Etsi:

Kristus Jesus (03)

MOLEMPAIN LUONTOIN PERSONALLISESTA YHDISTYKSESTÄ.

Jumaluuden ja ihmisyyden luonto Kristuksessa ovat totisesti yhdistetyt; ei kuitenkaan sillä tapaa kuin Jumala asuu pyhissä; eikä niinkuin kaksi lautaa ovat yhteen sovitetut; ei myöskään niin, että toinen luonto olis toisen kanssa sekoitettu, eli toiseksi muutettu; vaan niinkuin ruumis ja sielu ihmisessä ovat yhdistetyt yhdeksi ihmiseksi, niin myös ovat molemmat luonnot Kristuksessa yhdeksi personaksi yhdistetyt. Tästä yhdistyksestä puhutaan, Joh. 1:14. 1. Tim. 3:16. Luuk. 1:32. Gal. 4:4. Kol. 2:9.

Ihmisyyden luonto, kuin Jumalan poika sen otti, ei ollut itsessänsä persona; mutta koska Jumalan Poika ihmisyyden luonnon jumaluutensa luonnon kanssa yhdisti, omisti hän myös ihmisyyden luonnolle totisesti jumalallisen personansa yhteen personalliseen olentoon: niin että Jumalan Pojan persona on nyt, ottamansa miehuuden puolesta, ei ainoastaan jumaluuden, mutta myös ihmisyyden luonnon oma persona, josta miehuus on niin osalliseksi tullut, että ne kaksi luontoa ei ole kaksi personaa eli kaksi Kristusta, niinkuin toinen olis Jumala ja toinen ihminen; vaan Jumala ja ihminen Kristuksessa on ynnä yksi persona, jossa nyt on kaksi erinäistä luontoa: joka selvästi siitä osoittautuu, että Raamattu juurta jaksain ja usiasti opettaa ja puhuu Kristuksen personan ykseydestä, Rom. 5:15, 17, 19. 1. Tim. 2:5. Joh. 1:14. 1. Kor. 15:47. 8:6. Jos Kristuksessa olis kaksi personaa, toinen Jumala ja toinen ihminen, niin ei taitaisi Raamattu sitä, mikä ihmisyyden luonnon oma on, koko personalle omistaa, joka kuitenkin Raamatussa niin tapahtuu. 1. Joh. 1:1. 1. Kor. 2:8. Ap. T. 3:15. Ja niin ei ole Raamatussa muuta Kristuksessa kuin yksi persona.

Tämä yhdistys ei ole oleellinen, millainen yhdistys Pyhän Kolmiyhteyden personain välillä on, 1. Joh. 5:7. Vaan se on personallinen, joksi se kutsutaan Jumalan Pojan yhden ainoan ja jumalallisen personan puolesta, jossa kaksi erinäistä luontoa ovat yhdistetyt, niin että ne ovat yksi Kristus Jesus, Joh. 1:14. 1. Kor. 8:6.

Molemmat luonnot ovat päästämättömästi ja eroittamattomasti toinen toisensa kanssa yhdistetyt ja toinen toistansa niin läsnä olevaiset, ettei toinen taida olla ilman toista eli ulkona toisesta; ja Jumalan Poika ei ole koskaan ilman itsellensä otettua ihmisyyden luontoa eli kussaan siitä ulkona, vaan se on hänen määrättömässä ja jumalallisessa personassansa aina ja joka paikassa hänen tykönänsä läsnä olevainen, ja hänen jumalallisen luontonsa kanssa personallisesti yhdistetty; muutoin ei olisi Jumalan Poika jokapaikassa ihminen; eikä sana olisi jokapaikassa liha, Joh. 1:14. muutoin ei taidettaisi myös sanoa kaiken jumaluuden täydellisyyden asuvan hänen ottamassansa ihmisyyden luonnossa ruumiillisesti, Kol. 2:9.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu