Etsi:

Kristus Jesus (10)

KRISTUKSEN KUNINKAALLISESTA VIRASTA YHTEISESTI.

Sen puolesta annetaan hänelle korkiat kunnia-nimet, Ps. 2:6. 20:10. 45:2. 4:6. 47:8. 8:7. Hebr. 2:7, 8. Ps. 97:5. 2. Sam. 23:3. 1. Tim. 6:15, Ilm. K. 17:4, 19:6. Jesus on yhteinen Kuningas, joka hallitsee kaikki sekä taivaassa että maassa, Ps. 8:7-9. Phil. 2:10, 11. Eph. 1:22, Ap. T. 10:36.

Se on kaikki kuninkaallinen, jumalallinen voima ja valta, joka Kristukselle molempain luontoin puolesta tulee: sillä se kuin hänellä oli ijankaikkisuudesta, ijankaikkisen syntymän kautta jumaluuden puolesta, siitä on ottamansa miehuus personallisesti osalliseksi tehty. Alentamisen tilassa ei Jesus harjoittanut sitä yhteisesti ja täydellisesti, mutta ylentämisen tilassa on Kristus ihmisyytensä luonnon puolesta korotettu sen taukoomattomaan, täydelliseen ja yhteiseen harjoitukseen, josta hän personallisesti oli osalliseksi tullut. Ja niinkuin tämä yhteinen valtakunta on jumalallinen, niin hallitsee myös Kristus sitä molempain luontoinsa puolesta jumalallisella tavalla ja muodolla, yhteisesti, voimallisesti ja viisaasti, ei poissa ollen, vaan läsnä ollen, Matt. 28:20. Ps. 8:6. Hebr. 2:7. Jer. 23:5. Dan. 7:14. Joh. 17:5. Eph. 1:17, 20-23. Hän on miehuutensa puolesta sekä siinnyt että syntynyt Kuninkaaksi, Luuk. 1:31-33. Matt. 2:2, Joh. 18:37.

Ei kaksi Herraa, toinen Jumala, toinen ihminen; vaan yksi Kuningas ja Herra, niinkuin molemmat luonnot ovat Yhdeksi personaksi yhdistetyt, 1. Kor. 8:6. Eph. 4:4, 5. 1. Kor. 15:47.

Kristuksen valtakunta on kolmellainen: voiman, armon ja kunnian valtakunta.

Voiman valtakunnassa hallitsee Kristus ei ainoastansa jumaluutensa, mutta myös ihmisyytensä luonnon puolesta, koska se jumalallisesta voimasta personallisesti osalliseksi tehty on, Matt. 28:18. Eph. 1:22. Kol. 2:9.

Kristus käyttää toisinansa vapaan tahtonsa jälkeen tämän hallituksen toimittamiseksi luotuja luontokappaleita: niinkuin enkeleitä, Ps. 104:4. Hebr. 1:14. Ps. 103:20. Jes. 37:36. 2. Aika K. 32:21. 2. Kun. K. 19:35. Dan. 7:10. Ja halvempiakin luontokappaleita, Ps. 148:1, e. 2. Mos. 8:2, 16, 21, 24. 9:18. 10:4. Jos. 3:16. Tuom. 5:20. Am, 7:4

Tämän valtakunnan suuruus, Ps. 72:8. Sak. 9:10. Eph. 4:10.

Tämä alkoi jumaluuden luonnon puolesta luomisessa; mutta ihmisyyden luonnon puolesta ylentämisen tilassa, Ps. 8:6. Hebr. 2:7.

Armon valtakunta, jonka Jesus molempain luontoin puolesta levittää ja voimassa pitää, Ps. 110:2, 3. Jes. 2:2, 3, e. Hagg. 2:7, 8. Luuk. 24:46, 48. Ap. T. 1:8. Rom. 10:18. Kol. 1:6, 23.

Jesukselle tässä palvelusta tekeväiset ihmiset ovat osittain hengellisessä, 1. Kor. 3:6, 9, 4:1. 2. Kor. 5:19, 20. Osittain maailmallisessa, Ps. 2:10. 4:7. Jes. 49:23. Ja myös taloudellisessa säädyssä, 1. Mos. 18:19. 5. Mos. 6:6, 7.

Välikappaleet, joilla hän tässä hallitsee, ovat sana ja pyhät Sakramentit, Ps. 110:2. Matt. 4:23. 9:35. 24:14. 1. Joh. 5:6, 8. Matt. 28:19.

Alamaiset ovat, Jumalan autuaaksi tekeväisen tahdon jälkeen, kaikki ihmiset, erinomattain uskovaiset, 1. Tim. 4:10. 2. Mos. 19:5, 6. 1. Piet. 2:9. 1. Tess. 5:9. Heidän velvollisuutensa, Rom. 6:11-13. 8:9, 12-14.

Kuninkaalliset, jumalalliset toimitukset tähän armon valtakuntaan nähden ovat (1) Apostolien ja saarnamiesten lähettäminen, Matt. 28:19. Mark. 16:15. Eph. 4:11. Niin myös lähetettyin valistus, Luuk. 24:45, 49. Ap. T. 1:8. Eph. 4:11-15. (2) Kristillisen seurakunnan toimittaminen ja kokoominen kaikista kansoista, Ap. T. 20:28. Matt. 28:19. Mark. 16:20. (3) Uusi syntyminen, Joh. 3:3. 1. Piet. 1:3. (4) Vanhurskaaksi tekeminen, Rom. 3:24-26. 5:1. (5) Uudistus ja pyhitys, Tit. 3:5. 1. Tess. 4:3, 4, 7, 8. Sovita tähän Eph. 4:22, 24. Kol. 3:9, 10. (6) Hengellisten lahjain jakaminen, 1. Kor. 12:4, e. Eph. 4:8. (7) Kristillisen seurakunnan puolustus, hoito ja voimassa pitäminen, Matt. 16:18. 28:20. (8) Kristuksen vallitseminen hänen ja meidän vihollistemme keskellä, Ps. 110:2, 3, Sovita tähän 1. Kor. 15:25. Hebr. 1:13.

Alku täydelliseen ja yhteiseen hallitukseen armon valtakunnassa on, mitä miehuuteen tulee, Kristuksen korottaminen Jumalan oikialle puolelle, Phil. 2:9, 10. Ap. T. 2:36.

Niinkuin kuninkaallinen voima ja valta, josta Jesuksen miehuus personallisesti on osalliseksi tullut, on ijankaikkinen jumalallinen ja ääretöin: niin on myös Kristus molempain luontoinsa puolesta ijankaikkisesti hallitseva, Dan. 7, 13, 14. Luuk. 1:33.

Kunnian valtakunta, jossa Kristus myös molempain luontoinsa puolesta hallitsee: siitä puhutaan, Luuk. 22:29. 12:32. Mark. 9:47. Luuk. 13:28. Matt. 13:43. 26:29. 1. Piet. 1:3, 4. Joh. 14:2, 3. Matt. 25:34.

Asujat ja alamaiset tässä valtakunnassa ovat, ynnä pyhäin enkelien kanssa, kaikki valitut uskovaiset, jotka uskossa loppuun asti pysyvät, Matt. 8:11. 24:13. Ilm. K. 2:10. 7:9.

Tämän kunnian valtakunnan perään ikävöitsee sydämestänsä jokainen Kristin uskovainen sielu, 2. Kor. 5:1, 2, 4, 8. Phil. 1:23. Vakuuttaa siitä itsensä uskolla, 2. Tim. 1:12. 4:8. Ja sanoo Jesuksen valitun morsiamen kanssa: tule; niin tule Herra Jesu, Ilm. K. 22:17, 20, 21.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu