Etsi:

Sabbati

SABBATI: (1) juudalaisten Sabbatista: Koska Jumala seitsemäntenä päivänä, nimittäin lauvantaina, lepäsi luomisen työstä, niin tuli se Jumalalta siunatuksi ja pyhitetyksi, olemaan suuri sabbati eli lepopäivä, 1. Mos. 2:2, 3. 2. Mos. 16:28, 29. 20:8-11. 35:2. 5. Mos. 5:12-15. Ja ijankaikkinen merkki ja liitto Jumalan ja Israelin välillä, 2. Mos. 31:13, 16, 17. Hes. 20:12, 20. Sabbati pitää pyhitettämän Jumalan majesteetillisen käskyn tähden 2. Mos. 20:8. 31:13-16. 35:1, 2. 3. Mos. 26:2. 5. Mos. 5:12, 15. Hes. 20:19, 20. Sentähden kutsutaan se Jumalan sabbatiksi ja Herran pyhäksi levoksi: niin myös tarkoitussyyn tähden, jonkatähden Jumala sabbatin on asettanut; nimittäin, ei ainoastansa itse tähtensä, mutta myös erinomattain ihmisen hyödytyksen tähden, Mark. 2:27. 2. Mos. 20:10. 5. Mos. 5:14. Niin myös sentähden, että sabbati pitää oleman Juudan kansalle muistoksi, osittain edesmenneesta hyvästä, kuin oli luominen ja johdatus ulos Egyptistä, 2. Mos. 20:8, 11. 5. Mos. 5:15. Osittain myös muistutus saapuvilla olevasta hyvästä, että he lepäisivät omasta työstänsä ja antaisivat jumalan pitää työnsä ja leponsa heissä, Jes. 56:2, 4-7. 58:13, 14. Hebr. 4:1, 10. Vihdoin piti se myös oleman muistutus tulevaiseen hyvään, joka on ijankaikkinen sabbati ja lepo taivaassa, Jes, 66:23. Hebr. 4:6, 9. Jes. 57:2. Ilm. K. 14:13. Jumalan armollinen lupaus pitää meitä kehoittaman sabbatin pyhittämiseen, 3. Mos. 26:2, 4. Jes. 56:2-7. Jer. 17:24-26. Ja Jumalan ankara uhkaus pitää meitä sabbatin rikkomisesta peljättämän, 2. Mos. 31:14, 15. 35:2. Am. 8:5, 7, 8 10- 12. Jer. 17:27. Se on Jumalan vihan tuli, Hes. 20:47. 22:21. Armollisen palkitsemisen esimerkit: 2. Mos. 16:24, 29. Neh. 13:15, 22. Rangaistus-esimerkit: 2. Mos. 16:17. 4. Mos. 15:35. 2. Aika K. 36:17-21. Neh. 13:18. Hes. 20:13, 15, 16, 25, 26.

(2) Kristinuskovaisten sabbatista. Juudalaisten sabbatin seremonialliseen pitämiseen emme ole enää Uud. Test. sidotut Kol. 2:16, 17. Gal. 4:10, 11. Hebr. 10:1. Rom. 14:5, 6. V. Test. sabbatina ei tohdittu mennä ulos huoneesta, 2. Mos. 16:29. Ei yhtään tulta virittää, 2. Mos. 35:3. Ei yhtään kuormaa kantaa, Jer. 17:22. Ei jotakin kalua eli elatusta koota, Neh. 10:31. Mutta Uud. Testamentissa on meillä Jesuksen kautta, joka on sabbatin Herra, Matt. 12:8. suurempi vapaus: me saamme kristittyin sabbatin päivänä hätätilassa vaeltaa, ja senkaltaisia rakkauden töitä tehdä, jotka hädässä olevan lähimmäisemme hyväksi ja Jumalan palveluksen edistämiseksi tulevat, Matt. 12:1, e. Luuk. 13:14-17. 14:3- 5. Matt. 3:4. Joh. 7:21-23. Juudalaisten sabbatin siaan ovat apostolit kristillisestä vapaudesta asettaneet ensimmäisen päivän viikossa kristittyin sabbati-päiväksi, jonka heidän pitämän ja pyhittämän pitää, Ap. T. 20:7. 1. Kor. 16:2. Joka myös Herran päiväksi kutsutaan, Ilm. K. 1:10. Syy tähän apostoliseen asetukseen on enimmiten Jesuksen Kristuksen ylösnousemus sinä päivänä, Matt. 28:1. Mark. 16:1, e. Luuk. 24:1, e. Sunnuntain ehtoona antoi Jesus käskyn opetuslapsillensa saarnavirasta, Joh. 20:19, 22, 23. Sunnuntaina vuodatettiin Pyhä Henki apostolien päälle, Ap. T. 2:1. Sunnuntaina aljettiin luominen, ja eroitettiin vaikeus pimeydestä, 1. Mos. 1:4. Sunnuntaina putosi manna taivaasta, 2. Mos. 16:13.*

Sisällisestä hengellisestä sielun Sabbatista: Ilman sitä ei Moseksen, eikä kristittyin sabbati taitanut oikein pyhitetyksi tulla. Se on kaikesta lihallisesta ja synnillisestä menosta luopuminen, ja jumalisten ja kristillisten toimitusten ja tekoin harjoittaminen, Jes. 56:2. 58:13. Hebr. 4:10. niin myös sielun halu ja lepo Jumalassa ja Jumalan sielussa, Ps. 9:3, 37:4. 10:17. 43:4. 52:9, 10. 63:6. 73:25-28. 132:13, 14. Joh. 14:21, 23. 15:4, 5. Jes. 26:8. 2. Kor. 6:16-18. Ja myös sydämellinen ikävöiminen taivaallisen sabbatin ja levon perään, Hebr. 4:3, 8, 9. 2. Kor. 5:1, e. Rom. 8:23. Ps. 42:2, 3. Jes. 66:23.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu