Etsi:

Paatumus

PAATUMUS. Paaduttaa itsensä omasta epäuskostansa, 1. Sam. 6:6. 2. Kun. K. 17:14, 15, 17. 2. Aika K. 30:7, 8. 36:13. Neh. 9:16, 17, 26, 29, 30. Job 21:14, 15. Ps. 78:9-57. 95:8. Jes. 6:9-11. 29:9-11. Jer. 5:3, 23. 6:7, 10. Hes. 2:3, 4, 6. 3:7. 12:2. Sak. 7:11, 12. Ap. T. 7:51, Rom. 2:5.

Koska siis Jumala sanotaan paaduttavan Faraon sydämen, 2. Mos. 7:3, 13, 22. asia ei ole niin ymmärrettävä kuin vaikuttaisi eli tahtoisi Jumala paatumusta ihmisessä; vaan, että Jumala sallii paatumuksen: se on ihmisen edellä käyneiden usein kerrottuin ehdon ja pahuuden syntein tähden pidättää armonsa häneltä jonka hän, kuin se kauvan tarjona oli, ylönkatsoi, Rom. 2:2-5. Ja laskee hänen, eli sallii hänen vaipua syvemmältä himottuun pahuuteensa vanhurskaaksi synnin rangaistukseksi, Ps. 81:12, 13. Rom. 1:18, 21-24.* Ilm. K. 22:11. Ei ole siis Jumala syy paatumukseen, Ps. 5:5. 45:8. vaan perkele, 2. Kor. 4:4. Ap. T. 5:3. Eph. 2:2. Mutta enimmästi ihminen itse, joka ei tahdo Jumalan, vaan perkeleen hengen häntä hallitsevan ja häntä tottelee: sentähden sanotaan Faraon itse paaduttaneen sydämensä, 2. Mos. 8:32. 9:34. 1. Sam. 6:6. Jumala varoittaa myös ihmistä paaduttamasta sydäntänsä, Ps. 95:8. Hebr. 3:7, 8, 10, 12, 13, 15.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu