Etsi:

Pelko

PELKO. Herran pelko on taikka, (1) Orjallinen pelko, joka tulee laista, ja sen vihasta ja kirouksesta, 5. Mos. 27:26. Jer. 11:3. Rom. 4:15. Gal. 3:10, 13. 4:24. Eli myös (2) Lapsellinen pelko, joka tulee evankeliumista ja sen lohdutuksista, Luuk. 1:74. Rom. 8:15. 2. Tim. 1:7. 1. Joh. 4:18.

Siihen kuuluu seuraavaiset kappaleet, (1) Että me Jumalan käskyt kuuliaisesti pidämme, ja niitä seuraamme, Matt. 21:29-31. 5. Mos. 6:2, 24. 8:6. 1. Sam, 12:14. Ps. 119:63. Sir. 1:16. (2) Vihaamme ulkokullaisuutta ja kaikkinaista petollista varjoa, 2.Aika 2. Aika K. 19:9. Sir. 1:36,* 15:20. (3) Ajattoman ihmisten pelvon karkotamme pois. 2. Mos. 1:17. 4. Mos. 14:9. 5. Mos. 20:1. 31:6. 2. Aika K. 20:15. San. l. 29:25. Jes. 8:12, 13. 30:15. 41:10. 44:2. 51:7, 8, 12. Ps. 16:8. 23:4. 27:1-3. 31:20. 33:18. 46:2, 3. 56:4, 5, 12. Sir. 34:6. Joh. 16:33. 1. Piet. 3:14. (4) Ojennamme tekemisemme ja jättämisemme Jumalan sanan jälkeen, Sir. 2:18. Esimerkit: Abraham, 1. Mos. 22:12. David, Ps. 119:120. (5) Vihaamme, vältämme ja kartamme syntiä, 2. Mos. 20:20. Job 28:28. San. l. 8:13. 16:6. 23:17. Tob. 4:6. Sir. 1:26. San. l. 3:7. (6) Kärsivällisesti kannamme ristiä, Zeph. 3:7. Judit 8:24. Tob. 2:13, 14. Sir. 2:20, 21. (7) Osoitamme lähimmäisellemme velvollista rakkautta ja kaikkea hyvää, 3. Mos. 19:14. 25:17, 36. Job 6:14. Esimerkki: Obadia, 1. Kun. K. 18:3, 4. (8) Kunnioitamme sitä jolle kunnia tulee, Sir. 3:8. 7:31. 10:24. Eph. 5:21. Kol. 3:22. 3. Mos. 19:32. 1. Piet. 2:17. (9) Annamme mielellämme opettaa meitämme, Sir. 32:18. 1:16. (10) Olemme kohtuulliset ilossa, Tob. 9:12. Sir. 9:23. Herran pelkoon pitää meitä kehoittaman: (1) Velvollisuutemme, Mal. 1:6. (2) Jumalan ankara käsky, 5. Mos. 5:29. 13:4. 10:12. Jos. 24:14-16. Ps. 2:11. Jes. 8:13. Jer. 10:7. Saarn. 12:13. Luuk. 12:4, 5. 2. Kor. 7:1. Phil. 2:12. Hebr. 12:28. (3) Jumalan hyvä suosio, Ps. 147:10, 11. Judit 16:19. (4) Jumalisuuden kaunis ylistys, Sir. 2:7-13. 10:27. 25:15-17. 23:37. 40:28. 1. Mos. 31:42, 53. (5) Jumalan suuri majesteetti ja kaikkivaltiaisuus, Job 37:23, 24. Saarn. 3:14. Jes. 2:10, 19, 21. Jer. 5:22, 10:6, 7. 5. Mos. 28:58, 59. (6) Jumalan kaikkitietäväisyys, Job 34:21, 22. Sir. 23:25-28. (7) Jumalan vanhurskas rangaistus ja tuomio ilman muodon katsomata, 2. Aika K. 19:7. Saarn. 12:13, 14. Jer. 2:19. Mal. 3:5. 1. Piet. 1:17. Hebr. 12:28, 29. (8) Jumalan hyvät työt, Ps. 130:4 Jer. 5:24. (9) Jumalan pelvon monenkaltainen hyödytys; ensisti yhteisesti, 1. Tim. 4:8. Ps. 34:10. 61:6. San. l. 19:23. Saarn. 8:12. Miik. 6:9. Mal. 3:14, 16-18. 4:2. Sir. 1:13. 40:27, 28. Sitte erinomattain, Jumalan armo ja laupius, Ps. 103:12, 13. Jes. 66:2. Jumalan suojelus, San. l. 14:26. Sir. 34:14-17. Rohkia mieli, Sir 40:26, Jumalan apu ja pelastus, Ps. 33:18, 19. Sir. 33:1. Rukouksen kuulemus, Ps. 145:19. Joh. 9:31. Varjelus synnistä, Sir. 1:26, 27. Oikia Jumalalle otollinen viisaus, Ps. 25:12. San. l. 1:7. 9:10. 15:33. Job 28:28. Sir. 1:16, 20, 22, 25. 19:18, Sir. 19:21. Ilo ja riemu, Sir. 1:11, 12, 18. Rikkaus, 2. Mos, 1:21. Ps. 112:1-3. 128:1, 2. San. l. 15:16. Tob. 4:23. Sir. 1:20, 21. Pitkä ikä, San. l. 10:27. 3:1, 2. 4:10. 14:27. Uskollinen ystävyys, Sir. 6:16, 17. Siunattu avio, Sir. 26:3. Ps. 128:3, 4. Hengellinen ja ruumiillinen siunaus, Ps. 115:13-15. Sir. 1:12, 13.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu