Etsi:

Opettajat

OPETTAJAT, Saarnamiehet, katso myös Paimenet: Pitää vireydestä, jumalisuudesta ja nuhteettomuudesta, sekä opissa että elämässä, ahkeroitseman, seuraavaisten syiden tähden, kuin ovat: (1) Ne apostolisen viran ohjeet, jotka Paavali kirjoittaa, 1. Tim. 1:18. 3:2-4, 8, 9, 14, 15. 4:8, 12. 6:11. 2. Tim. 2:15, 16, 22. Tit. 1:7, 8. 2:7, 8. (2) Opettajain oma esimerkki pitää valaiseman sanankuulioita ja rakentaman, 1. Piet. 5:3.2. Tess. 3:9. 1. Tim. 4:12. Tit. 2:7, 8. 1. Kor. 9:19-22. Yhdistä tähän 1. Piet. 3:1. (3) Se suuri vahinko ja pahennus joka siitä tulee, kuin toisin opetetaan, ja toisin eletään. Rom. 2:21-24. 2. Kor. 6:3-7. (4) Jumalan ankara uhkaus niitä vastaan jotka toisin elävät kuin he opettavat Ps. 50:16-20. Matt. 5:13, 19. 23:2, 3, 13-32. (5) Kristuksen, ja kristillisten opettajain esikuva, jotka opettivat, ja tekivät sitä mitä he opettivatkin, Luuk. 24:19. Ap. T. 1:1. 1. Kor. 9:26, 27. 4:16, 17. 11:1. 1. Tess. 1:6. He ovat Kristuksen lähetys, 2. Kor. 5:20. Kristuksen palvelijat ja huoneenhaltiat, 1. Kor. 4:1, 2. Heillä pitää oleman laillinen kutsumus, Jer. 23:21. 14:15. 29:9. 27:15. Joh. 20:21. Rom. 10:15. Hebr. 5:4. pitää Kristusta seuraaman, Matt. 4:19, 20, 22. Ei itsestänsä saarnaaman, 2. Kor. 4:5. Vaan ristiinnaulitusta Kristuksesta, 1. Kor. 1:23, 24. 2. Kor. 1:19. Evankeliumia, 2. Kor. 3:9. 2:12. 5:18. 11:4. Gal. 1:8. 1. Tess. 2:4. Pysymän ainoastansa Jumalan sanassa, 1. Piet. 4:11. Jer. 23:28, 29. 1. Tim. 1:3, 4. 2. Tim. 1:13. Tit. 1:9. Ei omaa, vaan Jumalan kunniaa etsimän, Joh. 8:50. 7:18. Virkansa uskollisesti toimittaman, 1. Kor. 4:1, 2. Johon Raamattu on hyödyllinen, 2. Tim. 3:16. Rom. 15:4. Lohduttaman murheellisia, 2. Kor. 1:4. Auttaman heikkoja, 1. Tess. 5:14. Hes. 34:4. Neuvoman ymmärtämättömiä, 1. Kor. 14:19. Hebr. 6:1-3. Ja myös uskollisesti rukoileman sanankuuliain edestä, 1. Sam. 12:23. Sir. 39:7. Ja niitä siunaaman, 4. Mos. 6:23. Luuk. 24:51. Ps. 129:8. 115:12-15. 134:3. Esimerkit siihen: Moses, 2. Mos. 32:11. 5. Mos. 9:18. Aaron, 4. Mos. 16:46. Jesaias, Jes. 63:16. Daniel, Dan. 9:3, e. Kristus, Joh. 17:20. Apostolit, 2. Kor. 13:7. Eph. 1:16. 3:14, e. Phil. 1:4.

Heidän pitää opetusvirkaansa toimittaman oikein ja aikaisin, 2. Tim. 2:15. 1. Kor. 14:19. Ilman sanariitaa, 1. Tim. 6:4, 5. Eroituksella sanankuuliain tilan jälkeen, 1. Kor. 3:2. 9:19-22. Gal. 4:19. Heidän nuhdellusvirkansa pitää toimitettaman sekä siveydellä että kiivaudella, Sir. 10:6. 2. Tim. 2:24. 4:2, 3. Tit. 1:13. 2:15. 1. Tim. 5:20, 21. Hes. 3:17. Pitämän hyvää kirkkokuria päästö ja sideavaimen harjoittamisella, Matt. 18:18. Joh. 20:23. 1. Tim. 5:20, 21, 1. Kor. 5:2, 4, 5. 2. Kor. 2:6, 7. Varoitusaskeleista vaarin ottaman, Gal. 6:1. Matt. 18:15-17. Että säädyllisesti kävis, 1. Kor. 14:40. Ei myös omasta luulostansa, ilman seurakunnan suostumista, jotain muutosta seremonioissa eli Jumalan palveluksen tavoissa tekemän, taikka väärin käyttämän vapautta heikoille pahennukseksi, Rom. 14:15, 16. 1. Kor. 8:9-13. Ei myös vastaan seisojittemme tähden jotakaan kristillisestä vapaudesta myöden antaman, 1. Kor. 7:23. Gal. 5:1. 2:4, 5. 1. Tess. 5:22. Pitämän myös huolta vaivaisten holhomisesta, 1. Kor. 16:1, 2. Gal. 2:10. Joh. 13:29.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu