Etsi:

Rukous

RUKOUS, Avuksihuutaminen. Mitä on rukoilla? Joh. 4:23, 24. Ps. 10:17. 19:15. 38:10. Phil. 4:6. 1. Tim. 2:1. Ketä pitää rukoiltaman? Sitä kolmeyhteistä Jumalaa ainoastansa, 5. Mos. 4:7. 2. Mos. 22:20. Ps. 50:15, Sak. 13:9. Matt. 4:10. 6:9. Joh. 16:23, 24. 5:23. Ap. T. 2:21. 14:14, 15. Rom. 10:12, 13. 1. Kor. 1:2.

Mitä pitää rukoiltaman? Ruumiillisia lahjoja ehdolla, 2. Sam. 15:25, 26, Matt. 8:2. 20:22, 23. 26:39. Jumalan valtakuntaa ja hengellisiä lahjoja ilman ehdota vahvalla uskalluksella niitä saada, 1. Mos. 32:26, 29. Pyhää Henkeä, Ps. 51:12, e. Luuk. 11:13. Viisautta, 1. Kun. K. 3:7, e. Jak. 1:5, 6. Syntein anteeksi saamista, Ps. 32:1, e. 51:* Jes. 1:18. 49:14-16. Hes. 18:21, e. 33:11. Luuk. 15:19, 21.

Kenenkä edestä pitää rukoiltaman? Toinen toisensa edestä, Jak. 5:16. 1. Sam. 12:23, 24. Jer. 42:2, 20. Kaikkein ihmisten ja kaiken kristillisen esivallan edestä, 1. Tim. 2:1, 2. Pakanallisen ja julman esivallan edestä, Jes. 6:10. Jer. 29:7. Dan. 4:16. Vihollisten ja vainoojien edestä, Matt. 5:43, 44. Luuk. 6:28. Esimerkki: Kristus, Jes. 53:12. Luuk. 23:34. Stefanus, Ap. T. 7:60. Seurakunnan ja sen opettajain edestä, Ps. 129:4, e. Matt. 9:38. Rom. 15:30. 2. Kor. 1:10, 11. Eph. 6:18, 19. Kol. 4:2, 3. 1. Tess. 5:25. 2. Tess. 3:1. Hebr, 13:18. Opettajat sanankuuliainsa edestä, Rom. 10:1. Eph. 3:14. Phil. 1:4, 9. 1. Tess. 1:2. 2. Tess. 1:11 2. Tim. 1:3. Kol. 4:2, 12, 13. Muutamain syntein edestä ei rukoilla, 1. Joh. 5:16, 17.

Rukouksen muoto: se pitää käymän vilpittömästä sydämestä, Jes. 29:13. Matt. 15:8. 2. Tim. 3:5. Tit. 1:16. Matt. 6:5, e. Luuk. 18:9, e. Ps. 17:1-3. Katuvaisesta sydämestä, Jes. 58:2-9. 59:2, e. 55:7. Ps. 32:5, 6. Jes. 1:15-18. Joh. 9:31. Jak. 5:16, Hyvästä omastatunnosta, Ps. 66:18-20. Sir. 17:21-24. 1. Tim. 1:9. 1. Joh. 3:21, 22. Uskovaisesta, epäilemättömästä, turvaavaisesta sydämestä, Matt. 18:19. 21:21, 22. Mark. 5:36. 11:22-24. Joh. 3:14-17. 1. Tim. 2:8. 1. Joh. 5:14, 15. Hebr. 11:6. Jak. 1:6, 7. 5:15. Sir. 7:10. Rukoilla uskossa, on Jesuksen nimeen rukoilla, Joh. 14:13. 15:16. 16:23, 24, 26, 27. Sopivaisesta sydämestä, 1. Tim. 2:8, Jak. 4:2, 3. Matt. 5:23-26. 6:12. jumalaa pelkääväisestä kuuliaisesta sydämestä, 5. Mos. 26:14, 15. San. l. 1:24-28. 15:8, 29. 28:9. Nöyrästä sydämestä, 1. Mos. 18:27. Ps. 34:19. 51:19. San. l. 16:5. Jes. 66:2. 57:15. Dan. 9:18. Luuk. 18:12, 13. 1. Piet. 5:5. Hartaasta sydämestä, Val. v. 3:41. Matt. 6:6. 2. Sam. 7:27. Kaikesta sydämestämme, Ps. 42:5. 57:8. 62:9. 86:12. 119:2, 10, 58, 145. Val. v. 2:18, 19. Jer. 29:12-14. Pyhän Hengen voimassa, Sak. 12:10, Rom. 8:15, 16, 26, 27. 1. Kor. 12:3. Juud. Ep. v. 20. Ei oltaman paljo puhuvaiset rukouksessa, Matt. 6:7. 23:14. Hos. 7:14. Sir. 7:15. Yksivakaisesta sydämestä, Ps. 108:2. 145:18, 19. Judit 4:8. Sir. 18:23. 21:13. Jak. 5:16. Raittiista sydämestä, 1. Sam. 1:14, 15. Tob. 12:8. Luuk. 21:34. 1. Kor. 7:5. 1. Piet. 4:7. Esimerkit: 2. Sam. 12:16. Dan. 9:3. Ap. T. 13:3. 14:23. Rukoiltaman nöyrillä käytöksillä, 1. Mos. 17:3. 2. Aika K. 6:13. Esr. 9:5. Ps. 28:2. 121:1. Matt. 26:39. Joh. 17:1. Dan. 6:10. 1. Kor. 11:4, 5.

Kussa? Kaikissa paikoissa, 1. Tim. 2:8. Ps. 103:22. 1. Kor. 1:2. Salaisuudessa, Jes. 26:20. Matt. 6:6. Judit 9:1. Yksinäisyydessä eli erinäisyydessä, Matt. 14:23. Mark. 1:35. 14:32. Julkisesti, Jes. 56:7. Matt. 21:13.

Kuinka usein? Aina, väsymätä ja ahkerasti, ja taukoomata, yli päivää ja yötä, Luuk. 11:5-10. 18:1-7. 21:36. Rom. 12:12. 1. Tim. 5:5. 1. Tess. 5:17. Eph. 6:18. Ps. 22:3. 119:62. Judit 4:12.

Rukous pitää oleman perustettu (1) Jumalan totiseen tuntoon ja tietoon, Joh. 4:22-26. 14:4-6. 15:7. 17:3. 1. Kor. 3:11. Rom 10:14. (2) Jumalan käskyyn, Ps. 27:8. Jes. 55:6. Matt. 7:7. 26:41. Joh. 16:24. Phil 4:6. (3) Jumalan armollisiin ja totisiin lupauksiin, 5. Mos. 4:29-31. 2. Mos. 34:6, 7. Ps. 50:15. 91:15, 16. 145:18-21. 103:11, 17. Dan. 9:4. Hos. 6:4, e. Matt. 18:19. Luuk. 11:9. Joh. 15:7. Rom. 4:20. 2. Kor. 1:20. 1. Joh. 3:22. 5:14, 15. Hebr. 10:23. (4) Jesuksen ansioon ja esirukoukseen, Rom. 8:31-34. 1 Joh. 2:1, 2. Hebr. 7:24, 25. 9:24. Niin myös Pyhän Hengen virkaan rukousta toimittaissa Rom. 8:15, 26. Gal. 4:6. (5) Sydämen uskoon ja luottamiseen, joka nämät kaikki epäilemättä itsellensä omistaa, Ps. 5:2, 3, 8. 6:9, 10. 17:6, 7. 10:13, 14, 17, 18. 42:6, 9, 12. Matt. 15:22, e. Mark. 9:23. Rom. 4:3, 9, 20- 22. 5:1, 2. 10:4, 9-13.

Uskollinen ja harras rukous tunkee taivaasen, Sir. 31:21. Ap.T. 10:4. Jon. 2:2, 3, 8. Val. v. 3:55. 2. Sam. 22:7. Tavoittaa usiasti enemmin kuin rukoillaan, 1. Kun. K. 3:11-13. 2. Kun. K. 20:2-6. Jes. 38:2, e. Saa voiton, 2. Mos. 17:11, e. 1. Sam. 17:45, e. 2. Kun. K. 6:17, e. 19:4, e. 20:3, 4, e. 2. Aika K. 32:20, e. Jes. 37:15, 16. Tekee ihmeitä, 1. Kun. K. 17:1. Jak. 5:17, 18. 2. Kun. K. 1:10, e. Jos. 10:12, 13. Tuom. 15:18, 19. 1. Kun. K. 13:6. 2. Kun. K. 20:11. Ap. T. 16:25, e.

Kehoittavaiset syyt rukoukseen. (1) Jumalan yksivakainen käsky, Ps. 50:15. Jes. 55:6. Matt, 7:7. 26:41. Luuk. 18:1, 21:36. Joh. 16:24. Rom. 12:12. Eph. 6:18. Phil. 4:6. 1. Tess. 5:17. 1. Tim. 2:1. Ps. 27:8. Hebr. 13:15. (2) Rukouksen otollisuus ja arvo, 1. Mos. 8:21. Ps. 141:2. 5:8. Kork. v. 2:14. 5. Mos. 4:7, 8. Ap. T. 10:4. Tob. 3:24, 25. (3) Rukouksen ja armon henki sitä varten saatu, Sak. 12:10. 2. Kor. 1:22. Gal. 4:6. Rom. 8:14. (4) Rukouksen voimallinen vaikutus, Jak. 5:16. Hebr. 11:33, e. Matt. 18:19. (5) Rukouksen moninkertainen hyödyllisyys, kuin on: Jumalan lempi ja armo, Job 33:26. Ps. 86:3-6. Armollinen syntein anteeksi antamus, Luuk. 18:14. 2. Aika K. 30:18-20, Ps. 51:4. Rangaistuksen lievitys, Hes. 22:30. Luuk. 21:36. Viisaus, San. l. 2:1-6. Jak. 1:5. 1. Kun. K. 3:12. Pyhän Hengen lahja, Luuk. 11:13. Sielun lohdutus, Jes. 38:2, 3, 17. Sielun vahvistus, Ps. 138:3. Eph. 3:14, 16. Terveys, Ps. 30:3. Jes. 38:21. Jak. 5:14, 15. Elämän pidennys, Ps. 21:5. 91:15, 16. Jes. 38:5. 5. Mos. 30:20. Uskon lisäämys, Luuk. 17:5. Mark. 9:24. Jumalallinen siunaus, Sir. 37:19. Tob. 4:20. 1. Mos. 32:26. Hos. 12:4. 1. Tim. 4:5. Suojelus, Ps. 109:4. 141:5. Ijankaikkinen autuus, Ap. T. 2:21. Rom. 10:13. Armollinen palkitsemus ja makso, Ps. 145:19. Niin myös

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu