Etsi:

Synti (3)

TEKOSYNTEIN ERIKALTAISESTA LAADUSTA.

Ei ole tarpeellinen nyt luetella erinomaisia syntejä, jotka ensimäistä ja toista taulua vastaan tehdään; mutta tämä on tarpeellinen, tehdä eroitusta senkaltaisten syntein välillä, jotka sulasta pahuudesta, vapaasta tahdosta ja hankkiosta, parempaa tietoa ja tuntoa vastaan tehdään, Rom. 1:18, 21, 32. 2:1, 3, 21-24. Ja senkaltaisten syntein välillä, jotka pelvosta, e. tehdyksi tulevat, Matt. 26:70, 72, 74. Mark. 14:68-71. Luuk. 22:57, 58, 60. Joh. 12:42. 18:25, 27. Ei myös ole tarpeellinen tässä erinänsä luetella (peccata venialia) jokapäiväisiä syntejä, niinkuin Lutherus ne nimittää, ja (peccata mortalia) kuolettavaisia syntejä. Jokapäiväiset heikkoudet ja anteeksi annettavat synnit kutsutaan niin, ei siinä ymmärryksessä, ettei niillä ansaittaisi kadotusta: tämän erhehdyksen poistaa Vapahtaja, Matt. 12:36, 37. Raamattu myös todistaa, etta vähinkin synti on kadottavainen, Rom. 6:23. 1. Joh. 3:4. Jak. 2:10. 2. Mos. 34:7. Job 15:14. 5. Mos. 27:26. Gal. 3:10. Matt. 12:36, 37. Vaan ne kutsutaan sentähden anteeksi annettaviksi, että niitä ainoastansa vasta-uudesta syntyneet ei ehdolla, vaan joko tietämättömyydestä taikka heikkoudesta tekevät, ja kohta, kuin ne ovat tehdyt, katuvaisille anteeksi annetaan, niiden syiden tähden, jotka seuraavaiset Raamatun paikat tietää antavat: Ps. 32:1-6. Jes. 42:3, 4. Matt. 12:19, 20. Rom. 5:1. 8:1, 13, 34. Gal. 5:16, 17, 24. Ps. 103:9-14. 145:8. 91:15. Hebr. 7:24, 25. Kuolettavaiseksi synniksi kutsutaan ne, jotka niin pian kuin ne ovat tehdyt, hengellisen kuoleman myötänsä tuovat: senkaltaiset ovat kaikki vastahakoiset, ynseyden ja ehdon synnit, 2. Sam. 12:5, 7. Niitä tekevät ei ainoastansa vasta-uudesta syntymättömät, vaan myös vasta-uudesta syntyneet, 2. Sam. 11:4, 15. Hedelmät, jotka tekosynneistä tulevat yhteisesti, ovat Jumalan viha, armottomuus ja lain kirous, Rom. 1:18. 5. Mos. 27:26. Jak. 2:10, 11. Levotoin omatunto, Viis. 17:11, 13. Rom. 2:15, 16. Erinomattain kuolettavaisten syntein vastahakoisuuden ja ehdon syntein hedelmä ja vaikutus on tämä, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, saattavat murheelliseksi ja vihoittavat Pyhän Hengen, Eph. 4:30. Jes. 63:10. Kadottavat hänen, niin myös uskon ja armon, Gal. 5:4. 1. Tim. 1:19. 1. Sam. 16:14. Ps. 51:13. Ja tulevat, ellei totinen katumus ja parannus väliin tule, ijankaikkisesti kadotetuksi, Rom. 1:32. 8:13. 1. Kor. 6:9. Gal. 5:19-21. Ilm. K. 21:27. 22:15.

vasta-uudestasyntiin langeta, katso Lankeemus.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu