Etsi:

Saarnavirka

SAARNAVIRKA: sen on kolmeyhteinen Jumala säätänyt ja asettanut, Ps. 68:12. 1. Kor. 12:28. 2. Kor. 5:18. Jer. 3:15. 23:4. Isä, Hebr. 1:1. Gal. 1:16. Poika, Matt. 10:1, 28:19. Mark. 16:15. Luuk. 9:1. Joh. 20:21. 1. Kor. 1:17. 4:1, 2. 2. Kor. 5:20. Eph. 4:11. Ja Pyhä Henki, Ap. T. 20:28. 1. Kor. 12:4-6. Voiman valita ja kutsua siihen on Jumala antanut ei jollekulle erinäiselle säädylle, vaan koko seurakunnalle, joka hengellisestä, maallisesta ja huoneellisesta säädystä yhdistetty on: ja koska tai vaan valtakunnan avaimet koko seurakunnalle ovat annetut, miksei myös voima kutsua siihen? Matt. 16:19. 18:18. Seurakunnan tulee myös koetella opettajat, opin ja henget, Matt. 7:15, Joh. 5:39. 10:27. Gal. 1:9. 1. Tess. 5:21. 1. Joh. 4:1. Päälliseksi, kutsutaan myös saarnamiehet seurakunnan palveliaksi, 1. Kor. 3:5. 2. Kor. 1:24. 1. Piet. 5:2, 3. 2. Kor. 4:5. Tämä kutsuminen osoitetaan myös esimerkeillä: Ap. T. 1:15, 21, 23, 26. 6:3, 5, 6. 14:23. 15:22. 1. Kor. 16:3. 2. Kor. 8:19. Pappein vihkimys tulee ainoastaan saarnaviralle, 1. Tim. 4:14. 2. Tim. 1:6. Tit. 1:5. 2. Tim. 2:2. Jokaisella saarnamiehellä pitää oleman laillinen ja säädyllinen kutsumisensa, Joh. 3:27. Rom. 10:15. Hebr. 5:4. Eph. 6:20. 1. Kor. 4:1. 2. Kor. 5:18. Gal. 4:14. Matt. 9:38. Jer. 23:21, 32. 27:15. Kutsuminen on kahtalainen: yksi ilman välikappaleita, joka tapahtui Jumalalta ilman ihmisten avuta: jonkakaltainen oli Moseksen, 2. Mos. 3:4. Elian 1. Kun. K. 17:2, 3. Apostolien, Matt. 4:19, 21. 9:9. Jes. 6:8, 9. Jeremian, Jer. 1:5. Jonka myös Jumala toisinansa ihmisten kautta eli arvan heittämisen kautta tietää antoi, 2. Mos. 4:14. Elisassa, 1. Kun. K. 19:13, 19. Mattiaksessa, Ap. T 1:26. Toinen tapahtuu välikappalten kautta, kuin Jumala ihmisten kautta jonkun saamavirkaan kutsuu, Tit. 1:5. 2. Tim. 1:6. 2:2. 1. Tim. 3:1. Tämä välikappaleellinen kutsuminen, vaikkei se ole yhden arvoinen välikappaleettoman kanssa, pitää se kuitenkin laillisna ja jumalallisna pidettämän, Ap. T. 20:28. Eph. 4:11, 12. 1. Kor. 12:28. Timoteus oli välikappaleellisesti kutsuttu, kuitenkin oli hänen virkansa autuaaksi tekeväinen, 1. Tim. 4:16. Paavali oli ilman välikappaleita, Apollo välikappalten kautta kutsuttu: molempain kanssa oli Jumala virassa, 1. Kor. 3:6, 8. Saarnaviralle on päästöavain uskottu: ja on se, että saarnamies, ei omasta voimasta ja vallasta, vaan siitä vallasta, jonka Jumala vapaasta tahdosta saarnaviralle armollisesti antanut on, ei itse puolestansa, vaan Jumalan puolesta ilmoittaa armollisen syntein anteeksi antamisen, vieläpä sen, kuitenkin palvelevaisesti, välikappaleena, palvelusvirkansa puolesta, ei kaikille yhteisesti, vaan katuvaisille ja uskovaisille itse työssä jakaa, antaa sovittaa ja omistaa, niin että saarnaviran toimitus tässä asiassa ei ole paljas ihmisellinen, Jumalan toimituksesta eroitettu, vaan kokonansa jumalallinen, aivan yksi jumalallisen toimituksen kanssa: niin että saarnaviralla on yhtäläinen päästö-avain Jumalan kanssa, on myös yhtäläinen päästö, joka tapahtuu maan päällä ja taivaassa, Matt. 16:19. 18:18. Joh, 20:22, 23. Esimerkki: 2. Sam. 12:13. (sovita tähän Matt. 9:2. Luuk. 7:48).

Niinkuin päästö taivaassa tapahtuu itse työssä ja totuudessa, juuri niin on myös laita sen päästämisen kanssa, joka saarnaviralta maan päällä tapahtuu; joka osoitetaan usiammista jumalallisista toimituksista, jotka Raamatussa saarnaviralle itse työssä omistetaan; niin että saarnaviran on palvelevaisena välikappaleena senkaltaisiin jumalallisiin toimituksiin Jumala asettanut Dan. 12:3. Luuk. 1:16, 77. Ap. T. 26:18. 1. Kor. 4:15. 9:1. Gal. 4:19. Phi- lem. v. 10. 2. Kor. 5:18-20. Rom. 11:14. 1. Tim. 4:16. Sitoavain, katso Panna, on senkaltainen valta, jolla katumattomille synnit pidätetään, ja he syntiinsä sidotuksi tulevat, Joh. 20:23. Matt. 18:18, Sitä älköön harjoitettako kaikkia syntisiä vastaan yhteisesti, 1. Kun. K. 8:46. Rom. 3:23. vaan senkaltaisia vastaan, jotka edellä käyneen tarkan opettamisen, neuvomisen ja varoituksen jälkeen ovat vastahakoiset parannusta tekemään, Matt. 18:15-17.

Saarnaviran hedelmä, vaikutus ja tarkoitus on ihmisten ijankaikkinen autuus Eph. 4:11-13. Ap.T. 26:18. 11:14. 1. Tim. 4:16. 1. Kor. 1:21. Saarnamiesten moninaiset nimet: he kutsutaan palveliaksi, 1. Kor. 3:5. 4:1. Gal. 1:10. Kol. 1:25. Pispaksi, Ap. T. 20:28. Huoneenhaltiaksi, 1. Kor. 4:1. Apulaiseksi, 1. Kor. 3:9. 2. Kor. 6:1. Työväeksi, Matt. 9:38. Kalamieheksi, Matt. 4:19. Paimeneksi, Eph. 4:11. 1. Piet. 5:2. Käskyläiseksi, 2. Kor. 5:20. Peltomieheksi, 1. Kor. 3:6. Rakentajaksi, 1. Kor. 3:10. Imettäjiksi, 1. Tess. 2:7. Enkeliksi, Hagg. 1:13. Mal. 2:7. Jes. 33:7. Maan suolaksi, Matt. 5:13. Isiksi, 1. Tess. 2:11. Vartiaksi, Jer. 6:17. Hes. 3:17. Jes. 56:10. 62:6. Saarnamiehille on luvallinen julkisesti nuhdella ja nimittää eriseuraisi; Esimerkit: Matt. 15:14. 16:6. 23:13. Ap. T. 13:10. 2. Kor. 11:13-15. Phil. 3:2. 1. Tim. 1:20. 5:20. 2. Tim. 2:17. Ilm. K. 2:6, 15, 20. Tit. 2:15. Ylönpalttinen lukemus vaivaa ruumista, Saarn. 12:12. Oikiat saarnamiehet saarnaavat vaikka paljo hukkaan, Jes. 42:20. 49:4. Varoittavat uskollisesti kansaa, Hes. 3:17. 33:7. Ovat kaikille kaikiksi, että he muutamatkin voittaisivat, 1. Kor. 9:19-22. Eivät etsi omaansa, Phil. 2:21. 1. Kor. 10:24. Rankaisevat hyvällä ja sopimattomalla ajalla, 2. Tim, 4:2. 2:24, 25. Siviästi ja hiljaisuudella, Sir. 10:6. 1. Tess. 2:6, 7. 2. Tim. 2:24. Täydellä todella, Tit. 1:13. 2:15. 2. Tim. 5:20. Ottavat vaarin itsestänsä ja kaikesta laumasta, Ap. T. 20:28. Valistavat jumalisella ja pyhällä elämällä 2. Kor. 6:3-6. 1. Tim. 1:18, 19. 4:8, 12. 6:11. 2. Tim. 2:15, 22. Tit. 2:7, 8. 1. Piet. 5:3. Harjoittavat nuhdellus- ja lohdutusvirkaa kunkin tilan jälkeen, 2. Tim. 3:16. Hes. 3:16, e. 2. Kor. 1:4. 1. Tess. 5:14. Hes. 34:4. Ilm. K. 3:2. Ei ole pelkurit, Hes. 2:6. Ei pyydä kelvata ihmisille, Gal. 1:10. Miik. 2:11. Rippuvat Jumalassa, Jer. 15:19-21. Pysyvät Jumalan sanassa, Tit. 1:9. Jer. 23:22. Toimittavat virkansa täydellisesti, 2. Tim. 4:5. Ehkä usiasti huokauksella Hebr. 13:17. Perustavat opetuksensa Raamatulla, Sir. 39:11. Ovat kahdenkertaisesti kunnioittaa mahdolliset, 1. Tim. 5:17. Rukoilevat uskollisesti sanankuuliainsa edestä, 1. Sam. 12:23. Esimerkit siihen: Moses, 2. Mos. 32:11. 5. Mos. 9:18. Aaron, 4. Mos. 16:46. Jesaias, Jes. 63:16. Daniel, Dan. 9:17. Kristus Joh. 17:20. Apostolit, 2. Kor. 13:7. Eph. 1:16, e. 3:14, e. Phil. 1:3. Mitä oikian opettajan tulee tietää ja toimittaa, Sir. 39:1- 6. Heidän saarnansa ei pidä oleman kaunistetuissa sanoissa, 1. Kor. 1:17. 2:4-13. Väärät saarnamiehet saarnaavat Kristusta kateudesta, Phil. 1:15- 17. Ruan tähden, Miik. 3:5. Hes. 13:19. Kansan ulos maakunnasta, Val. v. 2:14. Saattavat sillä kansan syntiä tekemään, Jes. 29:21. Saarnaavat unia, Jer. 23:16, 25, 27, 28, 32.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu