Etsi:

Risti

RISTI, Ahdistus, Kärsimys, Tuska, Vastoinkäyminen, tapahtuu kaikille jumalisille, 1. Mos. 4:8. 27:41. 37:18. 47:9. 2. Sam. 16:5, 13, Job 10:17. Ps. 34:20. 73:14. 90:10. Tob. 12:13. Sir. 2:1, e. 40:1- 4. Matt. 10:16, e. 16:24. 24:9. Mark. 13:9. Luuk. 14:26, 27. 21:12. Joh. 15:20. 16:1- 4. 2. Kor. 7:5. Gal. 4:29. 1. Tess. 3:3. 2. Tim. 3:12. 1. Piet. 4:1, 12, 13, 17. Jos ei yhtään syntiä olisi, niin ei olis yhtään ristiäkään, Jer. 2:19. 13:22. 30:11. 15. 46:28. Val. v. 3:39-42. 1. Kor. 11:30, 31.

Risti tekee meitä Kristuksen kuvan kaltaiseksi, Rom. 8:29. Pannaan päälle kristinuskovaisille hyödytykseksi, 2. Sam. 7:14. Job 5:17. 33:16, 17. Tob. 2:11, 12. 12:13. 2. Makk. 6:12. 1. Kor. 11:32. Hebr. 12:5-8. Ilm. K. 3:19. Tuo monen kertaisen hyödytyksen myötänsä: Opettaa tuntemaan Jumalaa, 2. Aika K. 33:11-13. Kurittaa parannukseen, 1. Piet. 4:12. Judit 8:27. Ps. 94:12. Hebr. 12:11. Jes. 38:15. Jer. 10:24. San. l. 6:23. Vaikuttaa ikävöitsemisen taivaallisten perään, 2. Kor. 5:2, 4, 8, 9. Ps. 73:25. Pakottaa Jumalan tykö, Jes. 26:16. Sen kautta tullaan koetelluksi, Judit 8:14, 21-23. 1. Piet. 4:12. 5. Mos. 8:2, 16. San. l. 17:3. Viis. 3:5, 6. Sir. 2:5, 27:6. 1. Piet. 1:6, 7. Tob. 12:13. Kärsimisen kautta me käymme kunniaan, Luuk. 24:26, 46. Joh. 12:25. Ap. T. 14:22. Rom. 8:17, 18. 2. Kor. 4:10, 11, 17, 18. 5:1, e. 2. Tess. 1:4-7. Matt. 10:38. Hebr. 11:25, 26.

Kristuksella on jumalisia ristinkantajia kohtaan kärsiväinen sydän, Hebr. 4:14-16. 5:2. Ristiä pitää meidän kärsivällisesti kantaman: ja minkätähden? Hebr. 12:1-9. Joh. 16:33. Jak. 1:12. Judit 8:24-27. Val. v. 3:25-30. San. l. 3:11, 12. Tob. 12:13. 1. Piet. 2:20. 2. Kor. 1:16, 7. Ristiä pitää meidän ilolla kantaman, Ps. 118:21. Matt. 5:11, 12. Ap. T. 5:41. 16:25. Rom. 5:3. 2. Kor. 8:2. Kol. 1:24. 1. Piet. 1:6. 4:13, 16. Hebr. 10:34. Jak. 1:2, 3. Lohdutus ja virvoitus ristissä ja vastoinkäymisessä, Job 5:17, e. Ps. 50:15. 34:19. 91:15. 68:20, 21. 145:18, 19. Jes. 43:2. 41:10. Ps. 89:32-34. San. 1. 18:10. Val. v. 3:31-34. Miik. 7:8-10. Matt. 5:4, 10, 11. 10:30, 31. 11:28. Joh. 15:20, 21. 16:20, 23. Rom. 8:18. 1. Kor. 10:13. 2. Kor. 1:4, 8, 9.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu