Etsi:

Kristus Jesus (01)

KRISTUS JESUS, totinen Jumala ja ihminen, on Jumaluuden luonnon puolesta Jumalan Poika, toinen persona jumaluudessa, Matt. 28:19. Sillä hän on syntynyt Isän Jumalallisesta olennosta ijankaikkisuudessa, Ps. 2:7. Hebr. 1:5. Miik. 5:1. San. l. 8:22-25. Jonka tähden hän kutsutaan Isän Jumalan omaksi, ainoaksi ja rakkaaksi pojaksi, Joh. 1:14, 18. 3:16, 18. 1. Joh. 4:9. Rom. 8:32. Matt. 3:17. Ja on jumalallisen olentonsa puolesta aina yksi Isän ja Pyhän Hengen kanssa, 1. Joh. 5:7. Joh. 10:30. 14:7-11. 17:22.

Että Poika on totinen, ijankaikkinen Jumala, yksi olennossa Isän ja Pyhän Hengen kanssa, osoitetaan (1) Jumalallisista olentonimistä, että hän merkittävillä kunnianimillä kutsutaan Jumalaksi Tit. 2:13. 1. Joh. 5:20 Rom. 9:5. 1. Tim. 3:16. Ap. T. 20:28. Niin myös Herraksi, Luuk. 2:11. Mal. 3:1. 1. Kor. 8:6. 11:23, 26, 27, 29. 15:47. 2:8. 1. Tim. 6:15, 16. Ilm. K. 17:14. 19:16. Ap. T. 10:36. Juud. Ep. v. 4. Ja myös Jehovah, Jes. 6:1. Sovita tähän Joh. 12:41. Jes. 40:3. Matt. 3:3. Joh. 1:23. (2) Personallisista nimistä; että hän kutsutaan Jumalan Pojaksi, Matt. 16:16. Joh. 1:14, 18. Isän sanaksi, Ps. 33:6. Joh. 1:1. 1. Joh. 5:7. Elämän sanaksi, 1. Joh. 1:1. Isän viisaudeksi, San. l. 8:22. Näkymättömän Jumalan kuvaksi, Kol. 1:15. Jumalallisen kunnian kirkkaudeksi, Hebr. 1:3. (3) Jumalallisista ominaisuuksista jotka Jumalan Pojalle omistetaan, niinkuin ijankaikkisuus, Jes. 9:6. Miik. 5:1. Joh. 1:1 3, 27. San. l. 8:22. Joh. 8:58. Kol. 1:17. Loppumatoin majesteetti ja kunnia, Joh. 17:5, 6. 1:14. 2:11. Matt. 16:27. Phil. 2:9. Tit. 2:13. Muuttumattomuus, Mal. 3:6. Hebr. 1:12. Kaikkivaltiaisuus, Jes. 9:5, 6. Dan. 7:14. Matt. 28:18. Luuk. 1:35. Joh. 3:35. 1. Kor. 15:27. Eph. 1:22. Ilm. K. 1:8. Eläväksi tekeväinen voima, Joh. 5:26. 6:48, 51, 57, 58. Alinomainen läsnä olevaisuus, Matt. 18:20. 28:20. Eph. 1:22, 23. 4:10. Kaikkitietäväisyys, San. l. 8:12. Matt. 11:19. Joh. 2:25. 21:17. Rom. 2:16. 1. Kor. 4:5. Kol. 2:3. Ilm. K. 2:23. Esimerkit: Matt. 10:17, 18, 26:31, 34. Joh. 13:11. 16:2. Lyhykäinen käsitys jumalallisista ominaisuuksista löydetään Kol. 2:9. (4) Jumalallisista teoista ja töistä: kuin on luominen, Ps. 33:6. 102:26. San. l. 8:30. Joh. 1:3. Kol. 1:16. Hebr. 1:10. Kaikkein luotuin voimassa pitäminen ja hallitus, Joh. 5:17. Ap. T. 17:28. 1. Kor. 8:6. Kol. 1:17. Hebr. 1:3. Ihmetyöt, Matt. 8:2-4. Mark. 5:30. Luuk. 6:19. 7:14. 8:46. Joh. 2:11. 20:30. 31. Ap. T. 3:6. 4:10. 9:34. Ja Jumala on yksin ihmetten tekijä, Ps. 72:18. Lunastuksen työ, Hos. 13:14. Sak. 9:11. Kristillisen seurakunnan perustaminen ja voimassa pitäminen, Matt. 16:18. Ansaitseminen, Ap. T. 20:28. Kuolleiden herättäminen, Joh. 6:39, 40. 11:25, Autuaaksi tekeminen, Matt. 1:21. (5) Jumalallisesta kunniasta, joka Pojalle omistetaan, Jes. 42:8. 48:11. Joh. 5:23. loka tapahtuu kunnia-palveluksella, Jes. 45:23. Matt. 4:10. Rom. 14:11. Phil. 2:9-11. Hebr. 1:6. Niin myös oikialla uskolla ja luottamisella, Jer. 17:5, 7. Joh. 14:1.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu