 1. Kun. K. 18:37. Jer. 31:18, 19. Ap. T. 5:31. 11:18. 2. Tim. 2:25, 26. Phil 2:13. Erinomattain omistetaan se Pyhälle Hengelle, 1. Kor. 6:11. 12:3. Joh. 16:8. joka vaikuttaa vaikeroitsemisen synnistä, lain saarnan kautta, Rom. 3:20. 4:15. 7:7. 5. Mos. 27:26. Jer. 23:29. Mutta uskon evankeliumin saarnan kautta, Rom. 7:1, e. 10:8-17. Ap. T. 13:39. 1. Tim. 1:15, 16. Phil. 3:8-10. Rom. 3:20- 28. 8:1-4. Hebr. 11:6. Gal. 3:2.

Usko tekee oikian eroituksen Juudaksen ja Pietarin katumuksen välillä, että meidän parannuksemme on parannus autuuteen, 2. Kor. 7:9, 10.

Uusi kuuliaisuus ei ole katumuksen osa, vaan sitä seuraavainen hedelmä, Ps. 34:15. San. l. 28:13. Jes. 1:16-18. Jer. 18:7, 8. Hes. 18:21, 22. Matt. 3:8, 10. Luuk. 3:8. Rom. 8:13. Ap. T. 26:20. Gal. 5:6, 24. 1. Piet. 3:11. Jak. 2:17, 18.

Niin lavialta kuin synti ulottuu, Rom. 3:23. 5:12, e. Eph. 2:3. 1. Joh. 1:8. 2. Mos. 34:7. 1. Kun. K. 8:46. Ps. 19:13. 51:7. Job 4:17-19. 14:4. 15:14-17. San. l. 20:9, niin lavialta ulottuu myös käsky katumukseen ja parannukseen kaikille ihmisille, Matt. 4:17. Luuk. 24:47. Ap. T. 2:38. 3:19, 26. 17:30.

Katumukseen meitä kehoittakoon: (1) Jumalan armollinen tahto ja suosio siihen, että käännymme ja saamme elää, Ps. 51:19. Jes. 57:15. 66:2. Luuk. 15:10, 20. Hes. 18:23, 30-32. 33:11-16. Hos. 14:2, 3. Joel 2:12-14. Sak. 1:3, e. Jer. 3:12, 13. Mal. 3:7. Sir. 17:20. 1. Tim. 2:4. 2. Piet. 3:9. Rom. 2:4. (2) Suuren Jumalan käsky, Jer. 3:14. 4:1, 3, 4, 8. 7:3. 18:11. 35:15. 8:3, 4, Hos. 12:7. Sitä on Joh. Kastaja, Matt. 3:2. Kristus itse, Matt. 4:17. Ilm. K. 2:5, 16. 3:19. Ja Jesuksen opetuslapset alati terottaneet, Ap. T. 3:19. 2. Kor. 5:20. (3) Jumalan armolliset lupaukset oikein katuvaisille, 5. Mos. 4:29. 30:2, 3. 2. Aika K. 7:14. 30:6, e. 34:26, 27. Ps. 32:1-5. San. l. 28:13. Jes. 1:16, e. 30:18, 19. 55:7. Jer. 3:12, 13. 18:7, 8, 29:12-14. Hes. 18:21, 22, 27, 28. 33:12, 14-16. Jon. 3:8, 10. Mal. 3:7. Joel 2:12, 13. Matt. 11:28. Luuk 15:18, 21. (4) Katumuksen tarpeellisuus, Matt. 18:3. Luuk. 13:2, 3. (5) Katumuksen moninainen hyödytys: syntein anteeksi saaminen, Jer. 36:3. Viis. 12:19. Ap. T. 3:19. 5:31. 1. Joh. 1:9. Pyhän Hengen lahjat, Ap. T. 2:38. Rukouksen kuuleminen, 1. Joh. 3:21, 22. Pelastus eli lievitys rangaistuksesta, 2. Aika K. 12:7, 8, 12. Jer. 18:7, 8. Jon. 3:10. (6) Katumattomuuden suuri vahingollisuus ja vaarallisuus, Jes. 59:2. Rom. 2:5. Luuk. 10:13, e. Ap. T. 8:21-23. (7) Katumusta lykätä tuonnemmaksi on kielletty ja vaarallinen, Saarn. 12:1. Sir. 5:2-8. 17:20-22. 18:21, 22,* Jes. 55:6, 7. (8) Viimeisen tuomion ankaruus, Ap. T. 17:30, 31. Saarn. 12:14. 1. Kor. 4:5. Luuk. 21:36.

Ensimäiseen katumuksen osaan, vaikeroitsemukseen synnistä tulee (1) Synnin, ja sen suuruuden ja moninaisuuden tunto, Jer. 3:13. Ps. 51:5. 19:5. 40:12. Jer. 14:20. Val. v. 3:42, 43. (2) Tunto Jumalan vihasta syntiä vastaan, Ps. 6:2, e. 38:2, e. 32:3, 4. 88:16, 17. 102:10, 11. Jer. 4:8. Miik. 7:9. 5. Mos. 32:22. Hebr. 12:29. (3) Ahdistus ja pelko omassatunnossa, että Jumala on vihoitettu, Ps. 25:17, 18. 34:19. 51:6, 10, 11. 102:5, e. 6:3, 4. (4) Nöyryyttää itsiänsä Jumalan edessä, 3. Mos. 26:41. Ps. 44:26. Jes. 57:15. Jer. 36:7. Luuk. 15:18, 19, 21. (5) Tunnustaa syntiä, 3. Mos. 26:40. Ps. 32:3-5. San. l. 28:13. 1. Joh. 1:9. Dan. 9:5, e. (6) Ruveta vihaamaan ja kauhistumaan syntiä, täydellä parannuksen aikomisella, Ps. 38:6. Jes. 38:15. 2. Kor. 7:9-11.

Mitä toinen katumuksen osa, usko, sisältää, katso Usko.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu