Etsi:

Kutsuminen

KUTSUMINEN: Kristuksen valtakuntaan. Ennen sitä kutsumista me olimme kadotetussa tilassa, Jes. 9:2. Luuk. 1:79. Eph. 2:1-12. 1. Piet. 2:10. Se kolmeyhteinen Jumala, erinomattain Pyhä Henki, 2. Kor. 3:6. kutsuu meitä siihen, 2. Tim. 1:9. Ap. T. 17:30. 2. Kor. 5:20. Luuk. 24:46, 47. Sulasta armosta, hyvyydestä ja laupiudesta, 1. Kor. 1:9. 2. Tim. 1:9. Eph. 1:3-10, 13. Kol. 1:12, 13. 2. Tess. 1:11, 12. Rom. 9:16. Evankeliumin saarnan kautta, Rom. 1:16. Jes. 55:10, 11. 1. Tim. 2:4. 2. Piet. 3:9. Phil. 1:27. 2. Tess. 2:13, 14. Muinen apostolien kautta; mutta nyt laillisten saarnaajain ja opettajain kautta, Matt. 28:19. Mark. 16:15. Matt. 22:3. Jak. 5:10. Matt. 10:20. Luuk. 10:16. Ap. T. 26:17. 2. Kor. 5:20. Kutsuttuin hengellinen velvollisuus tietää annetaan, 1. Kor. 1:5-9, 30, 31. 7:15. Eph. 4:1-5. Kol. 3:12-16. 1. Tess. 2:13, 14. 4:1-7. 2. Tess. 1:3-5. 2:13-15. 1. Piet. 1:13- 16. 2:9, 11, 13, 20, 21. 3:1-8. 2. Piet. 1:5-10. 1. Tim. 6:11, 12, 14. Hebr. 3:1, 7, 8, 12. Sentähden nimitetään uskovaiset kutsutuiksi pyhiksi, Rom. 1:7. 1. Kor. 1:2. Ja itse kutsuminen pyhäksi ja taivaalliseksi kutsumiseksi, 2. Tim. 1:9. Hebr. 3:1. Phil. 3:14. Tätä kutsumista tulee usein tutkia, Eph. 1:18. 1. Kor. 1:26. Ja vahvaksi saattaa, 2. Piet. 1:10.

Jumala kutsuu Kristuksen valtakuntaan, siinä aivoituksessa, että kaikki autuaiksi tulisivat, 1. Tim. 2:4. Ps. 95:8. San. l. 1:24, e. Jes. 65:2. Jer. 7:13, 23. Matt. 23:37. Luuk. 7:30. Ap. T. 7:51. Monta on kutsuttu, mutta harvat valitut, Matt. 20:16. 22:14. Tämä kutsuminen Kristuksen käskyn ja jumalallisen aikomisen jälkeen on yhteinen kutsuminen, jonka pitää ulottuman kaikkiin ihmisiin, Jes. 55:1-3. Matt. 11:28. 28:19. Mark. 16:15. 1. Tim. 2:4. Ps. 19:4. Käskyä noudattavat apostolit uskollisesti, Rom. 10:18. Ps. 19:4, 5. Kol. 1:28. Ap. T. 17:30. 20:31, Kolme kertaa on erinomattain yhteinen kutsuminen kaikille ihmisille tapahtunut, ensisti Adamin aikana, 1. Mos. 3:8, 9, 15. Sitte Noan aikana vedenpaisumisen jälkeen, 1. Mos. 9:9. 2. Piet. 2:5. Vihdoin apostolein kautta, Mark. 16:15, 20. Rom. 10:18. Kol. 1:6, 23. Jumalallisen kutsumisen tarkoitussyy, 2. Tess. 2:13, 14.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu