Etsi:

Synti (4)

SYNNISTÄ PYHÄÄ HENKEÄ VASTAAN.

Hengen sanaa ei ymmärretä tässä olennollisesti, sillä niin tulee se kaikille kolmelle jumaluuden personalle, Joh. 4:24. Vaan personallisesti, niin että kolmas persona jumaluudessa tällä nimellä merkitäan, Matt. 28:19. 1. Joh. 5:7. Ja niinkuin ne kolme pyhän kolmeyhteyden personaa ovat jumaluuden olennon puolesta kaikki yksi, 1. Joh. 5:7. yhtäläiset majesteetissa, pyhyydessä ja arvossa, Jes. 6:3. Joh. 5:23. niin ei taida yksi persona erinäisesti, vaan kaikki kolme personaa, millä synnillä se ikänä olla mahtaa, yhdessä ja yhtä paljon vihoitetuksi tulla.

Sillä muotoa tämän synnin kautta, josta tämä erinomattain puhutaan, tapahtuu rikos koko korkiasti ylistettyä kolmeyhteyttä vastaan, Ps. 5:5.

Kysytään siis, minkä tähden tämä synti kutsutaan synniksi juuri Pyhää Henkeä vastaan? Vastataan: että se kutsutaan niin, ei niin Pyhän Hengen personan puolesta kuin hänen virkansa, ja siitä vuotavain hyväin töiden puolesta; sillä tämä erinomainen synti sotii peräti Pyhän Hengen virkaa vastaan, ja taivaallista, evankelista autuaaksi tekeväistä oppia ja totuutta vastaan, Joh. 1:17. Rom. 1:16. jonka Pyhä Henki saarnaviran kautta (joka myös kutsutaan Hengen viraksi, 2. Kor. 3:6.) levittää ja antaa ihmisille esittää, Matt. 28:19, 20. Mark. 16:15. 2. Kor. 5:19, 20. sen sydämissämme vahvistaa, kiinni painaa ja lukitsee, 2. Kor. 1:21, 22. 5:5. Eph. 1:13, 14. 4:30. Meitä siitä vakuuttaa, 1. Joh. 5:6. Sen kautta valaisee, 2. Kor. 3:8, 18. 4:16. Meitä kutsuu ja pyhittää, 1. Tess. 4:3, 7, 8. 5:23. 2. Tess. 2:13, 14. Todistaa meidän henkemme kanssa. Rom. 8:16. Auttaa ja lausuu hyvää meidän puolestamme, Rom. 8:26, 27. Todistaa Kristuksesta, Joh. 15:26. Ja johdattaa kaikkeen totuuteen, Joh. 16:13. Jos nyt Pyhä Henki näin meissä vaikuttaa, opettaa, vahvistaa ja vakuuttaa meitä autuaaksi tekeväisestä evankelisesta totuudesta: mutta joku tahtois, elkivaltaisesti ja ynsiästi edespäin pyrkien, vapaasta ja ilkiästä tahdosta seisoa ja tehdä kokonansa Pyhän Hengen virkaa vastaan, se tekee syntia Pyhää Henkeä vastaan.

Että tätä syntiä ainoastansa ne taitavat tehdä, jotka ovat täyteen ymmärrykseen tulleet, hengellisesti vasta-uudesta syntyneet, uskon kautta Jesuksen päälle vanhurskaaksi tehdyt, ja evankelisessa totuudessa täydellisesti vahvistetut ja siitä vakuutetut ovat: niin myös että tämän synnin oma ja olennollinen muoto on seuraavissa olennollisissa ominaisuuksissa, ei erittäin vaan kaikki yhdessä ollen; nimittäin kuin joku oikein ja selkiästi tietyn, kyllin ymmärretyn, ja kerta vastaan otetun ja hyväksi löydetyt evankelisen opin, jonka jumalallisesta totuudesta Pyhän Hengen todistuksen kautta sydämessä joku on ollut vakuuttettu, vapaasta, estämättömästä ja ilkiästä tahdosta, ehdollisesti ja edespain pyrkein, ei ainoasti kiellä, vaan myös vihallisesti vainoo kaikkia autuuteen tarpeellisia välikappaleita; vastahakoisesti heittää pois ja aina edespäin katsoo ylön, niin myös häpäisee ja pilkkaa sekä oppia että Pyhää Henkeä, joka sitä meille sanassa opettaa, ja saarnaviran kautta ilmoittaa antaa.

Tästä kaikesta me tulemme seuraavista kahdesta Raamatun paikasta, hyvin tutkien, yltäkyllin opetetuksi, Hebr. 6:4-6. 10:26-29. Jos joku nimitetyistä ominaisuuksista puuttuu, niin ei se ole synti Pyhää Henkeä vastaan. Esimerkit: Paavali vainosi evankelista oppia ja sen tunnustajia, Ap. T. 9:1, e. 26:10, 11. Mutta sai armon, sillä hän teki sen tietämättömyydestä epäuskossa, 1. Tim. 1:13, e. Pietari kielsi Kristuksen mutta pelvosta ja hämmästyksestä; ei hän häväisnyt eli pilkannut, vaan katui sitä, Matt. 26:75. Ja sai armon, Joh. 21:15, e. Sentähden ei ollut näiden kummankaan synti Pyhää Henkeä vastaan.

Pysyväisyys katumattomuudessa kuolemaan asti on tosin tämän synnin kanssa aina ja päästämättömästi yhdessä, ei kuitenkaan ole se tämän synnin olennollinen ominaisuus; sillä niin olis jokainen synti, joka kuolemanhetkellä kadotukseen saattaa, synti Pyhää Henkeä vastaan. Kristus teki Fariseukset heidän vielä eläessä tähän syntiin viallisiksi, Matt. 12:24, 31, 32. Mark. 3:22, 28, 29. Kristus sanoo tämän synnin anteeksi antamattomaksi tässä elämässä; niin on se siis tässä elämässä, ennenkin kuin kuolema tulee, täydellinen, Matt. 12:32. Kuoleman jälkeen ei ole katumuksella asiaa; on siis tämä synti, syntisen vielä eläessä, kaikkein asiain haarain puolesta täydellinen, sillä niille, jotka niin syntiä tekevät, on tässäkin elämässä mahdotoin uudistettaa parannukseen, Hebr. 6:4, 6. Ei tätä syntiä anneta anteeksi, eikä taidetakkaan anteeksi antaa, Matt. 12:31, 32. Mark. 3:29. Luuk. 12:10. Hebr. 6:4, 6. Syy siihen on ei mikään puutos Jumalan jumalallisesta armosta, Rom. 5:20, 21. 1. Joh. 1:9. Tit. 2:11. Ei myöskään mikään puutos Kristuksen ansiosta ja maksosta, sillä niinkuin Kristus on kaikkein ihmisten edestä, niin on hän myös niidenkin edestä, jotka Pyhää Henkeä vastaan syntiä tekevät, kuoleman kärsinyt, 2. Kor. 5:14, 15. Hebr. 2:9. 1. Joh. 2:2. 2. Piet. 2:1. 1. Joh. 1:7. 4:14. Tiit. 2:14. Ei ole siihen syy mikään Jumalan neuvon päätös, 1. Tim. 2:4. 2. Piet. 3:9. Joh. 3:16-18. Vaan syy on itse synnissä, jossa kaikki ennen mainitut kadottavaiset ominaisuudet yhteen tulevat: sitte itse syntisellä, ja sen pitkittävällä katumattomuudella ja epäuskolla loppuun asti, Mark. 16:16. Joh. 3:18, 19, 36. Koska senkaltainen syntinen tukkii itseltänsä tien autuuteen, ja poistaa tyköänsä ne välikappaleet, nimittäin lain, jonka kautta hän taitais tulla synnin tuntoon, valitukseen ja vaikeroitsemiseen, Rom. 4:15. Niin myös autuaaksi tekeväisen evankeliumin, jonka kautta hän taitais saada uskon Kristuksen päälle, ja uskon kautta vanhurskaaksi ja autuaaksi tulla, Ap. T. 7:57. 13:46. Uppiniskaisesti ja yhä pitkittäen häpäisee ja pilkkaa jumalallista armoa, Herran Kristuksen ansiota ja armon Pyhää Henkeä, Hebr. 6:6. 10:29. Senkaltaisen syntisen edestä, joka todella tiedetään semmoisen synnin Pyhää Henkeä vastaan tehneeksi ei pidä rukoiltaman, 1. Joh. 5:16. Syntivesi puhdistusta varten, 4. Mos. 8:7.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu