Etsi:

Paasto

PAASTO löydetään Raamatussa monenkaltaisesta laadusta. Kristuksen sovintopaasto, 1. Mos. 3:6, 7. Matt. 4:2. Mark. 1:13. Luuk. 4:1. Ihmeellinen profetallinen paastoominen, 2. Mos. 24:18. 1. Kun. K. 19:8. Leviläinen paastoominen, 3. Mos. 16:29, 30. Farisealainen ulkokullattu paastoominen, Luuk. 18:12. Jes. 58:4, 5, e. Matt. 6:16. Kristillinen paastoominen, joka on (1) Hengellinen paastoominen, synnistä, Jes. 58:6, e. Gal. 5:24. 1. Piet. 2:11. (2) Ruumiillinen paastoominen, Rom. 13:13, 14. Luuk. 21:34. 1. Piet. 4:7. Dan. 10:2, 3. (3) Yhteinen paastoominen, Tuom. 20:26. 1. Sam. 7:5, 6. 2. Sam. 1:12. 2. Aika K. 20:3, Esr, 8:21. Neh. 9:1, 2. Est. 4:3, 16. Jer. 36:9. Joel 1:14. 2:12, e. Jon. 3:5. (4) Pyhäin paastoominen erittäin, 2. Sam. 12:16. Ps. 35:13. 109:24. Neh. 1:4. Dan. 9:3. Luuk. 2:37. Ap. T. 10:30. 13:2. 14:23. 2. Kor. 11:27. Ei yksikään oikia paasto ole ilman laupiuden töitä, Sak. 7:5-10. 8:19. Ruumiillisesta paastoomisesta, joka itsessänsä on vapaa ei ole tehtävä niin suurta tarpeellisuutta, kuin ei Jumalaa muutoin taidettaisi palvella, Luuk. 5:33-35. Kol. 2:16. 1. Tim. 4:8. Ei ole erinomainen olennollinen Jumalan palveluksen osa; vaan ainoasti auttava välikappale ja valmistus siihen, Rom. 14:15-18. 1. Kor. 8:8, 9. Kol. 2:18, 20-23. Hebr. 13:9. Ei pidä ajatteleman, että paastoomisella jotakin ansaita taidetaan, Jes. 58:2, 3. Ei se myös ole siinä, että joku pidättäisi itsensä jostakin vissistä ruuasta, 1. Tim. 4:3-5. Matt. 15:11. Ap. T. 10:15. Ei pidä oleman jumalatoin paastoominen synnille, Sir. 34:29-31. Jes. 58:4, 5. Jer. 14:12. Ei ulkokullattu paastoominen, Matt. 6:16-18. Akab paastosi rangaistuksen tähden, eikä synnin tähden, 1. Kun. K. 21:27. Ei joku ajatoin ja terveydelle vahingollinen paastoominen, Kol. 2:23. Rom. 13:14. Paastoomiseen, joka on raittius ja kohtuullisuus, varoitetaan meitä, Luuk. 21:34. Sir. 31:12, 13, 20, 23. 37:31-34. 1. Kor. 7:5. Eph. 5:18. 1. Tess. 5:6-8. Tit. 2:3. 1. Piet. 1:13. 5:8.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu