Etsi:

Kristus Jesus (04)

LUONTOIN KESKINÄISESTÄ OSALLISUUDESTA.

Sen perustus on tämä: että koska ihmisyyden luonto tuli osalliseksi Jumalan Pojan personasta, niin tuli hän myös totisesti osalliseksi jumalan Pojan jumaluuden luonnosta; eikä taitanut toinen olla ilman toista; sillä kaikki jumaluuden täydellisyys sisällensä sulkee ei ainoastaan jumaluuden luonnon, mutta myös jumalallisen personan, Kol, 2:9.

Koska jumaluuden luonto tuli osalliseksi ihmisyyden luonnosta, niin tuli myös ihmisyyden luonto jumaluuden luonnon personasta osalliseksi; ja niin on niiden välillä välttämättömästi keskinäinen osallisuus, Hebr. 2:14.

Kuin kaksi luontoa yhdistetään yhtenä olemaan, niin on välttämättömästi niiden molempain luontoin vaiheella osallisuus ja yhteys: sillä ei taidettaisi sanoa, etta Sana tuli lihaksi, ellei otetulla lihalla olisi osallisuus sekä Jumalan Pojan personan, että myös hänen jumaluuden luontonsa kanssa, Joh. 1:14.

Jos hengellisestä yhdistyksestä Kristuksen kanssa seuraa osallisuus, 2. Piet. 1:4. Ap. T. 2:4. 1. Kor. 6:17. Kuinka paljo enemmin on personallisesti yhdistettyin luontoin välillä osallisuus ja yhteys?

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu