Etsi:

Kristus Jesus (06)

OMINAISUUTTEN OSALLISUUDESTA.

Niinkuin luontoin yhdistys ja osallisuus on totinen, niin on ominaisuuttenkin osallisuus, joka edellistä välttämättömästi seuraa; sillä ei yksikään totinen yhdistys taida olla ilman ominaisuutten totista osallisuutta. Tämä osoitetaan yhteisesti jumaluuden täydellisyydestä, joka jumalalliset ominaisuudet sisältää, Kol. 2:9. Jos Kristuksessa se, mikä ihmisyyden oma on, ainoasti mainittaisiin ihmisestä, ja se mikä jumaluuden oma on, ainoasti Jumalasta mainittaisiin, niin tehtäisiin Kristuksesta kaksi personaa, ja personallinen yhdistys, niin myös luontoin osallisuus sen kautta kukistettaisiin ja tyhjäksi tehtäisiin. Osoitetaan siis ominaisuutten osallisuus erinomattain siitä, että Kristuksesta mainitaan sekä mitä jumaluuden että mitä ihmisyyden oma on, Joh. 8:58. 1. Piet. 3:18. Se osoitetaan siitäkin, että Jumalan Pojasta mainitaan se mikä ihmisyyden oma on, Gal. 4:4. Rom. 9:5. 8:32. Ap. T. 20:28. niinkuin myös siitäkin, että ihmisen Pojasta mainitaan se, mikä jumaluuden oma on, Joh, 13:13. 1. Kor. 15:47.

Ominaisuutten osallisuus jaetaan kolmeen laihin. Ensimmäisessä käsitetään ne puheen parret, koska se, kuin jommankumman joko jumaluuden eli ihmisyyden luonnon oma on, ei sille luonnolle yksinänsä, joka se ominaisuus on, vaan koko personalle, jossa kaksi luontoa on, itse työssä ja totuudessa omistetaan, joko hän sitten nimitetään jommankumman luonnon, eli myös molempain luonton puolesta, joka tapahtuu personallisen yhdistyksen ja personan puhtauden tähden; Esimerkit: Rom. 1:3. Gal. 4:4. Luuk. 1:35. 1. Kor. 2:8. Ap. T. 3:15. Sak. 12:10. Rom. 8:32. Gal. 2:20. 1. Piet. 3:18. 4:1. Rom. 9:5. 2. Kor. 13:4. 1. Piet, 2:24. 1. Joh. 1:7. Ap. T 20:28. Joh. 8:54. Eph. 3:9. Hebr. 13:8. Matt. 28:20.

Toinen lai on, että Jumalan Poika totisesti teki ottamansa miehuuden, joka hänen kanssansa personallisesti yhdistetty on, ynnä jumaluuden luontonsa kanssa, osalliseksi jumalallisista ominaisuuksistansa, ilman yhtää sekoitusta ja muutosta. Se osoitetaan (1) Yhteisesti, Kol. 2:9. Ps. 45:8. Joh. 3:35. 17:5. (2) Erinomattain oikiasta jumalallisesta nimestä, Luuk. 1:32, 35. Ap. T. 2:36. Phil. 2:9. (3) Jumalallisista osallisuus-ominaisuuksista: kuin on, kaikkivaltiaisuus, Dan. 7:13, 14. Ps. 8:7, e. Hebr. 2:8. Matt. 11:27. Joh. 3:35. Matt. 28:18. Luuk. 22:69. Joh. 17:2. 2. Kor. 13:4. Eph. 1:21, 22. Ilm. K. 5:12. Kaikkitietäväisyys, Jes. 11:2. Luuk. 2:40. Joh. 2:25. Kol. 1:19. 2:3. Joka paikassa läsnäolevaisuus, Matt. 18:20. 28:20. Eph. 1:23. 4:10. Joka on suuresti tarpeellinen Kristuksen työn toimitukseen, Mark. 16:20. Eph. 4:11. Ps. 110:2. Ilm. K. 1:13. Ja vielä laviammalta vahvistetaan hänen läsnä olemisensa ilmestyksistä, Ap. T. 7:56. 9:4-6, 10. Yhteen sovittain, 22:6. ja 18:9, 10. 23:11. Ilm. K. 1:10, 12, 13. (4) Tuomion vallasta, Joh. 5:22, 27. (5) Jumalallisesta kunniasta, Joh. 5:23. Kolmas lai on, kuin kumpikin luonto Kristuksessa tekee, mitä hänen tulee, toinen toisensa osallisuudessa, toimittaaksensa jotakin työtä, kuin Kristuksen sovintovirkaan tulee, 1. Joh. 3:8. 1:7. Rom. 8:3. 1. Mos. 3:15. Luuk. 9:56. 1. Mos. 22:18. Hebr. 2:9, 14. 7:21, 22, 26. 1. Tim. 2:5, 6. Gal. 3:13. 4:4, 5. Hebr. 1:3. 9:12. Gal. 1:4. 1. Kor. 15:3.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu