Etsi:

Rakkaus (3)

LÄHIMMÄISEN RAKKAUDESTA.

Siihen tulee meitä kehoittaa Jumalan ankara käsky, 3. Mos. 19:18, 44. (Kristuksen antama, Matt. 19:19. 22:39. Mark. 12:31. Paavalin, Rom. 13:9. Jakobin, Jak. 2:8. kerrottu,) Hos. 10:12. Miik. 6:8. Joh. 13:34. 15:9-12, 17. 1. Kor. 14:1. 16:14. Gal. 5:13. 1. Tess. 4:9. 1. Piet. 1:22. 4:8. 2. Piet. 1:5, 7. 1. Joh. 3:11, 23, 4:7. 2. Joh. v. 5. Hebr. 10:24. Jumalan hyvä suosio rakkauteen, 2. Kor. 13:11. 1. Joh. 4:8. Hos. 6:6. (Kerrottu, Matt. 9:13. 12:7.) Sir. 25:1, 2. 1. Joh. 3:22-24. isän Jumalan oma esimerkki, Viis. 11:24. Eph. 2:4, 5. 1. Joh. 3:1. Matt. 5:43, 44. Eph. 5:1, 2. 1. Joh. 4:11 Jesuksen Kristuksen esimerkki. Joh. 13:34, 35. 15:10, 12. Jota meidän tulee noudattaa, Matt. 11:29. Phil 2:5. 1. Piet. 2:21. Meidän velvollisuutemme, Rom. 13:8. Sitä varten me olemme kutsutut Eph. 4:1, 2. Sitä varten vasta-uudesta syntyneet, 1. Piet. 1:22, 23. Sitä varten valitut, Eph. 1:4. Kehoittavainen syy on myöskin rakkauden korkia arvo, suurin armolahjain seassa, 1. Kor. 12:31. 13:1-3, 13. Suuri käsky rakkaudesta, Matt. 22:39, 40. Mark. 12:31. Kuninkaallinen laki, Jak. 2:8. Pääsumma, 1. Tim. 1:5. Lain täyttämys, Gal. 5:14. Rom. 1:8-10. Täydellisyyden side, Kol. 3:14. Joka sitoo meitä Kristukseen, Eph. 4:15, 16. Ja meitä toinen toiseemme, Kol. 2:2. Niinkuin usko, niin myös rakkauskin on tarpeellinen kristillisyyteemme; sentähden asetetaan ne kaksi yhteen, Gal. 5:6. Eph. 1:15. 3:17. 6:23. Kol. 1:4. 1. Tess. 1:3. 3:6. 1. Tim. 2:15. Usko tekee, rakkaus osoittaa meitä kristityiksi, Jak. 2:18, 26. Ilman lähimmäisen rakkautta ei ole Jumalan rakkaudella sijaa, 1. Joh. 3:17. 4:20, 21. Rakkaus on oikia tuntomerkki, että olemme Kristuksen opetuslapset, Joh. 13:35. Valkeuden lapset, 1. Joh. 2:10. Jumalan lapset, 1. Joh. 3:10, 14. 4:7, 8, 12, 16.

Rakkaus tekee meidät hedelmää kantavaiseksi, 2. Piet. 1:7, 8. Rakkaudella on armopalkkansa, Hebr. 6:10. San. l. 25:21, 22. Rom. 12:20. Luuk. 6:35. Rakkauden laatu osoitetaan, 1. Kor. 13:4- 8. Pitää oleman sydämellinen, ystävällinen, vilpitön, ilman petosta ja ulkokullaisuutta, Rom. 12:9, 10. Eph. 4:15, 16, 32. Tit. 2:2. 2. Kor. 6:6. 1. Piet. 3:8. Ei omaansa etsivä, Luuk. 6:35. 1. Kor. 13:5. 10:24, 33. 2. Kor. 12:14. Vaan mieluinen, Ps. 110:3. Rauhallinen ja sovinnollinen, San. l. 10:12. 1. Piet. 4:8. 2. Kor. 13:11. Eph. 4:2, 32. Kol. 3:12- 14. Yksimielinen, Phil. 2:1, 2. Työssä ja toimessa oleva rakkaus, 1. Joh. 3:18. Jak. 2:15, 16. Rom. 13:10. 2. Kor. 8:8, 24. 1. Tess. 1:2, 3. Hebr. 6:10. 1. Tim. 6:18. Pitää ulottuman kaikkiin ihmisiin, ystäviin ja heimolaisiin, San. l. 3:29. Luuk. 6:32, 33. Köyhiin ja vaivaisiin, 1. Mos. 15:7, 11. Luuk. 14:13. Muu kalaisiin, 3. Mos. 19:9, 34. 23:22. 5. Mos. 24:19. Tuntemattomiin, 5. Mos. 22:2. Vihamiehiin ja vihollisiin, 2. Mos. 23:4, 5. 3. Mos. 19:18. San. l. 25:21, 22. Rom. 12:20. Matt. 5:43-46. Luuk. 6:27, 28, 32, 33, 35. Erinomattain uskoveljiimme, Gal. 6:10. Sielun paimeniimme, 1. Tess. 5:12, 13, 15. Niin myös perheeseemme, 1. Tim. 5:8.

Pitää oleman vahva ja pysyväinen, Hebr. 13:1. Eph. 3:17. Ja lisääntyväinen, Phil. 1:9. 1. Tess. 3:12. 2. Tess. 1:3. San. l. 4:18. 2. Kor. 4:16. Nämät ja usiammat rakkauden muodot löydetään, Rom. 12:9, e. 1. Tess. 5:14, 15.

Rakkaus on Hengen hedelmä, Gal. 5:22.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu