Etsi:

Tahto

TAHTO: Jumalan tahto pitää tehtämän, Matt. 12:50. Mark. 3:35. Jumalan tahto on, ettei kenkään tulisi kadotukseen, Joh. 6:39. 1. Tim. 2:4. Hes. 18:23, 32. 33:11. 2. Piet. 3:9. Koetella, mikä Jumalan tahto on, Eph. 5:17. Jumalan tahto on pyhyys, 1. Tess. 4:3, e. Meidän tahtomme pitää Jumalan tahdon ala annettu oleman, 1. Sam. 3:18. 2. Sam. 10:12. 15:25, 26. Matt. 6:10. 26:39. Mark. 14:36. Luuk. 22:42. Ap. T. 21:14. Hebr. 6:3. Jak. 4:15. 1. Makk. 3:60. Niistä, jotka ei tahdo kuuliaiset olla Jumalan tahdolle ja varoitukselle, niin myös: heidän rangaistuksestansa, 3. Mos. 26:14,* 2. Aika K. 36:15-17. Ps. 81:12, 13. San. l. 1:24, 26. Jes. 30:9-13. 42:20, e. 65:11, 12. 66:3, 4. Jer. 2:26, 27. 7:13, 14. 11:8, 9. 29:17-19. 32:34-36. 35:17. 44:4-6. Sak. 7:11-13.

Tahdon ja halun lukee Jumala työksi, 1. Mos. 20:5, 6. 22:9, e. 2. Sam, 11:14. 12:9.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu