Etsi:

Sana

SANA, Jumalan sana: Sen alku on Jumala, 2. Tim. 3:16. 2. Piet. 1:20, 21. Hos. 12:10. Sen verratoin hyödytys, 2. Tim. 3:16, 17. Rom 15:4. Ps. 23:4. 94:19. 119:50, 92. Jer. 15:16. Se iloittaa, Ps. 19:9. Vaikuttaa uskon, Rom. 10:17. Joh. 17:20. 20:31. On voima autuuteen, Rom. 1:16. 2. Tim. 3:15. Taitaa autuaaksi tehdä, Jak. 1:21. 1. Kor. 1:18, 21. 15:2. 1. Tim. 4:16. Pysyy ijankaikkisesti, Jes. 40:8. 51:6. 54:10. Ps. 119:89. Matt. 24:35. Ps. 33:11. 117:2. Matt. 5:18. Luuk. 16:17. 1. Piet. 1:25. Ei järky ikänänsä, 4. Mos. 23:19. On hedelmällinen, Jes. 55:10, 11. Matt. 13:23. Kol. 1:6. Elävä, voimallinen ja vaikuttavainen, 1. Mos. 1:3, e. Ps. 33:9. Job 38:10, 11. Matt. 8:13, 26. Mark. 1:27. Luuk. 5:13, 24. Matt. 4:4. Ap. T. 2:37. 5:33. 24:25. Hebr. 4:12. Joh. 6:63. Eph. 6:17. Jer. 23:29. On sielun ruoka, 5. Mos. 8:3. Matt. 4:4. Viis. 16:26. Jer 15:16. Hes. 3:3. On valkeus ja kynttilä, Ps. 119:105. San. l. 6:23. Ps. 36:10. 2. Piet. 1:19. On ojennusnuoramme, Ps. 119:9. 19:5. Gal. 6:16, Phil. 3:16. Jes. 8:19, 20. Ei salli lisäämistä eli vähentämistä, 5. Mos. 4:2. 12:32. San. l. 30:5, 6. Gal. 3:10. Ilm. K. 22:18, 19. Ei pidä poikkeaman siitä kummallekaan puolelle, 5. Mos. 28:14. Jos. 1:7. 23:6. San. l. 4:27. Jes. 30:21. 5. Mos. 5:32. Ei ainoastaan sitä kuuleman, vaan myös tekemän, 5. Mos. 5:1, 27. 6:1. 27:26. 31:12. Jes. 29:13. Hes. 33:31. Matt. 7:21, 24. 28:20. Luuk. 6:47. 11:28. 12:47. Joh. 13:17. Hebr. 4:2. Jak. 1:22. Rom. 2:13. Siitä itse oppiman ja muille opettaman Herran pelkoa, 5. Mos. 17:18, 19. 31:11-13. Jos. 1:8. Esimerkit: Abraham, 1. Mos. 18:19. 5. Mos. 6:6. David, Ps. 78:2-7. Ja sitä aina pitämän silmäinsä edessä ja muistossa, 4. Mos. 15:39. 5. Mos. 6:6, 16. 11:18. Ps. 1:2. San. l. 3:1. 4:1, 20. Ps. 119:11, 16, 36, 38. Pitää oikein jaettaman, 2. Tim. 2:15. Oikein saarnattaman, Gal. 1:8, 9. Jer. 23:28. Ei sekoitettaman ihmisten käskyillä, Jes. 29:13. Pitää runsaasti asuman meidän seassamme, Kol. 3:16. Sen puutteessa joutuu kansa eksyksiin, San. l. 29:18. Esimerkit: 1. Sam. 3:1. 2. Kun. K. 22:8. Jumalan sanan ylönkatsojista ja niiden rangaistuksesta, 5. Mos. 28:15, e. 1. Kun. K. 13:4. San. l. 1:24,* 28:9. Jes. 30:9-14. 65:11. 12. 66:4. Jer. 5:12-14. 7:13, 14. 18:9-12. 19:15. 25:4, e. Hes. 33:30-33. Matt. 10:14, 15. 11:20-24. Luuk. 10:10, e. Ap. T. 13:46. 18:6. Rom. 1:21, 28, 30. 2. Tess. 2:11, 12. Hebr. 2:1-3. Jer. 20:7, 8.

Vaari pitää otettaman, kuinka Jumalan sanaa tulee kuulla ja lukea, Luuk. 8:18. Mark. 4:24. nimittäin usiasti ja jokapäivä, Joh. 1:8. Kol. 3:16. Ps. 1:2. Joh. 5:39 Ap. T. 17:11. Vaarin ottamisella ja perään ajattelemisella, Matt. 24:15. Hebr. 2:1. Matt. 13:19, 23. Luuk. 2:51. 8:15. 11:28. Ilm. K. 2:7. Jumalisesti ja tottelevaisesti, 2. Kor. 10:5. Rom. 1:15. Jak. 1:21-23 Nöyryydellä ja kunnioittamisella, niinkuin Jumalan omaa sanaa, 5. Mos. 32:1. Jes. 1:2. Hos. 12:9, 10. Hagg. 1:12. 1. Tess. 1:5, 6. 1. Tess. 2:13. Hartaasti ja uskollisesti rukoileman hengessä ja totuudessa Pyhän Hengen valistusta, Rom. 12:11. Luuk. 11:13. Jak. 1:5. Esimerkit: David, Ps. 119:10, 12, 18, 19, 27, 33, 34, 66, 68, 73, 108, 124, 130, 135, 144, 169, 171. Viis. 9:10.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu