Etsi:

Kristus Jesus (07)

KRISTUKSEN ALENTAMISEN TILA.

On se että Kristus Jesus, ei jumaluutensa, vaan ihmisyytensä luonnon puolesta, itsensä alensi siinä, että hän ajaksi vapaasta ehdosta pani pois, ei itse jumaluuden täydellisyyttä, majesteettia ja kunniaa josta hän ihmisyytensä luonnon puolesta sikiämisessä oli personallisesti osalliseksi tullut, vaan ainoastaan sen täydellisen käyttämisen, niin ettei hän tahtonut sitä yhteisesti ja täydellisesti harjoittaa, taitaaksensa lunastuksen työn toimittaa ja vastaavan makson antaa siitä synnistä, minkä Adam ja Eva tekivät, koska he tahtoivat Jumalan vertaiseksi tulla, 1. Mos. 3:5, 6. Tästä alentamisesta puhutaan Phil. 2:6-8. Ps. 69:6.

Erinomattain pani Kristus pois sen, ettei hän harjoittanut jumalallista korkeutta ja kunniaa, Joh, 17:5. Kaikkivaltiaisuutta, Luuk. 22:42 43, 53, 54, 63. 23:33, 35, 37. Viisautta, Jes. 7:15, 16. Luuk. 2:52. Kaikkitietäväisyyttä, Matt. 21:19. 24:36. Mark. 11:13. 13:32. Joh. 11:34. Joka paikassa läsnä olevaisuutta, Joh. 11:21, 32. siihen asti kuin hän ihmisyytensä luonnon puolesta istui Jumalan oikialle puolelle, Ps. 110:1. Eph. 1:20. Ei nauttinut rikkautta, Matt. 8:20. 2. Kor. 8:9. Ei myös jumalallista kunniapalvelusta, Phil. 2:9-11. Hebr. 2:7.

Kuitenkin on Kristus Jesus erinäisen harjoituksen kautta silloin ja tällöin antanut muutamia sateita paistaa siitä persanallisesti yhdistetystä jumaluuden täydellisyydestä, osoittaaksensa siten olevansa totinen Jumala, Joh. 2:11.

Alentamisen tilaan kuuluu (1) Sikiäminen Luuk 1:35. Jes. 7:14. Jer. 31:22. (2) Syntyminen, Luuk. 2:7. ja ympärileikkaaminen, Luuk. 2:21. (3) Kärsiminen, (4) Kuolema, Luuk. 18:32, 33. Jes. 53:* Ja (5) Hautaaminen, Matt. 27:60. Joh. 19:41.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu