Etsi:

Seurakunta

SEURAKUNTA: Uud. Test. seurakunta kustutaan Katholiseksi (yhteiseksi) sentähden, ettei se ole sidottu vissiin kansaan ja paikkaan, niinkuin Juudan seurakunta Vanhassa Test., joka ainoastansa Kristuksen tulemiseen asti piti oleman; vaan pitää ulottuman kaikkiin aikoihin maailman loppuun asti, Matt. 28:19. Mark. 16:15. Joh. 4:21, 23. Ps. 19:4, 5. Jes. 11:10.

Tämän nimen omistaa Paavin lahkokunta itsellensä sopimattomasti, sillä ei hänellä ole Herran kristillistä oppia, joka on siemen, josta kristillinen seurakunta kasvaa ylös, Luuk. 8:11. 1. Piet. 1:23.

Kristillisen seurakunnan säätäjä on kolmeyhteinen Jumala, Isä, Eph. 1:3, 4. Joka hengellisen morsiamen kanssa teki häät Pojallensa, Matt. 22:2. Poika, jolle morsian kihlataan, 2. Kor. 11:2. Joka myös sen verellänsä lunastanut on, Ap. T. 20:28. Jonka tähden hän kutsuu sen omaksi seurakunnaksensa, Matt. 16:18. Pyhä Henki, joka hengellisen morsiamen sanan ja sakramentin kautta kutsuu, puhdistaa ja pyhittää, Joh. 3:5. Eph. 5:27. Ilm. K. 21:2. Ja on se pantti, joka morsiamelle vakuutuksen merkiksi annetaan, Eph. 1:14. Rom. 8:15, Gal. 4:6. 2. Tim. 1:7. Ja hänen tykönänsä on ijankaikkisesti pysyvä, Joh. 14:16, 17. Kehoittavainen syy, jonka tähden Jumala ihmisten sukukunnasta kristillisen seurakunnan koota tahtoi, on sekä ulkonainen: nimittäin, ihmisen suuri viheljäisyys, ja Kristuksen kallis ansio, 2. Tim. 1:9. 1. Kor. 1:4, 1. Tim. 2:6. että sisällinen: Jumalan sula armo ja laupius, 2. Tim. 1:9. Tit. 3:4-7. Ne, joiden kautta Jumala tässä työtä tekee, ovat Jumalan sanan palveliat, Matt. 22:3. Luuk. 14:16. 1. Kor. 3:5, 9. 4:1. 2. Kor. 5:20. Eph. 4:11, 12. Ilm. K. 19:9. Välikappaleet, joilla ja joiden kautta kokous tapahtuu, on sana ja pyhät sakramentit, Matt. 28:19, 20. Eph. 2:20, 21. Kristillisen seurakunnan tarkoitus-syy: Jumalan kiitos ja ylistys, Eph. 1:11, 12. Ja ihmisten kääntymys ja autuus, 1. Piet. 2:6, 10. Jes. 8:14. 28:16. Rom. 10:11. 9:33. Matt. 21:42.

Kuinka moninainen kristillinen seurakunta on? Sotivainen maan päällä, 1. Tim. 1:18, 19. 2. Tim. 4:7, 8. 1. Kor. 9:24- 26. 2. Kor. 7:5. Ja riemuitsevainen taivaassa, Ilm. K. 12:10. 5:12. Molemmista, niinkuin yhdestä joukosta ja yhdestä seurakunnasta, puhutaan, Hebr. 12:22, 23. Sotivainen seurakunta on joko yhteinen, joka kaiken maailman ympäri ulottuu; josta puhutaan, Matt. 16:18. Eph. 1:22. 5:24-27. Kol. 1:18. 1. Tim. 3:15. taikka erinäinen, yhden ja toisen paikkakunnan puolesta, Ap. T. 2:47. 4:32. Rom. 1:7. 1. Kor. 1:2. Gal. 1:2. Eph. 1:1. Ilm. K. 1:4, e. Yksi ainoa kristinuskovaisten perhekunta kutsutaan myös U. T. kolme kertaa Jumalan seurakunnaksi, Rom. 16:5. Kol. 4:15. Philem. v. 2.

Vaikka nyt yhteinen seurakunta, johonka myös kaikki erinäiset seurakunnat suljetaan, on ainoastaan yksi ainoa seurakunta, Rom. 12:5, 1. Kor. 12:27. Eph. 4:3-6. 3:15. 2. Tim. 1:19. Kuitenkin taidetaan sitä, ilman sen yksinäisyyden kieltämätä, tutkistella, niinkuin se olisi näkyväinen ja näkymätöin. Koska kristillinen seurakunta niin kirjoitetaan, ettei kaikkia sen ominaisuuksia taideta näkyväiselle seurakunnalle omistaa; niin on näkyväisen seurakunnan sivussa myös näkymätöin seurakunta, Rom. 2:28, 29. 1. Piet. 3:4. Ps. 45:14. Kork. v. 4:1, 7, 9-12. 7:1. Luuk. 17:20, 21.

Kristus on seurakunnan pää, ja seurakunta hänen hengellinen ruumiinsa: niinkuin nyt pää on näkymätöin, niin ovat myös sen totiset jäsenet, Eph. 1:22, 23. 1. Kor. 12:12-14, 27. 1. Piet. 1:8.

Jumala ainoastaan tuntee totiset ja elävät seurakunnan jäsenet: niin on siis niitten näkyväisten sivussa myös näkymättömiä, joita ei ihmiset taida tuntea, 1. Kun. K. 19:10, 14, 18. 1. Sam. 16:7. Ps. 7:10. Jer. 11:20. 1. Tim. 2:19.

Niinkuin yhdistys uskon kautta Kristuksen kanssa on näkymätöin, niin on myös ulkonaisen näkyväisen seurakunnan sivussa myös sisällinen näkymätöin, Eph. 3:17. oikia seurakunta on hengellinen, 1. Piet. 2:5. Yhteinen näkyväinen seurakunta kutsutaan näkyväiseksi, ei ihmisten puolesta, vaan näkyväisen jumalan-palveluksen puolesta, jota siinä harjoitetaan: tästä puhutaan, Matt. 18:16. Ap. T. 5:11. Rom. 16:1, 2.

Yhteiseen näkyväiseen seurakuntaan luetaan ensisti kaikki, jotka ilman eroitusta Jumalan valtakuntaan kutsutut ovat, Matt. 20:16. Jes. 11:10-12. Ap. T. 10:35. Gal. 3:28. Sitte kaikki ne, jotka ulkonaisen muodon puolesta kuulevat Jumalan sanaa, ja Kristuksen asetuksen jälkeen nauttivat sakramentteja; joiden seassa kuitenkin löydetään monta pahaa, uskotointa ja ulkokullaista, 1. Kor. 11:19. 1. Tim. 4:1. I. Joh. 2:18, 19. Tämä selitetään vertauksella verkosta, Matt. 13:47, e. Pellosta, Matt. 13:37-39. Häistä, Matt. 22:11, 12. Esimerkeillä: Ap. T. 8:13. 2. Tim. 4:10. Mutta itse työssä ja totuudessa ovat näkyväisen seurakunnan oikiat ja omat jäsenet ne uskovaiset ainoastansa, jotka uskon kautta Kristuksen kanssa yhdistetyt ovat, Eph. 3:17. 1. Kor. 6:17. Joh. 1:12. 15:2, 3, 4, e. Gal. 2:20. 3:26. Ja ei semmoiset, jotka uskon kadottaneet ovat väärän opin kautta, 1. Tim. 1:19, 20. 2. Tim. 2:17, 18. Gal. 5:4. 2. Joh. v. 10. Rom. 11:20. Ja pahan elämän kautta, 1. Kor. 5:4, 5. Katuvaisia pitää kuitenkin kärsittämän, Gal. 6:1. Rom. 11:23. Yhteinen näkymätön seurakunta kutsutaan näkymättömäksi, ei niin ymmärtäin, kuin ihmiset, jotka siinä ovat, olisivat näkymättömät, vaan näkymättömän uskon ja yhdistyksen tähden Kristuksen kanssa: tämä on erinomattain se oikia kristillinen seurakunta, johon kuuluvat ainoastansa totiset, pyhät ja oikein uskovaiset, niin myös kaikki valitut elävät jäseninä siinä. Sentähden se nimitetään Kristuksen hengelliseksi ruumiiksi, jonka hengellinen pää on Kristus itse, Rom. 12:5. 1. Kor. 10:17. 12:12, 13, 27. Eph. 1:23. 4:16. Kol. 1:18. 2:19. Kristuksen lammashuoneeksi, Joh. 10:1. Ja oikiat kristityt Kristuksen hengellisiksi lampaiksi, Joh. 10:27, 28. Syntyneiksi Jumalasta, Joh. 1:13. Hengeksi hengestä, Joh. 3:6. Joissa myös vaikuttaa Pyhä Henki, ja ovat Jumalan perilliset, Rom. 8:14, 17. Sentähden omistaa myös Jumalan sana sille senkaltaiset kunnianimet ja ominaisuudet, joita koko kutsutulle joukolle, jossa pahat ja hyvät ovat, ei taideta lukea, Matt. 13:24, 25, 37, 38, 47, 49. Sillä se kutsutaan Kristuksen morsiameksi, Kork. v. 4:8, 9. Jes. 61:10. Hos. 2:19, 20. Joh. 3:29. Ilm. K. 21:2, 9. Puhtaaksi neitseeksi, 2. Kor. 11:2. Yhdeksi lihaksi Kristuksen kanssa, Eph. 5:30. Elävän Jumalan huoneeksi, 1. Tim. 3:15. Hengelliseksi huoneeksi, 1. Piet. 2:5. Raketuksi profetain ja apostolien perustuksen päälle, Eph. 2:20, 21.

Seurakunnan oikiat ominaisuudet: (1) Puhtaus on erinomattain se puhtaus, joka Kristukselta tulee, Eph. 5:26, 27. Jes. 61:10. Rom. 8:1. Meidän omamme on saastainen, Jes. 64:6. (2) Yhteys uskossa ja autuaaksi tekeväisessä opissa: että Kristillinen seurakunta on oikia pyhäin ja oikein uskovaisten seurakunta, Joh. 17:21-23. Ap. T. 15:11. 1. Kor. 1:10, 11. 3:11. Eph. 4:3-5. Phil. 1:27. 3:16. Joh. 9:10, 11. Kuitenkin maailmalle rangaistukseksi, Joh. 3:19. 2. Tess. 2:11, 12. niin myös oikiain kristittyin koetukseksi, 1. Kor. 11:19. sallii Jumala vanhurskaasta tuomiostansa, perkeleen ja hänen asettensa kautta, riitoja ja eriseuroja nostaa, Matt. 13:37, 38 e. 1. Tim. 4:1. Luuk. 2:34. Ap. T. 20:29, 30. Erinomattain viimeisillä maailman ajoilla, Ilm. K. 12:12. Matt. 24:24. 2. Tim. 3:1. Osoitetaan esimerkeillä ensimäisestä kristillisestä seurakunnasta: Ap. T. 8:18, e. 15:2, e. Ilm. K. 2:6, 9, 13, 15, 20. (3) Seurakunnan vissi seisovainen totuus, niin myös pysyväisyys. Koko yhteinen ja näkymätöin seurakunta ei taida eksyä totisessa uskossa ja perustavaisissa uskon kappaleissa, ei myös tässä maailmassa perikatoon tulla; muutoin olis Kristus ilman valtakuntaa, pää ilman ruumista ja jäseniä, ylkä ilman morsianta tässä maailmassa: se osoitetaan, Matt. 16:18. 28:20. Jes. 54:10. 59:21. Jer. 33:15, e. Dan. 2:44. Jumala pitää tallella itsellensä kaikkina aikoina pyhän siemenen oikein uskovaisista, 1. Kun. K. 19:14, 18. Jonka jumala yksin tuntee, 2. Tim. 2:19. Yhteinen näkyväinen seurakunta taitaa tässä maailmassa niin kauvas hävitä, että julkinen jumalanpalvelus lakkaa ja ainoastansa salaiset Kristuksen opetuslapset ovat käsillä, Joh. 3:1, 2. 19:38. Taidetaan osoittaa siitä, mikä Antikristuksen ajalla on tapahtuva, Ilm. K. 12:6, 13, 14. 13:3, 4, 7. 14:8. 17:2, 15. 18:3. Osoitetaan myös esimerkeillä, 1. Kun. K. 19:14. Dan. 3:12. Yhteinen näkyväinen seurakunta taitaa niinkin eksyä totisesta uskosta ja opista, että hän julkisesti opettaa vahingollisia erhehdyksiä, eikä pidä puhdasta ja vilpitöintä jumalanpalvelusta, koska ei hän tando Jumalan Hengen hallitusta, 1. Mos. 6:3. Rom. 8:14. Hylkää sanan, San. l. 13:13. Jer. 8:9. 23:22, 36. Joh. 8:47. Ja katsoo ylön yljän äänen, Joh. 10:4, 27, 28. San. l. 24, 25. Erinäiset seurakunnat taitavat, niinkuin esimerkit Vanh. ja U. Test. yltäkyllin osoittavat, totisesta uskosta eksyä, ja kokonansa tässä maailmassa perikatoon tulla, Matt. 24:23, 24. 1. Tim. 4:1. 2. Tess. 2:3. Matt. 7:15. Ap. T. 20:29, 30. 2. Kor. 11:2, 3. Gal. 1:6. 4:9. Koska näkymätöin seurakunta, joka näkyväisesti käsitetään, on ainoastansa Jumalalle tuttu, 2. Tim. 2:19, niin kysytään näkyväisestä, kuka oikia ja totinen ollee, ja millä tuntomerkeillä hän väärin uskovaisesta eroitetaan? Vastaus: ei taideta vissimpiä ja epäilemättömämpiä tuntomerkkejä antaa, kuin evankeliumin puhdas saarnaaminen, ja sakramenttein oikia harjoitus ja nautinto, Kristuksen asetuksen jälkeen, joka osoitetaan: (1) Oikian näkyväisen seurakunnan muodosta, Joh. 8:31, 37. 10:27. 14:23. (2) Välikappaleesta, jonka kautta seurakunta kootaan, istutetaan, synnytetään ja kasvaa, joka on sana ja pyhät sakramentit, Luuk. 8:11. 1. Piet. 1:23. 1. Kor. 4:15. Tit. 3:5. Joh. 3:5. Matt. 28:19. Rom. 10:14. (3) Siitä myös, että oikein uskovaiset ja väärin uskovaiset siten tulevat eroitetuksi, Joh. 8:31, 47. 10:27, Matt. 7:15, 16. (4) Sen kautta myös V. T. Israelin seurakunta väärin uskovaisesta eroitettiin, 5. Mos. 4:6. Ps. 147:19, 20. 2. Mos. 17:10, 11. 2. Mos. 12:48. Useammasta tuntomerkistä emme tarvitse huolia: ei vanhuudesta; satanan valtakunta on kyllä vanha, kuitenkin on Kristuksen seurakunta vanhempi, perustettu ensimäisessä saarnassa, 1. Mos. 3:15. Ei suuruudesta ja avaruudesta, Luuk. 12:32. Väärin uskovaisten on tosin aina suurempi, Ilm. K. 13:3, 7. 14:8. 17:2, 15. 18:3. kuin Kristuksen oikein uskovainen seurakunta, Ilm. K. 12:6. Matt. 24:24. Luuk. 18:8. Ei myöskään ihmetöistä, Matt. 24:24, e. 2. Tess. 2:9. Ilm. K. 13:13, 14. 1. Kor. 14:22.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu