Etsi:

Kristus Jesus (05)

PERSONALLISISTA NIMITYKSISTÄ.

Niiden likin perustus on molempain luontoin personallinen yhteys ja osallisuus toinen toisensa kanssa: niinkuin tämä osallisuus on totinen, niin on myös personallisten nimitysten laita.

Niinkuin nyt personallinen yhdistys on tapahtunut, ei yhdeksi luonnoksi, vaan yhdeksi personaksi; ja että ihmisyyden luonto on Jumalan Pojan jumalallisesta personasta niin osalliseksi tehty, että sillä on ainoastansa tässä olemus; niin tulivat tästä yhdistyksestä ne personalliset nimitykset, joiden totuuteen vaaditaan se, että ihmisen Poika personallisesti on mikä Jumalankin Poika on, ja sitä vastoin, Jumalan Poika sama mikä ihmisenkin Poika. Niinkuin nyt totuudessa taidetaan sanoa: Sana tuli lihaksi, Joh. 1:14. Niin taidetaan myös totuudessa sanoa, että ihmisen Poika on elävän Jumalan Poika, ja Jumalan Poika on ihmisen Poika: joka on ymmärrettävä personallisesti, Matt. 16:13, 16. 27:54. Mark. 15:39. Esimerkit usiampiin personallisiin nimityksiin löydetään, Jer. 23:5, 6. 33:16. Matt. 22:42. 33:45. Luuk. 1:35. 2:11. 20:44. 2. Sam. 7:19. Jes. 9:6. Matt. 1:21-23. 1. Kor. 15:47.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu