Etsi:

Templi

TEMPLI: Hengellinen, joka myös on pyhänä pidettävä, on kristinuskovaisen sielu, Ap. T. 7:48. 1. Kor. 3:16, 17. 6:19. 2. Kor. 6:16, e. Eph. 2:20, 21. 1. Tim. 3:15. 1. Piet. 2:5. Hebr. 3:6.

Salomon templi rakennetaan kappaleinensa, 1. Kun. K. 6:* 7:* 2. Aika K. 3:* 4:* Salomon piti sen rakentaa, 2. Sam. 7:13. Templi rakennettiin pakanain avulla, 1. Kun. K. 5:* Templi vihitään, 1. Kun. K. 8:* 2. Aika K. 7:* Se saastutettiin, 2. Aika K. 28:21. Sen pyhitti Hiskia, 2. Aika K. 29:5. Taas saastutettiin, ja jälleen pyhitti Manasse, 2. Aika K. 33:7, 15. Poltettiin, 2. Kun. K. 25:9. Niinkuin ennen puhuttu oli, 2. Aika K. 7:20. Taas rakennettiin, Esr. 1:3. 4:4. 5:* 6:3, 7. Ryöstettiin, 1. Makk. 1:23, 33. Saastutettiin, 1. Makk. 1:49, 57. Pyhitettiin ja puhdistettiin jälleen, 1. Makk. 4:36. 2. Makk. 10:1. Se kukistettiin ja poltettiin perustuksiin asti, niinkuin ennustettu oli, Dan. 9:26. Matt. 24:2. Mark. 13:2. Luuk. 19:44. 21:6. Templiä vastaan ennustetaan, 3. Mos. 26:31. 1. Kun. K. 9:7. 2. Kun. K. 21:12. 2. Aika K. 7:20. Ps. 74:6. Jes. 66:1. Jer. 26:6, 12. Am. 9:1. Miik. 3:12. Sak. 11:2.

Ei Jumala asu käsillä rakennetuissa templeissä, eli tarvitse niitä niinkuin ihminen, 1. Kun. K. 8:27. 2. Aika K. 6:18. Jes. 66:1. Jer. 23:24. Ap. T. 7:48. 17:24. Raamattu sanoo toisinansa, että Jumala asuu käsillä rakennetussa templissä, 1. Kun. K. 6:13. 8:12. 2. Aika K. 6:1. Ps. 78:60. Jer. 7:3, 7. Matt. 23:21. Ap. T. 7:46.

Templi sai suuria antimia, 1. Aika K. 29:* 2. Aika K. 1:1,* 2:* 3:* 4:* 5:* 2. Makk. 3:2.

Ne, jotka saastuttivat templin, (katso ylempänä,) saivat Jumalan rangaistuksen, Jes. 56:5. 2. Makk. 3:25, 26. Matt. 21:12. Joh. 2:15.

Templi kutsutaan Jumalan huoneeksi ja rukoushuoneeksi, Jes. 56:7. Matt. 21:12. Joh. 2:16.

Templissä on Jumala luvannut kuulla rukouksen, 1. Kun. K. 8:29. 9:3. 2. Aika K. 6:19. 7:12. Matt. 21:13.

Hengellinen Jumalan templi ovat kaikki kristinuskovaiset ihmiset, 2. Sam. 7:13. San. l. 9:1. Hagg. 2:8. Matt. 16:18. Joh. 2:19. 1. Kor. 3:16. 6:19. 2. Kor. 6:16. Eph. 2:20. 1. Tim. 3:15. Hebr. 3:6. 1. Piet. 2:5. Katso Seurakunta.

Epäjumalan templit, 1. Sam. 5:2. 31:9. 1. Kun. K. 11:7. 2. Kun. K. 10:21. 17:32. 19:37. 1. Aika K. 10:10. Jes. 37:38. Jer. 43:12. Bar. 6:16, 30, 54. 1. Makk. 1:49, 50. 6:2. 10:83. 2. Makk. 6:2. Ap. T. 19:27.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu