Etsi:

Pakanat

PAKANAT: niiden kutsumisesta ja kääntymisestä, 1. Mos. 9:27. 12:3. 49:10. 2. Sam. 22:44, 50. Ps. 2:8. 22:28-31. 72:10, 11. 87:4-7. Jes. 2:2-4. 9:2. 11:10. 44:5, 45:14. 49:20, 22. 52:15. 55:4, 5, e. 57:19. 60:3, 9. 65:1. 66:19, 20. 42:1-5. Jer. 3:17. 16:19. Hos. 1:10. 2:23. Am. 9:11, 12. Miik. 4:2. Zeph. 2:11. Hagg. 2:8. Sak. 2:11, Mal. 1:11. Matt. 2:1, 11. 8:11. 21:23. 22:9. 28:19. Luuk. 2:31, 32. Joh. 10:16. Ap. T. 1:8. 9:15. 10:15, 28, 35. 13:46. 14:27. 15:14, 17. 28:28. Rom. 1:5, 14, 16. 9:24, 25. 11:11. Gal. 3:8. Eph. 2:11,* 1. Piet. 2:10. Ilm. K. 7:9. 14:6. Pakanain kutsuminen V. T. salattu asia, Ap. T. 10:34, 35. Eph. 3:5, 6.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu