Etsi:

Kristus Jesus (02)

JUMALAN POJAN MIEHUUDEN OTTAMISESTA. Jumalan Poika oli ja on alati oleva iankaikkisen syntymisen puolesta Isästä ijankaikkisuudessa, totinen, ijankaikkinen ja olennollinen Jumala, yhden kaltainen olennossa Isän ja Pyhän Hengen kanssa; mutta ei hän ollut ijankaikkisuudesta ihminen; vaan ajan täydellisyydessä miehuuden ottamisella tuli hän ihmiseksi; niin pysyy hän nyt ynnä totisena Jumalana ja totisena ihmisenä, yhdessä persoonassa ijankaikkisesti, Joh. 12:34. Hebr. 7:24. 13:8. Miehuuden ottamisesta puhutaan, Joh. 1:14. Rom. 8:3. Gal. 4:4. 1. Tim. 3:16. Hebr. 2:14, 16. Miehuuden puolesta on Kristuksella moninaiset nimet, 1. Mos. 3:15. Hebr. 2:16. Matt. 22:42. Jer. 23:5. 33:15. Jes. 11:1. Matt. 16:13. 18:11. 25:31. Molempain luontoin, ja itse viran puolesta, jonka toimitus molempain luontoin puolesta tapahtuu, on Jumalan Pojalla myös erinomaiset nimet, jotka ovat Kristus ja Messias, Joh. 4:25. Ps. 45:8. Dan. 9:24-26. Ap. T. 10:38. Jesus, Matt. 1:21. Herravanhurskautemme, Jer. 23:6.Immanuel, Jes. 7:14. Välimies, 1. Tim. 2:5, 6. Hebr. 8:6. 9:15. 12:24. Edesvastaaja ja Sovittaja, 1. Joh. 2:1, 2. Vapahtaja ja Lunastaja, Jes. 41:14, 49:7, 26. 59:20. Job 19:25. Gal. 3:13. 4:4, 5. 1. Tess. 1:10. Tit. 2:14. 1. Piet. 1:18, 19. Niin myös Ylimmäinen Pappi, Ps. 110:4. Hebr. 4:15. 5:6-10. 7:17, 21, 24, 25.

Ihmisyyden luonnon puolesta piti Kristuksen kaikissa veljeinsä kaltainen oleman Hebr. 2:17. Phil. 2:7. Heikkoudella kääritty, Hebr. 5:2. Kuitenkin ilman synnitä, Hebr. 4:15. 7:26. On siis Herra Jesus Kristus, miehuuden puolesta, tullut, osittain muiden ihmisten kaltaiseksi, osittain erikaltaiseksi. Yhdenkaltaisuus on siinä, että Jumalan Poika on ottanut oikian inhimillisen luonnollisen ruumiin, Hebr. 2:14, 16. Luuk. 24:39. Joka ihmisellisten luonnollisten ja laittamattomain tapausten ala annettu oli. Hän isosi, Matt. 4:2. janosi, Joh. 19:28. Sovita tähän Joh. 4:7. Makasi, Mark. 4:38. Hikoili, Luuk. 22:44. Kuoli, Joh. 19:30. Ei kuitenkaan ollut Kristuksen ruumis itsessänsä kuolevainen niinkuin meidän ruumiimme on, Rom. 5:12. 6:23. Vaan hänen omasta vapaasta tahdostansa ja suostumisestansa, Joh. 10:17, 18. Ei ollut kuitenkaan Jesuksen ruumis, joka kuoli, turmeluksen ja mätänemisen ala annettu, Ps. 16:10. Ap. T. 2:31. 13:35.

Hän on myös ottanut järjellisen ihmisellisen sielun sen luonnollisten tapausten kanssa, Matt. 26:38. Luuk. 10:21. 23:46. Ei kuitenkaan ole Kristus kaikkia inhimillisiä tapauksia ilman eroitusta ottanut; ja siis ei niitä erinomaisia, kuin yhdelle ja toiselle ihmiselle tapahtua taitaa vaan ne jotka ovat luonnon tapaukset, ja niin koko ihmisen sukukunnalle yhteiset, jotka ei itsessänsä ole saastaiset ja syntiset, semminkin että hän oli ilman kaikkea synnillistä saastaisuutta, Hebr. 4:15. Mutta erikaltaisuus Kristuksen otetun ihmisyyden luonnon ja meidän luontomme välillä on kahtalainen: Ensisti erinomainen sikiäminen ja syntyminen, Jes. 7:14. Luuk. 1:31, 32, 34, 35. Matt. 1:20, 21, e. Hebr. 7:3. Toiseksi luonnon puhtaus, Hebr. 7:26. Jes. 53:9. 1. Piet. 1:19. 2:22. 2. Kor. 5:21. Luuk. 1:35. Dan. 9:24. Joh. 8:46.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu