Etsi:

Syntymä

SYNTYMÄ: Ruumiillinen, luonnollinen on syntinen, 1. Mos. 3:16. 5:3. Ps. 51:7. Hengellinen uusi syntymä on pyhä, Joh. 1:13. 3:5-8. 1. Kor. 4:15. Gal. 4:19. 1. Piet. 1:3, 23. 2:2. 1. Joh. 2:29. 3:9. 5:4. Jak. 1:18. Jes. 66:8, 9. Ps. 110:3. Uudistaa kyllä vanhan ihmisen uudeksi ihmiseksi, uudeksi luontokappaleeksi, Gal. 6:15. 2. Kor. 5:17. Eph. 4:24. Mutta ei tee yhtään olennollista muutosta vasta-uudesta syntyneen itse olennossa, joka vasta-uudesta syntymisen jälkeen pysyy vielä jäljellä; ja vielä enempi vanhasta synnin tilasta, San. l. 20:9. Jes. 64:6. Rom. 7:17-24. Gal. 5:16. Vaan se tekee vanhan ihmisen sielun, sydämen, ajatusten ja mielen puolesta uudistetuksi ja paratuksi, Eph. 4:23, 24. Antain uuden hengellisen elämän, Eph. 2:1-5. Kol. 2:13. Mitä sielu on luonnollisessa, se on Jesuksen Henki hengellisessä elämässä, Rom. 8:1, 2, 12, 13. Gal. 2:20. Phil. 1:20.

On siis uusi syntymä, osittain syntisen luonnon kuolettamisessa, Matt. 5:29, 30. 18:8, 9. Rom. 6:12, 13, 17. 8:12-14. Gal. 5:24, 25. 1. Piet. 2:11. 1. Mos. 4:7. Osittain myös sielun herätyksessä jumaliseen ja pyhään vaikutukseen: ymmärrys tulee eläväksi Jumalan tuntoon, 1. Kor. 2:14, 15. Tahto uudistetuksi tekemään sitä, mikä hyvä on, Hes. 11:19, 20. Ps. 51:12. Eph. 4:23, 24. 1. Tess. 1:9. Uudesta syntyneet, niinkauvan kuin he pysyvät Jumalan sanassa, antavat itsensä Jumalan Hengen hallita, 1. Joh. 2:5, 14. 3:9. Rom. 8:13, 14. Heillä ovat ihanat lupaukset pysyväisyydestä, Ps. 37:24. Joh. 10:28. Kuin ei tämä tapahdu, taitavat he uudesta syntymästä, uskosta ja armon tilasta ei ainoastansa langeta pois; joka vahvistetaan seuraavaisilla neuvoilla ja varoituksilla, Matt. 10:22. Luuk. 8:13. Rom. 11:20, 21. 1. Kor. 9:24, e. Hebr. 3:14. 6:4, e. 2. Piet. 2:20, 21. Hes. 18:24. Ilm. K. 2:10. 3:11. Niin myös esimerkeillä: Lot, 1. Mos. 19:32. Aaron, 2. Mos. 32:4, 5, e. David, 2. Sam. 11:4, 5, 15. 12:7-9. Pietari, Matt. 26:69, e. Mutta myös ijankaikkisesti kadotetuksi tulla, Hes. 18:26. Gal. 5:4, Esimerkit: 1. Tim. 1:19, 20. 2. Tim. 2:17, 18. Synnin sikiämys ja syntymys, Jak. 1:15.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu