Etsi:

Kunnia

KUNNIA, Jumalan kunniaa on yksistänsä etsittävä, Jos. 7:19. 1. Sam. 2:30. Ps. 22:24. 115:1. Mal. 1:6. Matt. 5:16. Rom. 4:20. 1. Kor. 6:20. 10:31. Phil. 1:20. Kol. 3:17. Tit. 2:10. 1. Piet. 4:11. Ilm. K. 14:7, 19:10. Kunnia sille, jolle kunnia tulee, Rom. 12:10. 13:7. 1. Piet. 2:17.

Turhaa kunniaa ihmisiltä ei ole etsittävä, 1. Sam. 15:30. Jer. 9:23, 24. Matt. 6:1. Joh. 5:44. 1. Kor. 1:31. 4:7. Gal. 6:3. Phil. 2:3. 1. Piet. 5:3, 5.

Esimerkki turhan kunnian karttamiseen on Kristus, Matt. 8:4. 9:30. Joh. 6:15. 8:50. Niin myös apostolit, Ap. T. 3:12. 10:26, 14:14, 15. 1. Tess. 2:6.

Esimerkit turhan kunnian pyytäjistä luetaan, Dan. 4:27. Matt. 20:21. Luuk. 22:24. Joh. 5:44. 12:43. Ap. T. 12:21, e.

Kunnian antaa Jumala, Ps. 3:4. 73:24. 91:15. 113:7, 8. Dan. 2:37.

Kunnia saadaan kärsimisen kautta, San. l. 15:33. 18:12. 22:4. Nöyryyden kautta, San. l. 29:23. 2. Sam. 6:22. Luuk. 14:10. Laupiuden kautta, San. l. 21:21. Jumalan pelvon kautta, Sir. 1:11. 10:22, 27. Jumalan kunnioittamisen kautta, 1. Sam. 2:30. Joh. 12:26. Koetuksen kautta, Sir. 25:8. Rauhallisuuden kautta, San. l. 20:3. Viisauden kautta, San. I. 3:16. 4:8. Viis. 8:9, 10. Sir. 4:14. 10:33. 11:1. 20:29.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu