Etsi:

Rikkaus

RIKKAUS: Turhaan tavoitellaan rikkautta milloin ei Jumala sitä tahdo antaa, Saarn. 3:9. Sir. 11:11. 14. 1. Aika K. 29:12. Ps. 127:2. Rikkaudella on sekä vaara että vahinko myötä, Matt. 19:23, 24. Mark. 10:24. Tukahuttaa Jumalan sanan siemenen, Matt. 13:22. Mark. 4:19. Luuk. 8:14. Sentähden pitää rikkautta koottaman taivaassa, Matt. 6:9- 21.

Kuinka rikasten tulee käyttäytyä köyhiä kohtaan, 3. Mos. 25:35. 5. Mos. 15:7-10. Job 31:16, 17. San. l. 28:27. Saarn. 11:1. Sir. 4:4. 7:36, 37. 29:12. Luuk. 14:13. 16:19. 18:22. Ap. T. 2:45. 1. Tim. 6:17-19. San. l. 19:17. Katso anteliaisuus. Ei saa suuttua köyhään, Sir. 13:24. Uhkaus rikkaita vastaan, jotka jumalattomat ovat, Job 20:18-20. 27:13, e. San. l. 22:16. 28:8. Jes. 5:8. Jer. 15:13. 17:11. 22:13. Luuk. 6:24, 25. Jak. 5:1-6. Sir. 11:17-20. Esimerkit: Nabal, 1. Sam. 25:10, 25. Rikas mies, Luuk. 16:19, 24. Esimerkit jumalisista rikkaista: Abraham, 1. Mos. 13:2. Isak. 1. Mos. 26:13, Jakob, 1. Mos. 36:6, 7. Josef, 1. Mos. 41:52. Boas, Ruut 2:1, 3. Barsillai, 2. Sam. 19:32. Salomo, 1. Kun. K. 3:13. 10:14, 15. Sunemilainen vaimo, 2. Kun. K. 4:8. Haeman, 2. Kun. K. 5:1. Josafat, 2. Aika K. 17:5. Hiskias, 2. Aika K. 32:27. Job, Job 1:3. Josef Arimatialainen, Matt. 27:57. Sakeus, Luuk. 19:2.

Rikkaus on Jumalalta, San. l. 10:22. Sir. 11:11-16. 2. Aika K. 25:9. Joh. 1:10. 42:12. Ps. 17:14. San. l. 22:2, 1. Sam. 2:7. Jolla jumaliset siunataan, Ps. 112:3. Rukoilla ei rikkautta eikä köyhyyttä, San. l. 30:8, 9.

Rikkaudessa ei pidä Jumalaa unohdettaman, 5. Mos. 6:11, 12, 8:10, 11. Niiden rangaistus, 5. Mos. 8:19, 20. 32:18, 19. Tuom. 3:7, 8. Rikkauden turhuudesta, ja ettei kukaan mahda siihen luottaa, Ps. 49:17-20. 52:9. 62:11. San. 1. 11:4, 28. 15:16. Saarn. 5:9, 12, 6:1-3. Hes. 7:19. Sir. 5:1, 10. 10:25. 11:17-20. Luuk. 12:15-21. 1. Tim. 6:6, 17-19. Jak. 1:11. Jer. 9:23. Rikkaat taitavat tulla köyhäksi, San. l. 13:11. Sir. 18:25. Moni on rikas köyhyydessänsä, San. l. 13:7, Rikkaat lankeevat kiusaukseen, 1. Tim. 6:9. Hyvä huoneen-hallitus tekee rikkaaksi, San. l. 24:4.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu