Etsi:

Synti (2)

PERISYNNISTÄ, KATSO MYÖS HIMO.

Kuin ensimäiset esivanhempamme syntiin lankesivat, niin tuli koko heidän luontonsa niin peräti synnillä myrkytetyksi, että he sekä synnin, että turmellun luonnon kaikille jälkeentu-levaisillensa perinnöksi saattivat: senkaltainen osoitetaan olevan, 1. Mos. 5:3. 6:5. 8:21. Job 14:4. Ps. 14:2, 3. 51:7. 58:4. Jes. 48:8. Joh. 3:5, 6. Rom. 5:14. Eph. 2:3. Ja niin on ihminen (Herra Jeesus eroitettuna, Hebr. 4:15) luonnostansa ja syntymisensä kautta, perisynnin myrkyttämä, sillä että me kaikki olemme tulleet syntisistä vanhemmista, Job 15:14-16. sovita tähän Matt. 7:18. Ja niin ovat kaikki ihmiset Adamin lankeemuksen kautta tulleet syntiseksi, 1. Tim. 2:14. Rom. 5:12, 15, 16, 18. Synnissä siinneet ja syntyneet, Ps. 51:7. Ja niin luonnosta suljetut ulos taivaan Jumalan valtakunnasta, Joh. 3:5, 6. 1. Kor. 15:50. Jumalan vihan ja armottomuuden, Rom. 1:18. Eph. 2:3. Kuoleman ja kadotuksen alainen luonnosta, Rom. 6:23. 5:14. Ja alttiit tekosynnin harjoitukseen, Matt. 15:19.

Kaikki ihmiset, jotka Adamista tulleet ovat, Rom. 5:12, 18. 3:23. Ps. 14:3. ja koko ihminen, ei mitään hänessä eroitettuna, on kyllä perisynnin kautta turmeltu, Job 14:4. Ps. 51:7. Matt. 5:29. 18:8. Joh. 3:5, 6. Rom. 6:12, 13. 7:24. Mutta enimmitten ihmisen sielu, ja mitä siinä on, 1. Mos. 6:5. 8:21. 1. Kor. 2:14. Eph. 4:18. 5:8. Ei kuitenkaan ole perisynti ihmisen luontoa olennollisesti muuttanut; ei myös se ole ihmisen olento, vaan tilallisesti tapahtunut asia, joka asuu ja riippuu ihmisessä, Rom. 7:17-21. Ottaa hänen kiinni, Rom. 7:23. Ihmisen sydämen aivoitus on paha, 1. Mos. 6:5. 8:21. Mutta ei itse ihmisen olento, joka itsessänsä olennollisesti hyvä on, 1. Mos. 1:31. 1. Tim. 4:4. Ja Jumala pitää sen voimassa, Ap. T. 17:28. David tekee itse eroituksen itsensä ja perisynnin välillä, jossa hän itse syntynyt oli, Ps. 51:7. sovita tähän Job 10:8. Ps. 139:13, e.

Perisynti ei taida olla ihmisen olento, sillä ei Jumala ole perisyntiä, vaan ihmisen olennon Poikansa kautta lunastanut, Ap. T. 20:28. Henkensä kautta pyhittänyt, Eph. 5:26, 27. Ja on viimeisenä päivänä herättävä ylös, Job 19:26. Mutta synnistä on Jumala kansansa vapahtanut, Matt. 1:21. Ja on kokonansa puhdistava ihmisen kaikesta syntisestä heikkoudesta, 1. Kor. 15:43. Perisynti, joka sisältää syntisen himon, tulee kyllä kasteen kautta voimansa puolesta paljo heikonnetuksi; mutta ei kokonansa otetuksi pois ja juuritetuksi ulos; vaan pysyy vasta-uudesta syntyneessä kasteen jälkeen vielä jäljellä, ja on oikein nimitetty synti; joka osoitetaan ensisti Rom. 7:1, jossa tämä jäljellä oleva syntinen himo neljätoistakymmentä kertaa kutsutaan synniksi, Rom, 7:5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 23, 25. Ja siinä sivussa pahaksi synniksi, joka pitää ristiinnaulittaman, Rom. 7:15. Sitte niinkuin synti, niin myös se syntinen himo on (ανομα) laittomuus eli vääryys, 1. Joh. 3:4. Jonka Paavali laista oppi tietämään synniksi, Rom. 7:7. Vielä siitäkin, että juuri se vaikutus, mikä synnillä on, on myös syntisellä himolla, joka uudesta syntyneissä kasteen jälkeen jäljellä pysyy, Rom. 7:7, 14, 20, 23. Gal. 5:16, 17. Tähän tulee vielä se, että kaikkein vastauudesta syntyneiden tulee joka päivä rukoilla syntein anteeksi antamista, Matt. 6:12. Luuk. 11:4. Ps. 32:5, 6. Joka sanoo itsensä synnittömäksi, hän pettää itsensä, 1. Joh. 1:8, 10. Siksi se siis jää, että syntinen himo pysyy kasteen jälkeen vasta uudesta syntyneissä jäljellä, ja on oikein synti; vaikka sitä, mitä viallisuuteen tulee, vanhurskaaksi tekemisessä ei lueta, vaan peitetään ja anteeksi annetaan, Ps. 32:1, 2. 2. Kor. 5:19. Pyhittämisessä ja uudistuksessa, mitä vallitsemiseen tulee, heikonnetaan, kuoletetaan ja ristiinnaulitaan, Rom. 6:12. 8:12, 13. Eph. 4:23. Mutta kunniassa eli autuudessa, kussa Jumala on kaikki kaikissa, pitää kaikki, mikä synnillinen on, lakkaaman ja tyhjäksi tehtämän, 1. Kor. 15:28, 54-57.

Perisynnin hedelmät ja vaikutus on: Turmeltu ja pimitetty ymmärrys, Luuk. 18:34. 1. Kor. 1:18, 21, 23. 2:14. Rom. 8:7. 2. Kor. 3:5. Phil. 1:6. Turmeltu tahto, 1. Mos. 6:5. 8:21, Rom. 7:14, 19, 32. Gal. 5:16, 17. Turmeltu sydän, Matt. 15:19. Mark. 7:21-23. Turmeltu synnin ruumis, Rom. 6:6, 7, 11-18. Turmellut syntiset jäsenet, Matt. 5:29. 18:8. Mark. 9:43, 47. Ajallinen ja ijankaikkinen kuolema, Rom. 5:12. 6:23. 7:10-14.

Tekosynti, joka on perisynnin hedelmä, ja jonka ihminen toimittaa sekä ulkonaisen että sisällisen vaikutuksen kautta, tunnetaan jumalallisesta laista, Rom. 3:20. 7:7. Ja luonnonkin laista, Rom. 2:14, 15. Sillä on Raamatussa monenlaiset nimet, Gal. 5:19. Eph. 5:11. Kol. 3:9. 2. Piet. 2:8. Hebr. 6:1. 9:14.

Kaikki se, mikä Jumalan lakia vastaan tapahtuu, on tekosynti, 1. Joh. 3:4. Joko se ulkonaisesti sanoilla, käytöksillä ja töillä, eli sisällisesti sydämessä pahoilla ajatuksilla, haluilla ja himoilla toimitetaan, 2. Mos. 20:17. Rom. 7:7, 8. Matt. 15:19. Mark. 7:22. Matt. 18:8, 9. 9:4. Rom. 6:12, 13. Vaikka jotakin tehtäisiin tietämätä ja vastoin itse tahtoa, on se kuitenkin synti, Ps. 19:13. Ap. T. 3:17. Rom. 7:16-20, 24. 1. Tim. 1:13. Sentähden olivat niiden edestä, jotka tietämättömyydestä syntiä tekivät, vissit uhrit Moseksen laissa asetetut, 3. Mos. 4:2, 13, 22, 27. 5:4.

Vielä myös, vaikka jotain heikkoudesta tehdään, ilman aikomusta syntiä tehdä, on kuitenkin sekin synti; Esimerkit: 1. Mos. 9:21. 16:5. 18:12. 4. Mos. 20:11, 12. Ap. T. 15:39. Rom. 7:15, e. Gal. 2:12-14. 6:1. Tekosyntiä ei pidä luettaman Jumalan syyksi, Ps. 5:5-7. 45:8. Jes. 65:12. Sak. 8:17. Sir. 15:12.* 1. Joh. 1:5. Jak. 1:13. Vaan totinen syy siihen on taikka itse ihmisessä, hänen pahassa tahdossansa ja turmellussa luonnossansa, 1. Mos. 6:5. 8:21. Matt. 15:19. Gal. 5:17, 19. Jak. 1:14. 15. Hos. 13:9. Taikka ulkona ihmisestä: perkele, Joh. 8:44. Eph. 2:1, 2. 1. Joh. 3:8. Maailma ja maailman lapset, San. l. 1:10- 14. Viis. 4:11, 12. Tekosyntiä tekevät kaikki ihmiset, 1. Kun. K. 8:46. Ps. 14:1- 3. 143:2. San. l. 20:9. Rom. 3:9-12, 23. 11:32. Gal. 3:22. 1. Joh. 1:10. Tästä ei eroiteta vasta-uudesta syntyneitäkään, Rom. 7:14, 15, 17, 19, 24. Osoitetaan edespäin vasta-uudesta syntyneiden esimerkeillä: David, 2. Sam. 11:2, 4, 17. Salomo, 1. Kun. K. 11:3. Moses ja Aaron, 4. Mos. 20:12. Pietari, Matt. 26:70, e. Gal. 2:11, 14. Kaikkein pyhäin täytyy rukoilla syntein anteeksi antamista, Ps. 32:6. Matt. 6:12. Ovat he siis tekosyntein alaiset: he tulevat armosta autuaaksi Kristuksen kautta, Ap. T. 4:12. 15:11. Joka on tullut syntisiä autuaaksi tekemään, Matt. 1:21. 9:13. Jota ei he tarvitsisi, jos he olisivat ilman syntiä, ja omasta vanhurskaudestansa taitaisivat tulla Jumalan tykö, Rom. 4:5. Gal. 2:21 Viimeiseksi, koska perisynti ei ole joku joutilas, vaan askaroitsevainen ja vaikuttavainen kappale; niin ei taida myös tekosynnistä pienet lapsetkaan vapaat olla, 1. Mos. 6:5. 8:21. Ps. 58:4. Jes 48:8. Totisesti löydetään perisynnin tähden, kasteen jälkeen pienissä lapsissa pahoja töitä, samoin kuin usko, jolla he lahjoitetut ovat, Gal. 3:27. Ps. 22:10. 71:6. Luuk. 18:16. Matt. 18:6. ei taida olla ilman hyviä töitä, Jak. 2:17 Gal. 5:6.

Tekosyntein erikaltaisista askeleista. Ehkä kaikki synnit ovat siinä yhdenkaltaiset, että he kehoittavat Jumalan vihan ja ansaitsevat kuoleman; kuitenkin että muutamat synnit tehdään tietämättömyydestä ja yksinkertaisuudesta, toiset hankkiosta ja vastahakoisesta pahuudesta; niin on juuri erikaltaisuus niiden välillä, muutamat ovat suuremmat ja raskaammat, muutamat vähemmät ja halvemmat, Joh. 19:11. 1. Tim. 1:13. Seuraa sentähden erikaltaisia syntejä erikaltainen rangaistus, Luuk. 12:47, 48. 20:47. Matt. 11:22-24.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu