Etsi:

Miestappo

Miestappo on kolmellainen: tapaturmainen, 2. Mos. 21:12, 13. 4. Mos. 35:11,12, 22-25. 5. Mos. 4:41, 42. 19:4- 6. Jos. 20:2, 3. Hätäinen itsiänsä varjellessa, 2. Mos. 22:23. 1. Mos. 14:14, e. Ehdollinen: vihasta ja väijymisellä, 4. Mos. 35:20, 21. Senkaltainen miestappo ja viattoman veren vuodatus kielletään ankarasti ja uhataan rangaistuksella, 2. Mos. 20:13. 5. Mos. 5:17. Matt. 5:21. Luuk. 18:20. Rom. 13:9. Gal. 5:21. Ps. 5:7. 94:6. San. l. 6:16, 17. 28:17. Jes. 1:15. 26:21. 59:2, 3. Jer. 2:33- 35. 7:6. 19:4. 22:3. Hes. 22:4. Matt. 23:34, 35. Luuk. 11:50, 51. 1. Sam. 19:5. Jon. 1:14. Hos. 4:2, 3. Hab. 2:12. Miestappo perkeleeltä, Joh. 8:44. Miestapon kostaa Jumala, ja minkätähden? 1. Mos. 4:10. 9:6. Ps. 9:13. San. l. 28:17. Ilm. K. 6:10. Miestappajat saastuttavat maakunnan, 4. Mos. 35:33, 34. Jumalan asetus maakunnan sovittamisesta, koska ei miestappajaa tiedetty, 5. Mos. 21:1-8. Esivallan ei tule säästää miestappajia, 4. Mos. 35:31. 5. Mos. 19:11-13. 1. Kun. K. 20:40. 2. Mos. 21:14, 28, 29. Taposta, joka tapahtuu, ja jota ei seuraa rangaistus, 2. Mos. 21:20, 21. Itsensä murhaajista, Tob. 2:10. Sir. 30:25. 1. Aika K. 10:4, 5. 2. Sam. 17:2. Matt. 27:5. Miestappajain paha omatunto, 1. Mos. 4:13, 14. Heidän ajallinen rangaistuksensa, 1. Mos. 9:5, 6. 2. Mos. 21:12. 3. Mos. 24:17. 4. Mos. 35:16-21, 30, 31. 5. Mos. 19:11, 12. Ilm. K. 13:10. Heidän ijankaikkinen rangaistuksensa, 1. Joh. 3:15. Gal. 5:21. Ilm. K. 21:8. 22:15. Viidennen käskyn selitys, Matt. 5:21, 22. 1. Joh. 3:15. Esimerkit miestaposta ja viattoman veren vuodatuksesta: 1. Mos. 4:8. 2. Mos. 2:12. Tuom. 9:5. 2. Sam. 3:27. 11:15, 16. 20:9, 10. 2. Kun. K. 12:21. 14:5, 6. 21:16, 23. 24:3, 4. Ap. T. 7:52, 58. Rangaistusesimerkit miestaposta ja viattoman veren vuodattamisesta: Kain, 1. Mos. 4:10, 11. Simeon ja Levi, 1. Mos. 49:5-7. Farao, 2. Mos. 1:22. 14:27, 28. Seba ja Zalmunna, Tuom. 8:18-21. Abimelek, Tuom. 9:53-56. Doeg, 1. Sam. 22:18. Sen rangaistus, Ps. 52:7, 8. Joka kerskasi itseänsä Saulin taposta, 2. Sam. 1:15. Joab, 2. Sam. 3:27. 20:9, 10. 1. Kun. K. 2:5, 6, 29-31. Rekab ja Baena, 2. Sam. 4:5, e. David, 2. Sam. 11:15. 12:10-12. Absalom, 2. Sam. 13:28. 18:14, 15. Akab, 1. Kun. K. 21:14. 15, 19. Isebel, 1. Kun. K. 18:4. 2. Kun. K. 9:33, e. Atalia, 2. Kun. K. 11:1, 15, 16. Joas, 2. Aika K. 24:21, 22, 25. Matt. 23:35. Andronikus, 2. Makk. 4:37, 38. Jerusalem, Hes. 11:6-9. 22:2-4, 24:6- 8.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu