Etsi:

Laki

LAKI: Ensimäinen, 1. Mos. 2:16, 17. Tuli rikotuksi, 1. Mos. 3:4-6. Jumala on kaikkein ihmisten luontoon kirjoittanut lakinsa, jonka jälkeen heidän elämänsä ja omantuntonsa ojentaman piti, Rom. 1:19,* 2:12-16. Tämä luonnon laki oli ensimäisille vanhemmillemme ennen synnin lankeemusta myötäluotu, ja luomisen kautta Jumalan kuvan jälkeen täydellisesti kirjoitettu, 1. Mos. 1:26, 27. Eph. 4:24. Kol. 3:10. Mutta niinkuin tämä luonnon laki on synnin lankeemuksen kautta tullut suuresti pimitetyksi, ja ihminen sekä ymmärryksen että tahdon puolesta sopimattomaksi tehdyksi tuntemaan ja palvelemaan Jumalaa, 1. Mos. 6:3, 5. 8:21. Eph. 4:17, 18, 22. Ap. T. 26:18. Eph. 5:8. 1. Tess. 5:4, 5. 1. Piet. 2:9. 1. Joh. 2:8. Jes. 9:2. Niin kelpasi Jumalalle, estääksensä tietämättömyyden syyttämistä, tämän myötäluodun luonnollisen lain sisällepidon, kymmenen käskysanain selkiän ilmoituksen kautta, Israelilaisten eteen antaa, 2. Mos. 20:1, e. 5. Mos. 5:1, e. jotka Jumala omalla sormellansa kirjoitti 2 kiviseen tauluun, 2. Mos. 31:18. 5. Mos. 5:22. Ensimäiset Moses särki, 1. Mos. 32:19. 5. Mos. 9:17. Toiset siaan annettiin, 2. Mos. 34:27, 28. 5. Mos. 10:1-4. Ja pantiin arkkiin, 5. Mos. 10:5. Hebr. 9:4. Lakikirja taas löydetään, 2. Kun. K. 22:8. Vasta-uudesta luetaan ja koulutetaan, 5. Mos. 1:5. 5:1, e. 5. Mos. 31:9- 13. Jos. 8:32-35. 2. Kun. K. 23:2. Neh. 8:8. 9:3. Mark. 8:19, 23. Moseksen laki on kolminainen. Seremoniallinen eli kirkkolaki, joka uhreilla ja muulla tavalla Kristusta aavisti, on Kristuksen tullessa peräti pantu pois, Hebr. 10:1, 4, 5, 14. 9:7-14. Kol. 2:16, 17. Ap. T. 13:38. 15:10, 28, 29. Matt. 11:13. Rom. 6:14. 7:4. Eph. 2:14, e. Hebr. 8:6, 13. On myös ympärileikkaus pantu pois. Gal. 5:2, 6. Juudalaisten maailmallinen eli tuomarein laki on suureksi osaksi hyljätty; esimerkit: 4. Mos. 36:6, e. 5. Mos. 25:5, 6. 24:1 e. Matt. 19:8, 9. Mutta ei kokonansa vaan on tuomio-istuimissa vielä joku osa pidetty: esimerkit: 4. Mos. 35:16, e. 5. Mos. 1:16, 17. 5:7, e. 19:15, e. Tapain lakia eli 10 lain käskyä, joka on ohje siihen, mitä meidän pitää tekemän ja jättämän, ei suinkaan taideta panna pois; vaan se sitoo kaikki ihmiset suurimmassa mitassa täydelliseen sekä ulkonaiseen että sisälliseen kuuliaisuuteen, 5. Mos. 6:5. Matt. 22:37. Luuk. 10:27. 5. Mos. 27:26. Gal. 3:10. Matt. 5:19. Jak. 2:9, 10. Hes. 18:24, 26. 33:12. Lupauksella ja ehdolla ajallisesta, 5. Mos. 28:1, e. Ja ijankaikkisesta siunauksesta, elämästä ja autuudesta, 3. Mos. 18:5. Hes. 20:11. Rom. 10:5. Gal. 3:12. Luuk. 18:18, 20. Rom. 7:10. 1. Tim. 4:8. (Ei kuitenkaan ansiosta, Rom. 11:35.) Niin myös ankaralla ajallisen ja ijankaikkisen kirouksen uhkauksella, 5. Mos. 27:26. Gal. 3:10. Rom. 7:10, 11. 5. Mos. 28:19. Dan. 9:11. Mutta niinkuin turmellun luonnon tähden ei yksikään ihminen, ei hengellisesti uudesta syntyneetkään, taida niin täydellistä kuuliaisuutta matkaan saattaa, ja lakia täydellisesti täyttää; niin ei taida myös autuaaksi tekeväinen vanhurskaus ja autuus laista ja sen töistä tulla, joka osoitetaan (1) Kaikkein ihmisten syntisestä luonnosta, 1. Mos. 6:5. 8:21. 2. Kun. K. 8:46. Ps. 14:2, 3. Saarn. 7:21. Rom. 3:12, 23. Gal. 3:22. (2) Selkeistä Raamatun todistuksista, ettei yksikään ihminen taida lakia täyttää, Ap. T. 7:53. 13:39. 15:10. Rom. 8:7. Gal. 5:17 Jak. 2:10. 3:2. (3) Lain luonnosta ja ominaisuudesta, Rom. 7:12-23. 8:5-8. Gal. 5:17. (4) Lain täyttämisen mahdottomuudesta turmellun luonnon tähden, Rom. 8:3. Gal. 3:21. Rom. 7:10. Ap. T. 15:10. (5) Kaikkein pyhäin valituksesta, Moses, 2. Mos. 34:7. Salomo, 1. Kun. K. 8:46. Job, Job 9:2, 3, 28. 15:15- 17. David, Ps. 19:13. 32:6. 130:3. 143:2. San. l. 20:9. Jesaia, Jes. 64:6. Daniel, Dan. 9:5, 7. Paavali, Rom. 7:14, 18, 23. 1. Kor. 4:4. Johannes, 1. Joh. 1:8. (6) Itse vanhurskaaksi tekemisestä, Rom. 3:20-24, 28. Gal. 2:16, 21. 3:11, 12, 21, 22. Katso vanhurskaaksi tekeminen. Sentähden kuin laki sydäntämme runtelee, Jer. 23:29. Ps. 51:19. Jes. 57:15. pistää, Ap. T. 2:37. voittaa ja peljättää meitä omassa tunnossa synnillä, Rom. 3:20. 7:7. matkaan saattaa vihan, Rom. 4:15. uhkaa kirouksella ja kadotuksella, 5. Mos. 27:36. Gal. 3:10. niin että meidän täytyy valittaa Davidin kanssa, Ps. 6:1-8. 38:2-9. Silloin pitää meidän, niinkuin myös laki onkin meidän pakottajamme Kristuksen tykö, Gal. 3:24. pakenemaan uskolla Kristuksen Jesuksen tykö, joka on lain loppu vanhurskaudeksi, Rom. 10:4. joka lain täydellisesti meille hyväksi täyttänyt on, Rom. 8:3. Matt. 5:17, e. Gal. 4:4, 5. Rom. 5:19. Gal. 3:13. kuuliaisuudellansa, verellänsä ja verisellä kuolemallansa, Jumalan ankaran vanhurskauden tytyväiseksi saattanut, meidän synteimme edestä täydellisen makson tehnyt, armollisen syntein anteeksi saamisen, josta se autuaaksi tekeväinen vanhurskaus on, toimittanut, ja meitä Jumalan kanssa täydellisesti sovittanut on, Matt. 20:28. 1. Tim. 2:6. Jes. 53:4, 5. Ps. 69:5. 2. Kor. 5:18-21. 1. Joh. 1:7. Hebr. 9:14. Ilm. K. 1:5. Tit. 2:14. Hebr. 1:3. Rom. 3:5. Hebr. 2:14, 15, 17. 1. Joh. 2:2. Kol. 2:14, Rom. 5:8-10. Eph. 2:16. Rom. 3:24. Eph. 1:7. Hebr. 9:12. Laki, oikein käytetty, on hyvä, 1. Tim. 1:8. Pitää oleman kaikille ihmisille, myös uskovaisillekin, elämän ohjeena, jonka jälkeen heidän Jumalalle totisen palveluksen osoittaman pitää, 5. Mos. 5:32, 33. 8:6. 10:12. 11:22. 12:32. Jos. 1:7. 23:6. Hes. 20:19. Ps. 1:1,*

Kuitenkin on kymmenen käskyn laki, meidän turmellun luontomme tähden vanhurskaaksi tekemisen puolesta Jumalan edessä, voimattomaksi tehty, Rom. 8:3. Gal. 3:11, 21, 22. Niin myös kirouksen puolesta, Gal. 3:13. Sillä uskovaiset, joita Jumalan Henki hallitsee eivät ole lain alla, Gal. 5:18. Lain kiroomisen ja tuomitsemisen puolesta, Rom. 5:1. 8:1.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu