Etsi:

Sopivaisuus

SOPIVAISUUS on kristittyin ominaisuus, Matt. 5:24-26, Sir. 28:2-4, 8, 13, 14. Mark. 11:25. Matt. 6:14. Eph. 4:26, 31, 32. Kehoittavaiset syyt sopivaisuuteen: (1) Jumalan ankara käsky, 3. Mos. 19:17, 18. Luuk. 6:27, 28. 17:3, 4. Kol. 3:13. (2) Taivaallisen Isän esimerkki: Matt. 5:43-47. 18:22, 23, 32, 33. Eph. 4:32. 2. Mos. 34:6. 4. Mos. 14:18. Ps. 103:8-13. Miik. 7:18, 19. (3) Jesuksen Kristuksen esimerkki: Kol. 3:13. Luuk. 23:24. Joh. 13:15, 16. (4) Itse tarpeellisuus saada armollista anteeksi antamusta, 4. Mos. 5:6, 7. Sir. 28:2-8. Matt. 6:12, 14, 15. Mark. 11:25. Luuk. 6:37. (5) Sopimattomuuden julmuus, Rom. 1:31. Tit. 3:3. 1. Joh. 3:14, 15. 2:9-11. Saarn. 7:10. (6) Meidän kuolevaisuutemme tutkiminen, Sir. 28:6. Matt. 5:25, 26. (7) Sopimattomuus estää rukouksen, Mark. 11:25. 1. Tim. 2:8.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu