Etsi:

Laupius

LAUPIUS on Jumalan oma ja erinomainen avu ja ominaisuus, 1. Aika K. 17:13, 14. Ps. 40:12. 51:3. Dan. 9:9. 1. Joh. 4:8. Jumala kutsutaan laupiuden Isäksi, 2. Kor. 1:3. Rikkaaksi, Eph. 2:4. Armahtajaksi, Jes. 49:10. 54:10. Jak. 5:11.

Jumalan laupiutta ylistetään suuresti, 2. Mos. 34:6, 7. 4. Mos. 14:18, 19. 2. Aika K. 30:9. Neh. 9:31. Ps. 103:8, e. 5. Mos. 7:9-12. Jon. 4:2. Viis. 15:1. On suuri, 1. Kun. K. 3:6. Jes. 54:7. Sir. 16:12. 18:4, 5. Niin suuri kuin Jumala itse, Sir. 2:22.

On uusi, jolla ei ole loppua, Val. v. 3:22, 23. Luuk. 1:50.

On ijankaikkinen, 2. Aika K. 5:13. 7:6. Ps. 100:5. 107:1. 118:1, e. 136:* Armahtaa murheen perästä, Val. v. 3:31-33. Sitä muistetaan vihan alla, Hab. 3:2. Voittaa kaikki, Viis. 11:24-27. Ps. 145:9. Sir. 18:12-14. Rom 11:32. Ps. 36:6. Tulee oikialla ajalla, Sir. 35:25, 26. Ei puutu hyviltä, 5. Mos. 4:31. 5:10. 7:12. Sir. 2:7-12.

Osoitetaan hyville ja katuvaisille, jotka Jumalan päälle uskovat ja luottavat, Ps. 31:20. 32:5, 6. 33:22, 103:1-13. Viis. 3:9. 4:15. 1. Kun. K. 8:23. Jes. 49:14-16. 54:7, 8. 55:6, 7. Jer. 3:12. 31:20. 18:7-10. Hos. 2:18, 19. 14:2, 3. Joel 2:12-14. Miik. 7:18, 20. Hes. 18:23, 27, 32. 33:11, 15. Sir. 17:28. Luuk. 15:20. 1. Tim. 1:13-16. Mutta ei katumattomille, Ps. 7:10, 11, 17, 18. San. l. 1:24-32. Jes. 57:11, 13, 14. Jer. 5:7-9. Sir. 5:7, 9. 16:7-14. 28:2, e. Matt. 18:3, 34, 35. Luuk. 13:3, 5. Joh. 3:3, 18. Rom. 2:5, e.

Jumalan laupiuden työ ja hedelmä Tit. 3:5. 1. Tim. 1:15, 16. 1. Piet. 1:3-5. Hebr. 4:16. Luuk. 1:78, 79.

Laupius lähimmäistämme kohtaan on Jumalalle otollinen, Hos. 6:6. San. l. 21:3. Matt. 9:13. 12:7. Käsketty, Luuk. 6:36. 10:33, 37. Rom. 12:13, 20, 21. 1. Joh. 3:11, 17. 1. Piet. 3:8. Sak. 7:9. Miik. 6:8. Sir. 29:1. Uhkauksella, Job 6:14- 17. Matt. 25:41. Jak. 2:13. Pitää tapahtuman työssä, Jak. 2:15, 16. Lavialta levittämän, Jes. 58:7. Luuk. 6:30. Pitää tapahtuman mieluisesta, iloisesta ja yksinkertaisesta sydämestä, Rom. 12:8. Phil. 2:1. Kol. 3:12. 2. Kor. 8:12. Sir. 35:4, 11-13. Suuttumattomasti, Gal. 6:9.

Laupiuden ruumiilliset työt. (1) Sairasten oppiminen, Luuk. 10:33, e. Matt. 25:36. Sir. 7:39. (2) Juottaa janoovaisia, Matt. 10:42. 23:35. Mark. 9:41. Rom. 12:20, San. l. 25:21, 22. (3) Ruokkia isoovaisia, Jes. 58:7, 8, 10, 11. Hes. 18:7. Tob. 4:17. Matt. 25:35. Esimerkki: Ruut 2:13, 14. 1. Kun. K. 17:11. Job 31:17, e. (4) Vankein oppiminen ja pelastus, Matt. 25:36. 2. Tim. 1:16, 17. Esimerkki: Tob. 1:19. (5) Alastomain vaatettaminen, Jes. 58:7. Hes. 18:7. Tob, 4:17. Luuk. 3:11, Tob. 1:20. Esimerkki: Job 31:19, 20. (6) Muukalaisten holhoominen, Jes. 58:7. Matt. 25:35. Rom. 12:13. 1. Piet. 4:9. Hebr. 13:2. Esimerkit: 1. Mos. 18:3. 19:2. 24:31. Tuom. 19:21. 1. Kun. K. 17:9. 2. Kun. K. 4:10,e. (7) Kuolleiden hautaaminen, Sir. 7:37. 1. Mos. 47:29. 2. Sam. 2:5. Tob. 4:3, 5. Esimerkit: Tob. 1:20, 2:4. Joh. 19:38.

Laupiuden hengelliset toimitukset, (1) Taitamattomain neuvominen, Ps. 51:15. San. l. 8:5, 6. 9:9. 10:32. (2) Antaa hyvää neuvoa, Job 29:15. (3) Syntisten nuhteleminen, Ps. 141:5. San. l. 9:8, 28:23. Matt. 18:15. Gal. 6:1. Juud. Ep. v. 22:23. (4) Lohduttaa murheellisia. Job 29:25. 31:18. Sir. 7:38. 2. Kor. 1:4. 1. Tess. 2:11, 12. 5:14. (5) Veljellinen anteeksi antamus, Matt. 18:32, 33. Mark. 11:25. Luuk. 17:3, 4. (6) Kärsiä heikkojen vikoja, Rom. 15:1. Gal. 6:2. Kol. 3:13. (7) Esirukous, Matt. 5:44. 1. Tim. 2:1. Jak. 5:16.

Laupiuden makso, Ps. 37:21, 26. 112:5, e. San. l. 11:17, 25. 14:21, 31. 19:17. 21:21. 25:21, 22. Jes. 58:7, 8. Matt. 5:7, 44, 45, e. 10:41, 42. 25:34, 35. Mark. 9:41. Luuk. 6:35.

Armottomuuden rangaistus, 5. Mos. 23:3, 4. Tuom. 8:6, 7, 15. 1. Sam. 25:11, 15, 38. San. l. 21:10, 13. Am. 1:6, 11, 12. 2:6. Sak. 7:9, 10, 13, 14. Sir. 35:22. Matt. 18:30-34. 23:23. 25:41, e. Luuk. 16:23, e. Jak. 2:13.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu