Etsi:

Papit

PAPIT, Saarnamiehet, katso Paimenet, Opettajat: Mihinkä ylimmäinen pappi V. T. tuli kutsutuksi, Hebr. 5:1. 8:3. Monikahdasta papeille V. T. kirjoitetusta laista, 3. Mos. 21:* 22:* 4. Mos. 18:1, e. Ei heillä ollut yhtään perintöosaa Israelin lasten seassa, vaan Jumala oli heidän perintönsä, 4. Mos. 18:20-24. 5. Mos. 18:1, e. Sir. 45:27. Piti oleman virheettömät, 3. Mos. 21:17, e. Ylimmäisen papin ja muiden Pappein vaatteista, kaunistuksesta ja vihkimisestä, 2. Mos. 28:1, e. 29:1, e. 39:1, e. 40:12, e. 3. Mos. 8:1, e.

Pappein vapaudesta ja eduista, 1. Mos. 47:22. 3. Mos. 25:32-34. Esr. 7:24. Pappein naimisesta, 3. Mos. 21:7, 13, 14. Hes. 44:22. Pappein siunauksesta kansan ylitse, 4. Mos. 6:24. Pappein ja Leviläisten virasta, 4. Mos. 18:1, e. Pappein elannosta, 4. Mos. 18:8-20, Niin myös Leviläisten, 4. Mos. 18:21-24. Josta heidän kuitenkin myös kymmenykset piti antaman, 4. Mos. 18:26- 28. 2. Aika K. 31:4, 5. Neh. 10:37, 38. Sir. 45:25, 26.

Jumalan sanan palvelioilla pitää oleman seurakunnalta elantonsa, 5. Mos. 12:19. 14:27. 25:4. Esr. 7:23. Matt. 10:10. 1. Kor. 9:7, 13. Gal. 6:6. Phil, 4:10, 16. 1. Tess. 5:12. 1. Tim. 5:17, 18. Minkä tähden se pitää tapahtuman, 2. Aika K. 31:4, 5. Niiden kirous, jotka pettävät kymmenyksissä; ja niiden siunaus, jotka ne vilpittömästi tekevät, Mal. 3:7-12. Pahoista papeista ja heidän rangaistuksestansa, 4. Mos. 16:1, e. 1. Sam. 2:22, e. 3:13, e. 1. Kun. K. 2:26. Jes. 3:10, 11. Jer. 2:8. 8:8-10. Hos. 4:6- 9. 5:1, e. 2:1-3, 8, 9. 1. Makk. 7:16. Kris tinuskovaisten pappeudesta, Jes. 61:6. 2. Mos. 19:6. Jes. 66:21. Jer. 33:22. Rom. 12:1. 1. Piet. 2:5. Ilm. K. 1:6. 5:10.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu