Etsi:

Tuomiopäivä yhteinen

TUOMIOPÄIVÄ YHTEINEN, lähestyy totisesti, Ps. 9:8. Ap. T. 17:31, Saarn. 12:14. Rom. 2:15, 16. 2. Kor. 5:10. Ilm. K. 14:7. Ehkä se jotakin viipyy, 2. Piet. 3:3, 4, 9.

Kuka tuomari on? Itse kolmiyhteinen Jumala, Ps. 9:8, 9. 82:8. Jes. 3:13, 14, 33:22. Erinomattain Kristus Jesus, joka virkansa puolesta itse näkyväisesti tuomiota pitävä on; ei ainoastansa jumaluuden mutta myös ihmisyyden luonnon puolesta, Dan. 7:13. Sak. 12:10. Matt. 16:27. 24:30. 25:31. 26:64. Ap. T. 17:31. Rom. 14:10.

Joka ei ole ylönkatsottava, niinkuin alentamisen tilassa; vaan ylentämisen tilassa majesteetillinen ja kunniallinen, Matt. 16:27. 25:31. 26:64. Kaikkitietäväinen tuomari, Kol. 2:3. Joh. 2:24. 21:17. Rom. 2:16. 1. Kor. 4:5. Ilm. K. 2:23. Vanhurskas tuomari, Ps. 9:5. Ap. T. 17:31. Rom. 2:5. 2. Tim. 4:8. Joka ei katso ihmisten muotoa, Matt. 22:16. Ilm. K. 22:12. Kaikkivaltias tuomari, Matt. 24:30. 28:18. 2. Tess. 1:9. Joka paikassa läsnä olevainen tuomari; sillä kaikkein pitää hänen näkemän, Am. 9:2. Sak. 12:10. Matt, 24:30. Ilm. K. 1:7. Tuomarin tulemus on huomaamatoin, pikainen ja äkillinen, Matt. 24:44. Mark. 13:34, 35. Luuk. 12:39, 40, e. 17:24-29. 21:35. 1. Tess. 5:2, 3. 2. Piet. 3:10. Ilm. K. 3:3. 16:15.

Palveliat Jesuksen tulemisessa tuomiolle, ja sen toimittamisessa, ovat pyhät enkelit, Dan. 7:10. Sak. 14:5. Matt. 25:31. Luuk. 9:26. Ap. T. 1:11. 1. Tess. 4:16. 2. Tess. 1:7. He kokoovat kansat, Matt. 24:31. Mark. 13:27. Eroittavat pahat hyvistä, Matt. 13:49. Heittävät pahat ijankaikkiseen tuleen, Matt. 13:41, 42, 50, 22:13. 25:30. Vievät uskovaiset taivaasen, 1. Tess. 4:17.

Tuomiossa neuvostona ovat erinomattain apostolit, Matt. 19:28. Luuk. 22:30. Niin myös kaikki pahat yhteisesti, 1. Kor. 6:2. 1. Tess. 3:13. Ilm. K. 3:21. Siinä että he antavat suostumuksen Jesuksen tuomiohon, Ilm. K. 19:1, 2. Tuomiten autuaaksi tekeväisellä opillansa ja jumalisella elämällänsä jumalattomat, Matt. 12:41, 42. Joh. 12:48. Rom. 2:16.

Kutka ovat tuomittavat? Langenneet pahat enkelit, 1. Kor. 6:3. 2. Piet. 2:4. Juud. Ep. v. 6. Matt. 25:41. Ilm. K. 20:10. Niin myös kaikki ihmiset yhteisesti, Jes. 66:16. Joel 3:12. Matt. 25:32. Rom. 14:10, 11. 2. Kor. 5:10.

Mistä asiasta pitää tuomio pidettämän? Kaikista töistä, pahoista ja hyvistä, Saarn. 12:14. Matt. 25:35, 42. 2. Kor. 5:10. Kol. 3:25. Juud. Ep. v. 15. Ilm. K. 20:12. Ja töiden jälkeen tapahtuu makso, 2. Aika K. 6:30. Job 34:11, e. Matt. 16:27. Rom. 2:6. Ilm. K. 22:12. Kaikista sanoista, Matt. 12:36, 37. Kaikista ajatuksista ja kaikista salaisuuksista, Viis. 1:9. Rom. 2:15, 16. 1. Kor. 4:5.

Tuomion ohje yhteisesti on koko taivaallinen oppi, Joh. 12:48. Rom. 2:16. Erinomattain, mitä uskovaisiin tulee, on evankeliumin oppi, kuin se lakia vastaan asetetaan, Gal. 2:9, 12. Matt. 25:34. Mutta mitä jumalattomiin tulee, niin on laki ohjeena, Gal. 3:10. Rom. 2:12. 1. Kor. 6:9, 10. Gal. 5:19-21. Joh. 5:42, Tämän tuomion toimittamiseen tulee asian tutkinto ja tuomion päättäminen, Hebr. 4:13. Matt. 25:35, 42. 1. Kor. 4:5. Joka kirjain avaamisella tietää annetaan, Dan. 7:10. Ilm. K. 20:11, 15.

Tuomion kuuluttaminen ja ilmoittaminen, Matt. 25:34, 41. Ja sen täyttäminen, Matt. 25:46.

Tuomiopäivän aika ja hetki on enkeleiltä ja ihmisiltä salattu, Matt. 24:36, 50. Mark. 13:32. Ap. T. 1:7. 1. Tess. 5:1, 2.

Minkä tähden? Että me joka hetki siihen itsiämme valmistaisimme, Matt. 24:44. Luuk. 12:35, 36, 40. Eph. 6:14. Matt. 5:16. 25:4. Valvomisella, Matt. 24:42. 25:13. Mark. 13:35, 37, Ilm. K. 16:15. 1. Tess. 5:4, 7. 1. Piet. 5:8. Raittiudella ja kohtuullisuudella, Luuk. 21:34, 1. Tess. 5:6, 8. 1. Piet. 4:7, 8. 5:8. Hartaalla rukoilemisella, Luuk. 21:36. Mark. 13:33. Toimellisella vaelluksella, Eph. 5:15, 16. Kol. 4:5. Pelvolla ja vavistuksella, Phil. 2:12.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu