Etsi:

Lupaus

LUPAUS: Jumalan lupaukset ovat kahtalaiset: muutamat tarkoittavat ajallista, muutamat ijankaikkista elämää, 1. Tim. 4:8. Molemmista lupauksista yhteisesti, 1. Mos. 1, 2. San. l. 11:5, 6, 18, 23. Sir. 17:18. Matt. 10:40-42. Luuk. 6:35. Ajallisen elämän lupauksesta erittäin, Matt. 19:25, 29. Mark. 10:30. 5. Mos. 28:1-5. Ps. 41:2-4. 112:1-3. Ijankaikkisen elämän lupauksista erinomattain, Jes. 40:10. 62:11. Ilm. K. 22:12. Matt. 5:12. Luuk. 6:23. Matt. 20:8. 1. Kor. 3:8. Ilm. K. 11:18. Nämät puuttumattomat Jumalan lupaukset pitää meitä kehoittaman jumaliseen ja pyhään elämään, 2. Kor. 6:16-18. 7:1. Rom. 6:22. 2:7. 1. Tim. 6:18, 19. Jos tahdomme tulla Jumalan autuaalliseen katselemiseen, 1. Kor. 13:12. 1. Joh. 3:2. niin pitää meidän ahkeroitseman puhtaudesta ja pyhyydestä, Matt. 5:8. 1. Tess. 4:3-7. 1. Piet. 1:14-16. Hebr. 12:14. Ilm. K. 21:27. Jumalan lupaukset tapahtuvat ehdolla, 3. Mos. 26:3, e. 5. Mos. 19:8, 9. 28:1, e. 1. Sam. 2:30. Hes. 18:1,* 33:15, 19. Mark. 16:16. Joh. 3:16, 36. 8:31. 13:17. 15:7, 14. Rom. 8:17. 11:22, 23. Kol. 1:23. 2. Piet. 1:4, 5. Hebr. 3:14. Ilm. K. 21:7. Jumalan lupaukset ovat Ja ja Amen Kristuksessa, 2. Kor. 1:20. Sentähden asettaa Moses ja David Jumalan eteen hänen lupauksensa, 2. Mos. 32:13, 5. Mos. 9:27. Ps. 27:8, 9. Niiden lupausten tähden, jotka Jumala Patriarkoille teki, tapahtui heidän jälkeläisillensä paljo hyvää, 2. Mos. 2:24. 6:5, 6. 3. Mos. 26:42. 5. Mos. 4:8. 1. Sam. 12:22. 2. Sam. 7:24, 25. 2. Kun. K. 13:23. 19:34. Ihmisten lupaukset, jotka he Jumalalle tekevät, pitää pidettämän, 1. Mos. 28:20-22. 3. Mos. 27:1, e. 4. Mos. 6:1, e. 21:2. 30:3, e. 5. Mos, 23:21. 1. Sam. 1:11. 2. Sam. 15:8. Saarn. 5:3. Ap. T. 18:19. 21:23. Ps. 50:14. Tyhmistä lupauksista, esimerkit: Jefta, Tuom. 11:30. Miikan äiti, Tuom. 17:3. David, 1. Sam. 25:13, 34. Herodes, Matt. 14:7. Muutamat Juudalaiset, Ap. T. 23:12, 14.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu